งานสัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ณัฐธิดา ช่วยบ้าน (ที่ 4 จากซ้าย) วิศวกรโรงงานอาวุโส บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ เทคโนโลยี AR และ VR กับการยกระดับบุคลากรเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จและเปิดตัวนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการประหยัดพลังงานด้วย Immersive Technology ที่จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหก

ร่วมเสวนา

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๕:๒๓

ทรู 5G พร้อมร่วมขับเคลื่อนวงการ หุ่นยนต์เพี่ออุตสาหกรรม แบ่งปันวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาออนไลน์ 5 New S-Curve Season

๑๗ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๕:๔๗

กลุ่มทรู ร่วมแบ่งปันมุมมองการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยนายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ (ที่2 จากขวา) รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์ 5 New S-Curve Season 2 EP.3 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics)

ก.ล.ต. ร่วมมือ 2 องค์กรจัดสัมมนาให้ความรู้ การเปิดเผยความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ

๑๕ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๐๒

ก.ล.ต. ร่วมกับกองทุนพรอสเพอริตี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ ASEAN Low Carbon Energy Programme (ALCEP) และบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (สิงคโปร์) จัดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Introduction to Climate Risk Disclosure