ข่าวประชาสัมพันธ์คอร์รัปชัน | newswit

'เฮงลิสซิ่ง' ร่วมกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
'เฮงลิสซิ่ง' ร่วมกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
(CAC) จัดงานประชุม Supplier Day ภายใต้แนวคิด Business Sustainability – เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ 26 Mar
บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับการรับรองเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับการรับรองเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
จาก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล – ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ 17 Jan
ยูนิเวนเจอร์ รับประกาศนียบัตร
ยูนิเวนเจอร์ รับประกาศนียบัตร
CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 1 – 10 Jan
TMILL ได้รับใบประกาศรับรองเป็นสมาชิก
TMILL ได้รับใบประกาศรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ครั้งที่ 3 – ที่มา : ที เอส 03 Jan
บมจ ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
บมจ ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำบริษัทธรรมาภิบาลต้านทุจริตคอร์รัปชัน – 20 Dec
หาดทิพย์ รับรางวัล CAC Change
หาดทิพย์ รับรางวัล CAC Change
Agent Award 2023 เป็นครั้งที่ 2 – 20 Dec
ธนชาตประกันภัย ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน
ธนชาตประกันภัย ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ย้ำจุดยืนการดำเนินธุรกิจโปร่งใส ยึดมั่นตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี – 15 Dec
AAI ผ่านการรับรอง CAC National
AAI ผ่านการรับรอง CAC National
Conference 2023 ผนึกกำลังภาคเอกชนไทย ต่อต้านคอร์รัปชัน – 15 Dec
พฤกษา โฮลดิ้ง ได้รับการรับรองการต่ออายุแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
พฤกษา โฮลดิ้ง ได้รับการรับรองการต่ออายุแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
เป็นครั้งที่ 3 ประกาศจุดยืนองค์กรแห่งความโปร่งใส – นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กล่าวว่า 14 Dec
CPW เข้ารับรางวัล CAC National
CPW เข้ารับรางวัล CAC National
Conference 2023 สะท้อนองค์กรภาคเอกชน ยึดมั่นเดินหน้าธุรกิจอย่างโปร่งใส – 14 Dec
บลจ. ไทยพาณิชย์ ยืนหยัดเจตนารมณ์
บลจ. ไทยพาณิชย์ ยืนหยัดเจตนารมณ์
มองวิถีการดำเนินธุรกิจโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญ เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองเป็นองค์กรร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ปี 2023 13 Dec
KTAM ร่วมต้านคอร์รัปชัน เข้ารับประกาศนียบัตร
KTAM ร่วมต้านคอร์รัปชัน เข้ารับประกาศนียบัตร
CAC รับรองความโปร่งใสในการบริหารงาน – 13 Dec
SABINA รับรางวัล CAC Change Agent
SABINA รับรางวัล CAC Change Agent
Award 2023 ตอกย้ำจุดยืนต้านคอร์รัปชัน – 12 Dec
BBGI คว้ารางวัล CAC National Conference
BBGI คว้ารางวัล CAC National Conference
2023 ชูจุดยืนธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาลที่ดี-มีความโปร่งใส – โดย BBGI 12 Dec
UBE สร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส
UBE สร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส
สานต่อการรับรอง CAC ต่อเนื่อง ปีที่ 2 มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างยั่งยืน – นายสุพัฒน์ จีนสุกแสง 12 Dec
สถาบัน IOD มอบรางวัล CAC Change
สถาบัน IOD มอบรางวัล CAC Change
Agent Award 2023 ให้แก่ซีพี ออลล์ต่อเนื่องปีที่ 3 – นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี 08 Dec
JAS ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
JAS ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
(CAC) พร้อมดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม – ดร.คาล กล่าวว่า "JAS 08 Dec
JTS มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
JTS มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองจาก CAC เป็นปีแรก – นายซัง โด ลี กล่าวว่า "JTS 08 Dec
CPF คว้ารางวัล CAC Change Agent
CPF คว้ารางวัล CAC Change Agent
Award 2023 ย้ำจุดยืนรวมพลังต้านคอร์รัปชันตลอดห่วงโซ่อุปทาน – นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุด 07 Dec
เจมาร์ท กรุ๊ป ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชัน
เจมาร์ท กรุ๊ป ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชัน
เน้นหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และยั่งยืน – 26 Oct
BBGI ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
BBGI ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) – BBGI ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 02 Oct
หาดทิพย์ ร่วมกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
หาดทิพย์ ร่วมกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
(CAC) จัดงานประชุม HTC Supplier Day 2023 ภายใต้ธีมงาน Success Together – 28 Sep
ป.ป.ช. มุกดาหาร รวมพลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมผลักดัน
ป.ป.ช. มุกดาหาร รวมพลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมผลักดัน
จังหวัดใสสะอาด ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน – นายนิรุท สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. 14 Sep
NT ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
NT ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
ประจำปี 2566 – NT ยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 08 Sep
บางจากฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
บางจากฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 – บางจากฯ เป็นองค์กรที่แสดงเจตนารมย์ในการร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบมาอ 08 Sep
เอ็ม บี เค และธุรกิจในเครือ ร่วมกิจกรรม
เอ็ม บี เค และธุรกิจในเครือ ร่วมกิจกรรม
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 – 08 Sep
MSC ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
MSC ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ประจำปี 2566 – เมโทรซิสเต็มส์ฯ ตอกย้ำพร้อมสร้างความตระหนักในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 07 Sep
ป.ป.ช.แนะเกร็ดความรู้ป้องกันการให้สินบน
ป.ป.ช.แนะเกร็ดความรู้ป้องกันการให้สินบน
พ.ร.บ. ป.ป.ช.มาตรา 176 – นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า 07 Sep
ซีพีเอฟ ร่วมแสดงพลังในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
ซีพีเอฟ ร่วมแสดงพลังในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
ปี 2566 – งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT? ค้นหาความจริง-ใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน 06 Sep