ชาญชัย กุลถาวรากร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ร่วมลงนามความร่วมมือ

๒๘ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๒

กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-บล.เอเอสแอล ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน(ที่ 2 ขวามือ) พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดี ประธานกรรมการ (ที่ 2 ซ้ายมือ)และคุณชาญชัย กุลถาวรากร ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเอสแอล จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ณ

ธนาคารธนาคารออมสินเข้าถือหุ้น บล.เอเอสแอล 25%

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๒๙

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-เอเอสแอล ธนาคารธนาคารออมสินเข้าถือหุ้น บล.เอเอสแอล 25% เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอล จำกัด และ ธนาคารออมสิน โดย นายชาญชัย กุลถาวรากร

ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์

๐๘ พ.ย. ๒๐๐๔ ๑๐:๑๖

กรุงเทพฯ-8 พ.ย.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. ดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่นายชาญชัย กุลถาวรากร อดีตผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ กรณีไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขระบบการปฏิบัติงานของบริษัทตามการสั่งการของ ก.ล.ต. และไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ เอเพกซ์ จำกัด กล่าวคือ

ภาพข่าว: เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) เปิดซื้อขายวันแรกในกลุ่มบริการ

๑๔ พ.ย. ๒๐๐๗ ๑๕:๐๒

กรุงเทพฯ-14 พ.ย.-ตลท. ปกรณ์ มาลากุล ณ อยธยา ประธานกรรมการ และ วิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมยินดีกับ ชาญชัย กุลถาวรากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด และ สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) ในโอกาสที่ BWG