ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี | newswit

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดงานรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในระดับเขต
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดงานรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในระดับเขต
– กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) การแถลงข่าวสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2) 14 Jun
พาราไดซ์ พาร์ค มอบเงินทำบุญให้
พาราไดซ์ พาร์ค มอบเงินทำบุญให้
มูลนิธิพุทธานุสรณ์ จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา – 11 Jun
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
2 จังหวัดราชบุรี เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน อย่าลืม ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2567/68 29 May
เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก
เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก
ครั้งที่ 8/2567 – โดยประเด็นการประชุมอาทิ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 27 May
เปิดแล้ว สนามแรก ที่ จ.ราชบุรี
เปิดแล้ว สนามแรก ที่ จ.ราชบุรี
บาส 3x3 ประจำปี 2567Start Your Power เ – 21 May
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
2 จังหวัดราชบุรี ประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2567 20 May
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตกร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรี
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตกร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรี
– จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจราชการจังหวัดราชบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 14 May
เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก
เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก
– โดยประเด็นการประชุมอาทิ การวาวงแผนยุทะศาสตร์ของสำนักงานฯ พ.ศ.2567 - 2570 30 Apr
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดกิจกรรม
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดกิจกรรม
งานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 – โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 22 Apr
'ราชบุรี มีลาย' อนุรักษ์มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
'ราชบุรี มีลาย' อนุรักษ์มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชูอัตลักษณ์ 'ลายผ้าราชาบุรี (กาบโอ่งนกคู่) รองผู้ว่าฯ เมืองโอ่ง ร่วมเปิดงาน – นายปิยพงศ์ รองผู้ว่า ฯ กล่าวว่า 19 Apr
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
สามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 18 Apr
1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม
1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม
เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู 11 Apr
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ภาคตะวันตก สู่การประกวดต้นแบบศพก.ระดับประเทศ – โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้กา 08 Apr
เกษตรเขต 2 ขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
เกษตรเขต 2 ขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
GAP ภายใต้คณะทำงานความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิสสก.2 จ.ราชบุรี 01 Apr
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 สู่ศพก.ระดับประเทศ – ลงพื้นที่คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก 25 Mar
เกษตรเขต 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรเขต 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
สนับสนุนเกษตรกรต้นแบบ ในการพัฒนาแปลงเรียนรู้สู่การขยายผล โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12 Mar
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
2 จังหวัดราชบุรี ประชุมขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก – โดยได้สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนที่ผ่านมา 06 Mar
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลักดันการทำนาเกลือทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม สู่มรดกโลก – 06 Mar
เกษตรเขต 2 จัดประชุมผลักดันเกลือทะเลไทยสู่มรดกทางการเกษตรโลก
เกษตรเขต 2 จัดประชุมผลักดันเกลือทะเลไทยสู่มรดกทางการเกษตรโลก
(GIAHS) ครั้งที่ 1 – โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. 23 Feb
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสร้างธนาคารอาหารชุมชนต้นแบบแม่บ้านเกษตรกร
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสร้างธนาคารอาหารชุมชนต้นแบบแม่บ้านเกษตรกร
จ.ราชบุรี – โดยดำเนินการในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 20 Feb
เกษตรเขต 2 ร่วมประชุมพัฒนาการเขียนข่าวเพื่อการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรเขต 2 ร่วมประชุมพัฒนาการเขียนข่าวเพื่อการส่งเสริมการเกษตร
– นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ 20 Feb
เกษตรเขต 2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
เกษตรเขต 2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 2/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานภาคตะวันตก – 16 Feb
สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมประจำเดือน
สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 4/2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรภาคตะวันตก – 02 Feb
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง ประจำปี 2567 โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 – 02 Feb
สสก.2 จ.ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ
สสก.2 จ.ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ
YSFสู่ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตร – โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน Young Smart Famer 25 Jan
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก รณรงค์ลดการเผาพื้นที่เกษตร
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก รณรงค์ลดการเผาพื้นที่เกษตร
ปี 2567 พร้อมกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผา สู่การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร – โดยมีนายวีระศักดิ์ สุขทอง 23 Jan
เกษตรเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เกษตรเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
สร้างมูลค่าเพิ่ม ลด PM2.5 – ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ 22 Jan