ชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

3BB เปิดจองหุ้นกู้ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี กันยายนนี้ เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

๓๐ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๒๓

นาง ชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) หรือ 3BB เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมขายหุ้นกู้ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ