งานบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน ร่วมกับงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และกิ่งกาชาด อำเภอหัวหิน ขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำความดี โดยการบริจาคโลหิต ในวันที่ 25 ม.ค. 2564 โดยมีรถรับบริจาคโลหิตจากกิ่งกาชาด อำเภอหัวหินมาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น. บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ที่มา:

บริจาคโลหิต

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๔๙

จีนเผยแพร่รายงานการพัฒนาท่าเรือจีนอย่างมีคุณภาพสูงประจำปี 2563

๑๕ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๗:๓๐

สำนักงานบริการข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจจีน (CEIS) และสถาบันวิจัยการขนส่งทางน้ำแห่งประเทศจีน ร่วมกันเผยแพร่รายงานการพัฒนาท่าเรือจีนอย่างมีคุณภาพสูง ณ การประชุมส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือและเผยแพร่รายงานการพัฒนาท่าเรือจีนอย่างมีคุณภาพสูง ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองหางโจว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ร่วมกับ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน เชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำความดีโดยการบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น. ในวันที่ 16 พ.ย 63 ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

บริจาคโลหิต

๐๙ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๑:๐๘