จุมพล สงวนสิน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี

๑๘ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๘:๕๘

กรุงเทพฯ-18 ก.ค.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม และดร.จุมพล สงวนสิน ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำของนายเจ๊ะสูการ์นอ เบญจมะ สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี จำกัด ณ บ้านเกาะหม้อแกง ตำบลท่ากำชำ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะเยี่ยมชมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิลของสมาชิกสหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา

๑๐ ส.ค. ๒๐๑๖ ๐๘:๕๖

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และดร.จุมพล สงวนสิน ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมการ เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิลของนายสนชัย คำพานนท์ สมาชิกสหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด

กรมประมง จัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 32

๑๘ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๕๒

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-กรมประมง วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กรมประมงขอเชิญร่วมงานวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 โดยโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมงรับมอบเงิน 12 ล้านบาท จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดสร้างปะการังเทียม 2,280 แท่ง

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๘

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-กรมประมง นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2558 กรมประมงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) สำหรับนำไปจัดสร้างปะการังเทียม จำนวน 2,280 แท่ง ณ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลนาทับ

ภาพข่าว: โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558

๐๙ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๓:๔๙

กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบงบประมาณสนับสนุน เป็นปีที่ 4 ในโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 โดยมี นายจุมพล สงวนสิน

ประมง.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวประมงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลให้สมดุล

๓๑ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๒๑

กรุงเทพฯ-31 ก.ค.-กรมประมง นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือทำการประมงและเครื่องบางชนิดยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธภาพสูงในการจับสัตว์น้ำได้ตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงเล็กซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำ เป็นเหตุให้สภาวะทรัพยากรประมงทะเลอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม

ตั้ง.ศูนย์เฉพาะกิจกรมประมงเพื่อติดตามสถานการณ์เรือประมง ชาวประมง และผลกระทบ.พร้อมติดตามสถานการณ์ตลอด 24

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๒๓

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU ของรัฐบาล ได้มีการกำหนดมาตรการคุมเข้มทางกฎหมายสำหรับการทำประมงของเรือประเภทต่างๆ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ประมงแจง.เรืออวนล้อมปลากระตัก ทำไม.ทำประมงได้ !

๑๖ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๑๖

กรุงเทพฯ-16 มิ.ย.-กรมประมง จากกรณีมีการเผยแพร่ภาพข่าวเรืออวนล้อมขนาดใหญ่เข้าทำการประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่งบริเวณอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะห่างฝั่ง ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งมีกระแสเสียงว่าเป็นการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าว

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงเร่งแก้ IUU หลังอียูให้ใบเหลือง

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๔

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชวลิต ชูชจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิมล จันทรโรทัย โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง แถลงข่าวแผนเร่งรัดการแก้ไขปัญหาไอยูยู

ภาพข่าว: เด็กวัดอาสา รักษ์ปลาหน้าวัด

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๐๑

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-กรมประมง วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ วัดหงส์ปทุมมาวาสจ.ปทุมธานี นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการ เด็กวัดอาสา รักษ์ปลาหน้าวัด หลังทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณหน้าวัดบริเวณริมฝั่งลำน้ำเจ้าพระยามีปริมาณลดลง

กรมประมง เปิดตัวอีกเขียวเล็บสำคัญ ปั้นเด็กวัดเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปลาหน้าวัด

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๐๓

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-กรมประมง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ วัดหงส์ปทุมมาวาส จ.ปทุมธานีนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการ เด็กวัดอาสา รักษ์ปลาหน้าวัดหลังทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณหน้าวัดบริเวณริมฝั่งลำน้ำเจ้าพระยามีปริมาณลดลง

ประมง.แจง ปลาตายแม่น้ำป่าสัก 400 กว่าตัน สูญกว่า 38 ล้านบาท หารือจังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือ แนะ.แนวคิดทำกระชังระบบปิดไว้สำรอง

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๐:๕๔

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-กรมประมง จากกรณีเกิดเหตุการณ์ปลาในธรรมชาติและปลาทับทิมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังลุ่มแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ลอยหัวตายเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 29 มีนาคม 2558 นั้น นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ในครั้งแรกทางสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่

ประมง.ประกาศ 1 เมษานี้ นำร่อง.แจ้งเรือประมงเข้า - ออกท่า ที่.ชุมพร ระนอง สงขลา ภูเก็ต. 4 จังหวัด หวังแก้

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๔๒

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-กรมประมง 1 -10 เม.ย.นี้ กรมประมงเตรียมทดลองนำร่องใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้า ออกเรือประมง(Port in - Port out) ใน 4 จังหวัด ชุมพร ระนอง สงขลา และภูเก็ต ขอความร่วมมือเรือประมง ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง เพื่อช่วยขจัดการทำประมงIUU นายจุมพล

กรมประมงเปิดตัว สินสมุทร มัดหมี่ หลังเพาะพันธุ์สำเร็จ โชว์ศักยภาพการเพาะพันธุ์ปลาทะเลด้วยระบบจัดการน้ำหมุนเวียน

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-กรมประมง ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจการค้าของตลาดปลาทะเลสวยงามต่างมีความคาดหวังว่าจะได้ปลาที่มาจากการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากในระยะที่ผ่านมาการค้าปลาทะเลสวยงามเป็นการใช้ประโยชน์จากปลาที่จับได้ในธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่

ภาพข่าว: ทช.หารือร่วมกรมประมงเกี่ยวกับพ.ร.บ.ใหม่

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-โฟร์พีแอดส์ (96) นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะผู้บริหารทช. พร้อมด้วย นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง , นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง

กรมประมง.ชี้ความคืบหน้าหลังออกหน่วยเคลื่อนที่ การจดทะเบียนเรือประมง และออกอาชญาบัตรทำการประมง เห็นผลเกินคาด

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๕๒

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-กรมประมง กรมประมงชี้ความคืบหน้าหลังออกหน่วยเคลื่อนที่ (One Stop Service ) การจดทะเบียนเรือประมงเพิ่มเติม และการออกอาชญาบัตรทำการประมง จำนวน ๑๑๒ หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล ปรากฏว่ามีเรือประมงเข้ารับการจดทะเบียนและขออาชญาบัตรเพิ่มขึ้นมาก เห็นผลได้อย่างชัดเจน ดร.จุมพล

เตือน ! อากาศหนาว.โรคทอร่าระบาดในกุ้งทะเล

๒๐ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๐๖

กรุงเทพฯ-20 พ.ย.-กรมประมง ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมา จากสภาวะอากาศที่อุณหภูมิเย็นกว่าปกติเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ประกอบกับมีฝนตกกระจายทั่วประเทศ ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน เป็นเหตุให้เริ่มพบกุ้งขาวที่เลี้ยงในความเค็มต่ำป่วยตาย

พายุซัดฝั่ง ! เหตุหอยครางขึ้นหาดนครฯ นับพันกิโล

๑๑ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๒:๓๐

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-กรมประมง ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดปรากฎการณ์หอยครางถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งบริเวณแนวชายหาดทะเลปากพนัง จากการที่ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ คาดสาเหตุเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พัดผ่านเข้าสู่บริภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

สภาพอากาศแปรปรวน.ประมงเตือน ระวัง ! โรคระบาดปลา

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๒:๒๕

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-กรมประมง อธิบดีกรมประมง หวั่นอากาศแปรปรวนส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตือนเกษตรกรระมัดระวัง พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแนวทางป้องกันแก้ไขแก่เกษตรกร ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนมีฝนตกหนักสลับกับอากาศร้อน หรือบางพื้นที่เริ่มมีอากาศหนาว

กรมประมงมีกำหนดจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมประมง อธิบดีกรมประมงมอบนโยบายกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๑๕

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-กรมประมง อธิบดีกรมประมงมอบนโยบายกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมประมงมีกำหนดจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมประมง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. (ลงทะเบียน 09.00 น.) ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง ซึ่ง ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง จะมีการมอบนโยบายกรมประมง

ภาพข่าว: ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาส

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๓๑

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน กรมส่เงสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ภาพข่าว: ชสธท.ร่วมมอบอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๑๑

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-สหประกันชีวิต ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด (ชสธท.) รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา นายวินัย นิยโมสถ กรรมการ พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายสหกรณ์ 8 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ติวเข้ม เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร

๑๘ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๓๕

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดมผู้บริหาร และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส มีศักดิ์ศรี ป้องกันการทุจริต ย้ำนำแนวทางกลับไปถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

ภาพข่าว: พิธีเปิดโครงการสัมมนา การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๓๓

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจ แนวโน้มตลาดการค้าชายแดน

ภาพข่าว: มอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยพล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และตัวแทนเครือข่ายสหกรณ์ 8 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกันมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมการจัดงานเทศกาลลำไยเชียงราย

๑๔ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๕:๒๑

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวินัย กสิรักษ์ และนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมฯ ตรวจเยี่ยมการจัดงานเทศกาลลำไยเชียงราย เพื่อรณรงค์การบริโภคลำไยและกระจายผลผลิตลำไยออกนอกแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง

กสส.ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรยึดแนวทาง การพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๔ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๓๒

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ กสส.เปิดเวทีขยายองค์ความรู้ขบวนการสหกรณ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผ่านผู้นำเกษตรกร เป้าหมายการผลิตโดยลดต้นทุน รวมขาย การบริหารจัดการและการลงทุนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 250 คน จากทั่วประเทศ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ภาพข่าว: ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

๐๒ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๘:๑๓

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการพัฒนาทีมงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม

ภาพข่าว: ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง

๐๒ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๔๒

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง (CPD Executive Officers) ให้แก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ โดยใช้วิธีการรับสมัคร และมีผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 49 คน

ภาพข่าว: ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างวินัย

๐๒ ก.ย. ๒๐๑๔ ๐๙:๔๒

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับสหกรณ์จังหวัดและผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนผู้ภูมิภาค จำนวน 250 คน เพื่อให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นข้าราชการที่ดี