ชนะ บุณยะชัย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: EXIM BANK หารือธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

๒๕ ต.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๕๒

กรุงเทพฯ-25 ต.ค.-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายชนะ บุณยะชัย (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือกับนายสตีเฟ่น ชาน (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจสถาบัน ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๘ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๑๒

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายชนะ บุณยะชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับกระทรวงการคลังบริจาคสมทบ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ (ขวา) ปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมจัดอบรมโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 ออนไลน์ กระตุ้น SMEs ใช้เครื่องมือปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในการค้าขายระหว่างประเทศ

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๓๒

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-EXIM BANK นายชนะ บุณยะชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนางสาววชิรา อารมย์ดี (กลาง) ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่ง-ประเทศไทย และนายกอบศักดิ์ ดวงดี (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 เสริมความรู้ผู้ส่งออก SMEs ภาคตะวันออก

๒๗ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๐

กรุงเทพฯ-27 ก.พ.-EXIM BANK นายชนะ บุณยะชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายดรุษกร วิสุทธิสิน (ขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการ ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารแผนงาน สมาคมธนาคารไทย ในพิธีเปิดงานสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 เสริมความรู้ผู้ส่งออก SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๘ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-18 ก.พ.-EXIM BANK นายชนะ บุณยะชัย (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ (ขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายรณน แก้วสุทธิ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 ในภาคใต้ เสริมสร้างความรู้ผู้ส่งออก SMEs

๐๑ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๔:๑๐

กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-EXIM BANK นายชนะ บุณยะชัย (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายธีระพร ศรีรัตน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายรณน แก้วสุทธิ (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และสนับสนุนโครงการพิเศษ

EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 กระตุ้นผู้ส่งออก SMEs ใช้เครื่องมือปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๒๐

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-EXIM BANK นายชนะ บุณยะชัย (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับคุณวรินธร ชัยวิวัธน์ (ซ้าย) รองผู้อำนวยการ ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณกอบศักดิ์ ดวงดี (กลาง) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ในพิธีเปิดงานสัมมนา

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมยินดีเดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ลูกค้ารางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น ปี

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๓๖

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-EXIM BANK นายกำธร ตติยกวี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายชนะ บุณยะชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายโชติวุทฒ์ จริยากูล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท

EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

๐๖ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-6 ม.ค.-EXIM BANK EXIM BANK แต่งตั้งนายเขมทัศน์ สายเชื้อ และนางวรรธนา มงคลศรี เป็นรองกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้งนายชนะ บุณยะชัย เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายเขมทัศน์ สายเชื้อ

ภาพข่าว: ธสน. จับมือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเศรษฐกิจอาเซียนแก่ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

๐๗ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๔:๒๖

กรุงเทพฯ-7 มิ.ย.-ธสน. นายชนะ บุณยะชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา Focus Group เรื่อง ผลกระทบการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ จัดโดย ธสน.

ภาพข่าว: ธสน. จับมือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเศรษฐกิจ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

๐๗ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๓:๔๘

กรุงเทพฯ-7 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายชนะ บุณยะชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา Focus Group เรื่องผลกระทบการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ

ภาพข่าว: ธสน. จัดสัมมนาให้ความรู้ SMEs เกี่ยวกับเศรษฐกิจอาเซียน

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๐:๕๘

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายชนะ บุณยะชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา Focus Group เรื่องผลกระทบการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs

ภาพข่าว: ธสน. จับมือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาให้ความรู้ SMEs เกี่ยวกับเศรษฐกิจอาเซียน

๒๖ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๐๖

กรุงเทพฯ-26 พ.ค.-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายชนะ บุณยะชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา Focus Group เรื่อง ผลกระทบการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs

ภาพข่าว: ธสน. จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้กับกรมส่งเสริมการส่งออก

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๗:๑๔

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-เอ็กซิม แบงก์ นายชนะ บุณยะชัย (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) นายเขมทัศน์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1 และนางสุธาทิพ ภัทรวิมลพร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2 ธสน.

ภาพข่าว: ธสน. จับมือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาฟรี เรื่องเศรษฐกิจไทยและตลาด AEC ปี 2554

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๗:๑๔

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-เอ็กซิมแบงก์ นายชนะ บุณยะชัย (กลาง) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา Focus Group เรื่อง เศรษฐกิจการค้าไทยและตลาด AEC จัดโดย ธสน. ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ภาพข่าว: ธสน. ร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ ปั้น SMEs ไทย.ก้าวไกลในตลาดโลก

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๒๖

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-ธสน. นายชนะ บุณยะชัย (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) รับมอบของที่ระลึกจากนายพิสิษฐ์ กิจวิริยะ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ภาพข่าว: ธสน. ร่วมออกบูธในงานเมดอินไทยแลนด์ 2554

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๑๒

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-เอ็กซ์ซิม แบงก์ นายชนะ บุณยะชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ให้การต้อนรับนางพรทิวา นาคาศัย (ที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ซ้ายสุด)

ภาพข่าว: EXIM BANK หารือบีโอไอสนับสนุนนักลงทุนไทย

๑๔ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๓:๕๒

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายชนะ บุณยะชัย (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือกับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

ภาพข่าว: EXIM BANK พร้อมหารือ กนอ. สนับสนุนผู้ส่งออกในนิคมอุตสาหกรรม

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๖:๑๘

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-EXIM BANK นายคนิสร์ สุคนธมาน (ขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายชนะ บุณยะชัย (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือกับนางมณฑา ประณุทนรพาล (กลาง) ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมเสวนา ค้นทางเลือก หาทางรอดกลางวิกฤตธรรมชาติยุคบาทแข็ง

๐๓ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๖:๑๙

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-EXIM BANK นายชนะ บุณยะชัย (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับมอบของที่ระลึกจาก ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ (ขวา) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเป็นผู้ร่วมเสวนาหัวข้อ ค้นทางเลือก

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมออกบูธงาน 68 ปีกรมการค้าต่างประเทศ

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๐ ๑๐:๕๐

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-EXIM BANK นายชนะ บุณยะชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (กลาง) นายกรัฐมนตรีและนางพรทิวา นาคาศัย (ที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์