ข่าวประชาสัมพันธ์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | newswit

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
จัดโครงการรณรงค์ Stand up to CANCER Together ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน เนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 05 Feb
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า
ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานนาม มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ 23 Nov
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลก Access to Diabetes Care เรื่องไม่เบาของเบาหวาน 16 Nov
ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสายตาภายใต้แคมเปญ SIGHT STORY เรื่องเล่าผ่าน สายตา – 25 Sep
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ – 23 Aug
กลุ่มทิสโก้ ร่วมกิจกรรม เย็บเต้ารวมใจ
กลุ่มทิสโก้ ร่วมกิจกรรม เย็บเต้ารวมใจ
สู้ภัยมะเร็งเต้านม – คุณพิชา กล่าวว่า "มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย May 2023
เปิดรับสมัครแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
เปิดรับสมัครแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
อบรมหลักสูตรอัลตราซาวด์ – หลักสูตรโครงการฯ เป็นการเรียนอัลตราซาวด์ช่องท้องอย่างเข้มข้น ฝึกปฏิบัติจริง Mar 2023
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 Mar 2023
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ Happy Heart Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง – ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด Nov 2022
มาริโอ้ ร่วมโครงการ Happy Heart
มาริโอ้ ร่วมโครงการ Happy Heart
Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง ด้วยหัวใจแห่งการให้เพื่อผู้ป่วยเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบทั่วประเทศ – Nov 2022
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬาภรณ์
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพหัวใจ ภายใต้แนวคิด Happy Heart Connect – Nov 2022
เมื่อผู้สูงอายุกลับมาเป็นอนาคตให้สังคม
เมื่อผู้สูงอายุกลับมาเป็นอนาคตให้สังคม
ร่วมเตรียมความพร้อมในงานสูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ – สังคมสูงวัย คือ Nov 2022
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ – จำนวนรับเข้าศึกษา 40 คน Nov 2022
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 – Nov 2022
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ กล้าฝัน กล้าเป็นสัตวแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Aug 2022
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ๙ สถาบัน ทำพิธีลงนาม องค์กรภาคีเครือข่าย ๑๐ สถาบัน เพื่อผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ – ๒ Aug 2022
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพและงานวิจัย – ๒๖ Jul 2022
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญพยาบาล บุคลากรทีมสุขภาพและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 – เรื่อง Jul 2022
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ Jul 2022
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน
เปิดตัวเทคโนโลยี MRIHIFU รักษาผู้ป่วยโรค Essential Tremor โรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุรายแรก – เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน Jun 2022
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ – Jun 2022
นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่
นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่
2 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมปฏิบัติงานสนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี May 2022
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับปริญญาโท-เอก – Dec 2021
คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ปีการศึกษา 2565 – การเรียนการสอนภาคทฤษฎีจัดในชั้นเรียน Nov 2021
คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ปีการศึกษา 2565 เน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพ Nov 2021
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมการผลิตสัตวแพทย์ยุคใหม่
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมการผลิตสัตวแพทย์ยุคใหม่
บูรณาการ คน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม ยึดหลัก One Health สุขภาพหนึ่งเดียว – รศ. น.สพ.ปานเทพ รัตนากร Mar 2021
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ตามติดชีวิตนักศึกษา รั้ว ววจ. สถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์แห่งอนาคต – สอดคล้องกับที่ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ Nov 2020