ข่าวประชาสัมพันธ์ฉลาดขับ | newswit

ฟอร์ดสานต่อโครงการ 'ฉลาดขับ ประหยัด
ฟอร์ดสานต่อโครงการ 'ฉลาดขับ ประหยัด
ปลอดภัย' ปีที่ 15 นำรถฟอร์ด เจเนอเรชันใหม่ อบรมขับขี่ปลอดภัยให้ผู้ใช้รถทั่วประเทศ – โครงการฝึกอบรม Ford Driving Aug 2022
ฟอร์ดประกาศความสำเร็จโครงการ 'ฉลาดขับ
ฟอร์ดประกาศความสำเร็จโครงการ 'ฉลาดขับ
ประหยัด ปลอดภัย’ ปีที่ 12 เสริมทักษะการขับขี่ปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ทั่วประเทศ – จุดเด่นของการจัดกิจกรรมในปีพ.ศ. Dec 2019
ฟอร์ดจับมือ จส. 100 สานต่อโครงการ
ฟอร์ดจับมือ จส. 100 สานต่อโครงการ
Driving Skills for Life ปีที่ 12 เสริมทักษะการขับขี่ให้ 'ผู้หญิงขับชัวร์’ – Aug 2019
ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ พาท่องเที่ยวเชิงนิเวศเส้นทางนครสวรรค์-อุทัยธานี
ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ พาท่องเที่ยวเชิงนิเวศเส้นทางนครสวรรค์-อุทัยธานี
พร้อมร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม และอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” – ในการเดินทางครั้งนี้ Nov 2018
ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ พาเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดเชียงราย
ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ พาเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดเชียงราย
พร้อมอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” – ฟอร์ดได้นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเดินทางจากโชว์รูมและศูนย์บริการ ฟอร์ด Nov 2018
ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ พาเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน
ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ พาเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน
ส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง พร้อมอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ในจังหวัดอุดรธานี – Oct 2018
ฟอร์ดจับมือ จส. 100 จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยในครอบครัว
ฟอร์ดจับมือ จส. 100 จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยในครอบครัว
ฉลองครบรอบปีที่ 11 ของโครงการ Driving Skills For Life ในประเทศไทย – "โครงการ Ford Driving Skills For Life Aug 2018
ฟอร์ดจัดฝึกอบรม Ford Driving Skills
ฟอร์ดจัดฝึกอบรม Ford Driving Skills
for Life ให้กับ กลุ่มคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม – โครงการ Ford Driving Skills for Life Feb 2018
ฟอร์ด เรนเจอร์ พาท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ฟอร์ด เรนเจอร์ พาท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา และอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” – Nov 2017
ฟอร์ด เรนเจอร์ พาท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสงขลา
ฟอร์ด เรนเจอร์ พาท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสงขลา
พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา และอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” – Nov 2017
ฟอร์ดร่วมกับ MThai จัด Ford Driving
ฟอร์ดร่วมกับ MThai จัด Ford Driving
Skills For Life ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย – นางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา Sep 2017
ฟอร์ดจัดฝึกอบรม Ford Driving Skills
ฟอร์ดจัดฝึกอบรม Ford Driving Skills
for Life ให้กับ กลุ่มลูกค้าองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ – โครงการ Ford Driving Skills for Life Sep 2017
ฟอร์ด เรนเจอร์ พาท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฟอร์ด เรนเจอร์ พาท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา และอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” – Sep 2017
ฟอร์ด ร่วมกับ จส. 100 จัดโครงการฝึกอบรม
ฟอร์ด ร่วมกับ จส. 100 จัดโครงการฝึกอบรม
“ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 – โครงการ Ford Driving Skills for Life Aug 2017
ฟอร์ดเปิดเส้นทางอันซีนจังหวัดจันทบุรี
ฟอร์ดเปิดเส้นทางอันซีนจังหวัดจันทบุรี
กับฟอร์ด เรนเจอร์ พร้อมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา และอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” – Jul 2017
ฟอร์ดฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ
ฟอร์ดฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ
“Driving Skills For Life” ในประเทศไทย – "โครงการ Ford Driving Skills for Life Jul 2017
ภาพข่าว: ฟอร์ด รณรงค์สร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยในภาคเหนือ
ภาพข่าว: ฟอร์ด รณรงค์สร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยในภาคเหนือ
จัดกิจกรรม Ford Driving Skills for Life กับ ฟอร์ด เรนเจอร์ – Sep 2016
ฟอร์ดร่วมกับนิตยสารแพรวจัดอบรม
ฟอร์ดร่วมกับนิตยสารแพรวจัดอบรม
Ford Driving Skills for Life ให้ผู้อ่านแพรว – โครงการ Driving Skills for Life เป็นโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ด Sep 2016
ภาพข่าว: ฟอร์ดจัดกิจกรรม “ฉลาดขับ
ภาพข่าว: ฟอร์ดจัดกิจกรรม “ฉลาดขับ
ประหยัด ปลอดภัย” กับเรนเจอร์ ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในภาคใต้ – Aug 2016
ฟอร์ดจัดโครงการฝึกอบรม “ฉลาดขับ
ฟอร์ดจัดโครงการฝึกอบรม “ฉลาดขับ
ประหยัด ปลอดภัย” ให้กลุ่มผู้ฟัง จส. 100 – โครงการ Ford Driving Skills for Life Jul 2016
ฟอร์ดมอบรางวัลทุนการศึกษา Go Further
ฟอร์ดมอบรางวัลทุนการศึกษา Go Further
Innovator 2015 พร้อมจัดโครงการฝึกอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” เสริมสร้างพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่นักศึกษา Apr 2016
ฟอร์ดร่วมกับนิตยสารคลีโอ จัดโครงการฝึกอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ขับขี่หญิง – นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มสีสันและความสนุกสนานระหว่างการทำกิจกรรม ฟอร์ดและคลีโอได้ยกขบวนเหล่าหนุ่มโสดในฝันCLEO Bachelors ปี 2014 มาเข้าร่วมการอบรมด้วย นอกเหนือจากการอบรมด้านเทคนิคการขับรถที่ปลอดภัยและชาญฉลาดแล้ว ฟอร์ดยังได้ให้เกร็ดความรู้สำหรับการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่ผู้หญิงอาจมองข้ามไปอีกด้วย โครงการ
ฟอร์ด ร่วมกับ จส. 100 จัดโครงการฝึกอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” – Driving Skills For Life เป็นโครงการเพื่อสังคมของ ฟอร์ด ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ฟอร์ดได้มีการจัดอบรมโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยจัดอบรมให้กับผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมแล้วกว่า 8,000 ราย โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าอบรม โครงการ Driving Skills For Life
ฟอร์ดจัดอบรมเทรนเนอร์จากเอเชียแปซิฟิกของโครงการดีเอสเอฟแอล “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ในไทย – จากรายงานการสำรวจความปลอดภัยบนท้องถนนของโลกซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2556 พบว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนยังคงไม่ลดลง โดย การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนยังคงเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเสียชีวิตในกลุ่มประชากรที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี ในขณะเดียวกัน เกือบร้อยละ 60
ฟอร์ดจัดอบรม Driving Skills For Life ให้พนักงานหญิงในอุตสาหกรรมรถยนต์ ในเดือนแห่งวันสตรีสากล – สำหรับโครงการอบรม Driving Skills for Life นั้น ฟอร์ดได้มีการจัดกิจกรรมให้กับผู้ที่สนใจต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ภาพข่าว: ฟอร์ด ประเทศไทย จัดการฝึกอบรมโครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” –
ฟอร์ด ประเทศไทย จัดการฝึกอบรมโครงการ
ฟอร์ด ประเทศไทย จัดการฝึกอบรมโครงการ
“Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ตอน “รถโรงเรียนปลอดภัย ปีที่ 2” – Apr 2014
ออกเดินทางอย่างชาญฉลาด ขับขี่สะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในฟอร์ด เฟียสต้า ใหม่ – สำหรับผู้ขับขี่มากประสบการณ์ที่ชื่นชอบความทรงพลังและการควบคุมรถอย่างมั่นใจมากกว่าความสะดวกสบายในการขับขี่ เทคโนโลยีอันทันสมัยอาจเป็นเพียงของเล่นชิ้นใหม่แต่ไม่ใช่ของใช้ที่จำเป็นมากนัก ทว่า สำหรับผู้ขับขี่อีกจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เพิ่งซื้อรถคันแรก เทคโนโลยีอันทันสมัยนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้หลายคนรู้สึกอุ่นใจในการเดินทางอยู่ไม่น้อย