ข่าวประชาสัมพันธ์จีโอแทป | newswit

จีโอแทปพลิกโฉมการคมนาคมอัจฉริยะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จีโอแทปพลิกโฉมการคมนาคมอัจฉริยะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้วยปัญญาประดิษฐ์รู้สร้างและข้อมูลเชิงลึกจากผู้ช่วยดิจิทัล – จีโอแทป (Geotab) 18 Sep
จีโอแทป ฉลองวันรถยนต์ไฟฟ้าโลก เปิดทางสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ผ่านความชาญฉลาดด้านข้อมูล – "รถยนต์ไฟฟ้ากำลังมีบทบาทสำคัญในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรา และยังลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย" คุณนีล เคาส์ (Neil Cawse) ซีอีโอของจีโอแทป (Geotab) กล่าว "ขณะนี้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดต่างใช้ประโยชน์จากความชาญฉลาดด้านข้อมูล