ข่าวประชาสัมพันธ์ทามิฟลู | newswit

กทม. พร้อมให้ทามิฟลูดูแลผู้ป่วยไข้หวัด 2009 – กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--กองประชาสัมพันธ์ กทม. นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลตากสิน ซึ่งโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระบาด 7 คน
ข้อมูลใหม่ชี้ ทามิฟลู มีประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกันไข้หวัดใหญ่ในเด็กเล็กอายุ 1 ปีขึ้นไป พร้อมเปิดตัวแคปซูลขนาดใหม่สำหรับเด็ก – เด็กเป็นกลุ่มเสี่ยงในช่วงที่ไข้หวัดใหญ่ระบาด ซึ่งไข้หวัดใหญ่ระบาดในออสเตรเลียคร่าชีวิตเด็กไปแล้ว 6 รายข้อมูลใหม่ที่มีการนำเสนอในการประชุมสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กนานาชาติ (World Society for Pediatric Infectious Disease หรือ WISPID) ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่า ทามิฟลู (Tamiflu) หรือชื่อสามัญว่าโอเซลทามิเวียร์
เตือนผู้ป่วยหวัดนกห้ามซื้อยากินเองโดยเด็ดขาด – กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก อย่าซื้อยาต้านไวรัสทามิฟลูกินอย่างเด็ดขาด ชี้อาจทำให้เชื้อดื้อยา นายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมการแพทย์ได้เตรียมพร้อมในเรื่องมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก โดยจุดมุ่งเน้นคือ การวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็ว ซึ่งจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ ทั้งนี้
เตือนผู้ป่วยหวัดนกห้ามซื้อยากินเองโดยเด็ดขาด – กรุงเทพฯ--4 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก อย่าซื้อยาต้านไวรัสทามิฟลูกินอย่างเด็ดขาด ชี้อาจทำให้เชื้อดื้อยา นายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมการแพทย์ได้เตรียมพร้อมในเรื่องมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก โดยจุดมุ่งเน้นคือ การวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็ว ซึ่งจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ ทั้งนี้