ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ผู้บริหารกรุงศรีคอนซูมเมอร์ รับรางวัลศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ดีเด่น

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๐๐

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นายฐากร ปิยะพันธ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต-สมาคมธนาคารไทย รับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ (ขวา) นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ภาพข่าว: ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มธ.ดีเด่น

๐๗ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๕๙

กรุงเทพฯ-7 ธ.ค.-ซีพีเอฟ นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนา EXIM BANK Overseas Investment Forum 2017

๒๑ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๐๗

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-EXIM BANK นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นางหิรัญญา สุจินัย (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ภาพข่าว: สยามแก๊สฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองจาก CAC เข้าร่วมสมาชิกภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๓๗

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-IR PLUS นางจินตณา กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP รับมอบประกาศนียบัตรจาก นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านด้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC

ภาพข่าว: อำนวยศิลป์ รวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๔๑

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-โรงเรียนอำนวยศิลป์ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย (Thinking Schools Asia) ระหว่าง นางเพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์

บ้านปูฯ และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ประกาศความร่วมมือในโครงการส่งเสริมนวัตกรขับเคลื่อนการเรียนรู้ โดยธรรมศาสตร์และบ้านปูฯ

๐๒ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๔

กรุงเทพฯ-2 พ.ย.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ บรรยายภาพ (จากซ้ายไปขวา): รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนางสมฤดี

ภาพข่าว: บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ฯ หรือ BPP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๐๕

กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-บ้านปู เพาเวอร์ จากภาพซ้ายไปขวา- นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน), นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: BPP ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ร่วมด้วย รศ. ดร. นริศ

ภาพข่าว: กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-EXIM BANK นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ โดยมีนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ (ขวา) นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มอบทุนเรียนดี/ขาดแคลน นศ. เศรษฐศาสตร์ มธ. รวม 837,000 บาท

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๕๕

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีและขาดแคลน จำนวน 20 ทุน รวม 837,000 บาท แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา สปป.ลาว

๒๒ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๕๔

กรุงเทพฯ-22 ธ.ค.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ขวาสุด) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK ถ่ายภาพร่วมกับนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ (กลาง) กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนางสมฤดี ชัยมงคล (ที่ 2 จากขวา)

ภาพข่าว: เปิดตัว ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๑๐

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิดตัว ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ

ภาพข่าว: กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ส่งมอบโบราณสถาน

๓๑ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-31 ก.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วีระ โรจน์พจนรัตน์ รับมอบโบราณสถานในโครงการฟื้นฟูโบราณสถานที่ประสบอุทกภัยปี 2554 โดยกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม จากชนินท์ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

ภาพข่าว: บ้านปูฯ จัดบรรยายพิเศษเรื่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินด้วย เทคโนโลยีเปี่ยมประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเสีย

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๑๑

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-ฮิลล์แอนด์นอลตัน สแตรทิจีส์ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย โดยนางสมฤดี ชัยมงคล (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส จัดงานบรรยายพิเศษด้านพลังงาน 2015 Banpu Energy

ก.ล.ต. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม บจ. จัด CEO Forum

๐๒ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๐๘:๒๙

กรุงเทพฯ-2 มิ.ย.-ก.ล.ต. รพี สุจริตกุล (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต. เกศรา มัญชุศรี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และชนินท์ ว่องกุศลกิจ (ซ้ายสุด) กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บมจ. บ้านปู ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมเสวนาในงาน CEO Forum

เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน: จากแนวคิดอาจารย์ป๋วย

๑๖ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๒๓

กรุงเทพฯ-16 เม.ย.-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน: จากแนวคิดอาจารย์ป๋วย สู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ โดยปาฐกคือคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู

บ้านปูฯ ชูกลยุทธ์ต่อยอดธุรกิจถ่านหิน-ไฟฟ้า

๒๔ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๖:๒๓

กรุงเทพฯ-24 ก.พ.-Hill Knowlton Strategies - ธุรกิจถ่านหิน: เดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มจากประสิทธิภาพการผลิต ผนึกจุดแข็งด้านการตลาดและลอจิสติกส์ระดับภูมิภาค พร้อมขยายงานเพื่อการเติบโต - ขยายธุรกิจไฟฟ้าโดยกระจายการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ

ข่าวซุบซิบ: ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลท. พาเหรดร่วมงานสัมมนา ASEAN Business Forum 2014

๓๐ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๒๙

กรุงเทพฯ-30 ต.ค.-เมคอะเว็ลท์ คอนซัลติ้ง ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พาเหรดเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ ส่งท้ายปี ASEAN Business Forum 2014 ปีที่ 5 นำโดยสุดยอดผู้นำองค์กรยักษ์ใหญ่ของไทย.อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์, ชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ภาพข่าว: บุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ธนชาต รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๔ ๐๙:๒๔

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-ธนาคารธนชาต นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 จากนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ (ซ้าย) สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฐานะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ภาพข่าว: บ้านปู มอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบ 30 ปี

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๐๑

กรุงเทพฯ-12 ธ.ค.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ 100

ปฎิทินข่าวโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๐๙

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง Future Trends and Next Move for Thai Entrepreneur จัดโดย

บ้านปูฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2556

๑๒ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๒๔

กรุงเทพฯ-12 พ.ย.-บ้านปู บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) รายงานผลดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2556 มีกำไรสุทธิจำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 944 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากไตรมาส 2/2556 เป็นผลจากการปรับลดต้นทุนการผลิต ซึ่งผลการดำเนินดังกล่าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในสภาวะที่ราคาถ่านหินอ่อนตัว

ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ส่งไม้ต่อ สุรงค์ บูลกุล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมรับลูกสานต่องานให้ความรู้สมาชิกและส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขัน

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๐๘:๕๙

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-ตลท. คณะกรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยชุดใหม่ ลงมติเลือกนายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2556 2558 ด้านผู้นำคนใหม่เผยพร้อมสานต่องานสมาคมฯ ทั้งทางด้านให้ความรู้และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทสมาชิก

บ้านปูฯ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/56

๑๔ พ.ค. ๒๐๑๓ ๐๘:๑๗

กรุงเทพฯ-14 พ.ค.-บ้านปู นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) เปิดเผยถึงผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2556 ที่ผ่านมาว่า ธุรกิจหลักมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้ราคาขายถ่านหินในตลาดโลกจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภาพข่าว: หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จัดงาน BANPU Luncheon Talk

๐๑ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๕๐

กรุงเทพฯ-1 มี.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ให้การต้อนรับ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสมฤดี ชัยมงคล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บ้านปูฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/ 2555

๑๒ พ.ย. ๒๐๑๒ ๐๘:๔๖

กรุงเทพฯ-12 พ.ย.-บ้านปู นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ที่ผ่านมาว่า มีกำไรสุทธิลดลง จากราคาขายที่ลดลงตามราคาถ่านหินในตลาดโลก แต่ยังคงรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin)

บ้านปูฯ ชี้แจงกรณีคดีหงสา

๐๑ ต.ค. ๒๐๑๒ ๑๐:๑๖

กรุงเทพฯ-1 ต.ค.-บ้านปู บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ไม่ตั้งสำรองกรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายคดีแพ่งที่นายศิวะ งานทวี และกลุ่มบริษัทของนายศิวะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบ้านปูฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ ผู้บริหาร นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ้านปูฯ เปิดเผยว่า สาเหตุที่บ้านปูฯ

ข่าวซุบซิบ: หนังสือคุณภาพ Unlocking Leadership in Thailand

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๓:๑๗

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-บ้านพีอาร์ รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข แห่งสถาบันศศินทร์ จุฬาฯ เตรียมเปิดตัวหนังสือคุณภาพ Unlocking Leadership in Thailand โดยจับปากกาเขียนร่วมกับ ดร. แอนเดรียส ลีฟูกห์ แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน ที่เน้นเนื้อหาเจาะสัมภาษณ์ซีอีโอขั้นเทพ อาทิ บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประเสริฐ

ภาพข่าว: ธนชาตสนับสนุนเงินสินเชื่อบมจ.บ้านปู

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๑:๕๐

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-ธนาคารธนชาต ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยนายแบรนดอน คิง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามกับนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในสัญญาสนับสนุนเงินสินเชื่อจำนวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,000 ล้านบาท)