ญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: SME D Bank จับมือพันธมิตรปลุกกระแสชอปปิ้ง สร้างรายได้ผู้ประกอบการไทย

๒๔ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๕๑

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank

ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๑๑

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโนยาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข โดยมีนายสาธิต

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.ปทุมธานี

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๔๕

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคาราวะนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

๒๑ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๐๙

กรุงเทพฯ-21 พ.ค.-กระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: เปิดงานการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๕๘

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7 ณ ห้องซาลอนเอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 3

ภาพข่าว: การอบรมหลักสูตร ผู้นำ4.0 ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๔๙

กรุงเทพฯ-12 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้นำ4.0 ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 สนับสนุนโดย กระทรวงการคลัง CAT บริหารจัดการโดยสมาคม INSDA โดยมีคณะผู้บริหารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก campus

๑๗ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๒๗

กรุงเทพฯ-17 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก campus ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้มีการบรรยาย ความรู้เรื่องภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใหม่ในยุค 4.0

ภาพข่าว: กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สคร.ครบรอบ 15 ปี

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 15 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล

ภาพข่าว: บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย มอบเงินบริจาคเพื่อการกุศล

๐๗ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-7 ส.ค.-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบเงินรายได้จากการออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture

ภาพข่าว: โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติองค์กรคุณธรรมของกระทรวงการคลัง และศึกษาดูงานด้านโรงเรียนคุณธรรม

๑๗ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๐๙

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

ภาพข่าว: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ e-Payment ภาครัฐ

๒๕ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๒๗

กรุงเทพฯ-25 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ)

ภาพข่าว: โครงการฝึกอบรม กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง

๒๕ ม.ค. ๒๐๑๗ ๐๑:๒๓

กรุงเทพฯ-25 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง โดยมีนายอุดม รัฐอมกฤต และนายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

ภาพข่าว: กรรมการผู้จัดการ ธพว. ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๗

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-เอสเอ็มอีแบงก์ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( ธพว. หรือ SME Development Bank ) เดินทางตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง และกรรมการผู้จัดการ ธพว. ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๐

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เดินทางตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมหารือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560-2564

๑๐ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๓:๔๘

กรุงเทพฯ-10 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560-2564 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

ภาพข่าว: ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเปิดประชุมสัมมนา แนวทางการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๙

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นเปิดการประชุมสัมมนา แนวทางการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 พร้อมกันนี้ ได้มีการเสวนา

ภาพข่าว: ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง

๐๗ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๓๗

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง และให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมแสดงความยินดี ณ กระทรวงการคลัง

ภาพข่า: ผอ.สคร. เปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558

๓๐ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๕๗

กรุงเทพฯ-30 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุมความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ Public Private Partnership (PPP)

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๑๘

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ Public Private Partnership(PPP) โดยมีนางพรรณขนิตตา บุญครอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายเอกนิติ

ภาพข่าว: สคร. สนับสนุนมูลนิธิโลกสีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน

๐๓ ม.ค. ๒๐๐๘ ๐๘:๑๒

กรุงเทพฯ-3 ม.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางพัลลภา เรืองรอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ และนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ เลขานุการกรม เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปมูลนิธิโลกสีเขียว เพื่อให้การสนับสนุนมูลนิธิโลกสีเขียวและร่วมซื้อ ส.ค.ส.