ชวณัฐ อัจฉริยวนิช ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

SUPER เซ็นต์สัญญาสนับสนุนสินเชื่อจาก Advance Finance

๐๒ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๓๗

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ 1 จากขวา) ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER ลงนามในสัญญาเงินกู้ ร่วมกับ นายชวณัฐ อัจฉริยวนิช (ที่2 จากซ้าย)

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕ ๐๗:๑๙