ข่าวประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษา | newswit

SPU เจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
SPU เจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
ครั้งที่ 5/2566 – สำหรับสถาบันเครือข่ายวิจัยประชาชื่นมีสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 17 สถาบัน 21 Nov
SPU รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
SPU รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อคุณภาพทางวิชาการและมาตรฐานการศึกษา – พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัทรียา เห็นกลาง 20 Nov
สมศ. ลงพื้นที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
สมศ. ลงพื้นที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
โชว์เคสต้นแบบความสำเร็จ โรงเรียนเฉพาะความพิการ เน้นเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม – 20 Sep
ป.เอก บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม
ป.เอก บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สมศ. – 09 Aug
PTG ร่วมกับ ATLAS ENERGY ส่งต่อความสุขให้ชุมชน
PTG ร่วมกับ ATLAS ENERGY ส่งต่อความสุขให้ชุมชน
ด้วยกิจกรรม CSR กับโครงการ พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน ตอกย้ำในการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนให้ 18 Jul
ทีมอาจารย์พี่เลี้ยง ม.ศรีปทุม
ทีมอาจารย์พี่เลี้ยง ม.ศรีปทุม
ส่งต่อความรู้ คณะครู นักเรียน ร. ร.บางบัว ในกิจกรรมโครงการ การพัฒนาเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อการสร้างรายไ 04 Jul
ม.ศรีปทุม มอบอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมในการพัฒนานักเรียน
ม.ศรีปทุม มอบอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมในการพัฒนานักเรียน
ร.ร.บางบัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ของ สป.อว. – โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ 28 Jun
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จาก 3 สถาบันระดับโลกและจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของไทย – 01 Jun
SPU จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ คณะครูโรงเรียนบางบัว
SPU จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ คณะครูโรงเรียนบางบัว
โครงการการพัฒนาเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อการสร้างรายได้ – ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าว 10 May
สมศ. เปิดทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก
สมศ. เปิดทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ปี'66 พร้อมเดินเครื่องพัฒนาระบบประเมินฯ เน้นใช้เทคโนโลยีมุ่งลดภาระสถานศึกษา – ดร.นันทา หงวนตัด 24 Apr
สมศ. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ
สมศ. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ
เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 23 – 20 Apr
ตอกย้ำคุณภาพ! British College
ตอกย้ำคุณภาพ! British College
SPU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก Pearson ประเทศอังกฤษ – ซึ่งกิจกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัย 15 Mar
สมศ. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
สมศ. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
รับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 14 Mar
ม.ศรีปทุม ร่วมวางแผนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
ม.ศรีปทุม ร่วมวางแผนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) – ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 13 Feb
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศ
สื่อการเรียนรู้ต้นแบบ จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น – 26 Jan
วว. ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
วว. ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
– ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก 27 Dec
ทุบสถิติ! อย่างต่อเนื่อง ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ทุบสถิติ! อย่างต่อเนื่อง ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ปี'64 ม.วลัยลักษณ์ ได้ 4.96 จากคะแนนเต็ม 5 – ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ Nov 2022
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ฯ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ฯ
(CBS) ตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำคุณภาพการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจระดับโลก – Nov 2022
อาชีวะ จับมือ กสศ. ผนึกกำลังวางแผนลดความเลื่อมล้ำ
อาชีวะ จับมือ กสศ. ผนึกกำลังวางแผนลดความเลื่อมล้ำ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษา – ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า Nov 2022
ส่งเสริมความรู้คู่ความสามารถนอกห้องเรียน
ส่งเสริมความรู้คู่ความสามารถนอกห้องเรียน
ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพัทยา – และเมื่อไม่นานมานี้ แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา Nov 2022
ม.ศรีปทุม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ม.ศรีปทุม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 – Oct 2022
KBTG เปิดตัว KBTG Kampus จับมือสถาบันการศึกษา
KBTG เปิดตัว KBTG Kampus จับมือสถาบันการศึกษา
ร่วมสร้าง Tech Education Ecosystem ประเดิมนำร่องกับ KMITL เจ้าแรก – นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร Oct 2022
SPU ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
SPU ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา – Sep 2022
SITI SPU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
SITI SPU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ – Sep 2022
บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและศักยภาพเยาวชนไทย – การสนับสนุนด้านการศึกษาและมุ่งพัฒนาเยาวชนในโครงการนี้ จะดำเนินการโดย Sep 2022
มจพ. เปิดสนามจัดการแข่งขัน 2022
มจพ. เปิดสนามจัดการแข่งขัน 2022
MakeX Thailand Robotics Competition รอบเก็บคะแนน สนามที่ 2 – พร้อมด้วย รศ.สุพร รัตนพันธ์ หัวหน้าศูนย์สะเต็มศึกษา Sep 2022
SITI SPU ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
SITI SPU ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ – Sep 2022