ข่าวประชาสัมพันธ์คอร์รัปชัน | newswit

หาดทิพย์ ร่วมกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
หาดทิพย์ ร่วมกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
(CAC) จัดงานประชุม HTC Supplier Day 2023 ภายใต้ธีมงาน Success Together – 28 Sep
ป.ป.ช. มุกดาหาร รวมพลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมผลักดัน
ป.ป.ช. มุกดาหาร รวมพลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมผลักดัน
จังหวัดใสสะอาด ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน – นายนิรุท สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. 14 Sep
NT ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
NT ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
ประจำปี 2566 – NT ยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 08 Sep
บางจากฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
บางจากฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 – บางจากฯ เป็นองค์กรที่แสดงเจตนารมย์ในการร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบมาอ 08 Sep
เอ็ม บี เค และธุรกิจในเครือ ร่วมกิจกรรม
เอ็ม บี เค และธุรกิจในเครือ ร่วมกิจกรรม
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 – 08 Sep
MSC ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
MSC ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ประจำปี 2566 – เมโทรซิสเต็มส์ฯ ตอกย้ำพร้อมสร้างความตระหนักในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 07 Sep
ป.ป.ช.แนะเกร็ดความรู้ป้องกันการให้สินบน
ป.ป.ช.แนะเกร็ดความรู้ป้องกันการให้สินบน
พ.ร.บ. ป.ป.ช.มาตรา 176 – นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า 07 Sep
ซีพีเอฟ ร่วมแสดงพลังในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
ซีพีเอฟ ร่วมแสดงพลังในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
ปี 2566 – งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT? ค้นหาความจริง-ใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน 06 Sep
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตอกย้ำดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตอกย้ำดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 – สำหรับ OCEAN LIFE ไทยสมุทร 06 Sep
ซีพีเอฟ จับมือ CAC เดินหน้าหนุนคู่ค้า
ซีพีเอฟ จับมือ CAC เดินหน้าหนุนคู่ค้า
SMEs ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน – นายพรหมเมศร์ 05 Sep
กรุงศรี กรุ๊ป ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยรอบที่สี่
กรุงศรี กรุ๊ป ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยรอบที่สี่
(CAC - Recertification) – การที่ธนาคารและบริษัทในเครือได้รับรองให้เป็นสมาชิก CAC ดังกล่าว 17 Aug
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ผ่านการรับรองสู่องค์กรที่โปร่งใส
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ผ่านการรับรองสู่องค์กรที่โปร่งใส
ต่อต้านคอร์รัปชัน ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 – 17 Aug
เงินติดล้อ ได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
เงินติดล้อ ได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
จากเวที CAC Certification Ceremony 2023 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 – ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา 07 Aug
แพรนด้า จิวเวลรี่ รับการต่ออายุการรับรอง
แพรนด้า จิวเวลรี่ รับการต่ออายุการรับรอง
CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 – โดยการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยดังกล่าว 20 Jul
อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีสฯ รับประกาศนียบัตร
อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีสฯ รับประกาศนียบัตร
ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เดินหน้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย – 19 Jul
JAS ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก
JAS ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก
CAC จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ด้วยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน – 13 Jul
JTS ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
JTS ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
(CAC) เป็นครั้งแรก จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย – JTS ผ่านการรับรอง CAC 04 Jul
ศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน
และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค – คอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูงและมีการปรับรูปแบบอยู่ตลอดเวลา 21 Jun
พีพีทีวีผนึกผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ
พีพีทีวีผนึกผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ
เอกชน และนักวิชาการ เปิดเวทีเสวนาระดมสมอง ถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมชี้แนะแนวทางการใช้ ข้อมูลสาธารณะ 01 Jun
ป.ป.ช.หนุนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ป.ป.ช.หนุนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
Digital Disruption สร้างเสริมการรู้เท่าทันต่อการนำเทคโนโลยีไปใช้เชิงทุจริต – นายนิวัติไชย เกษมมงคล 29 May
ป.ป.ช. ติดตามเลือกตั้ง 66 เน้นย้ำ
ป.ป.ช. ติดตามเลือกตั้ง 66 เน้นย้ำ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องปราศจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม – นายนิวัติไชย เกษมมงคล 11 May
NT แสดงพลังยึดแนวทางปฏิบัติต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันนำสู่องค์กรคุณธรรมโปร่งใส
NT แสดงพลังยึดแนวทางปฏิบัติต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันนำสู่องค์กรคุณธรรมโปร่งใส
– โดยมี คณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 10 Apr
ดานิลี่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ดานิลี่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
– ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ขอร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ด้วยการประพฤติ 27 Feb