ครั้งที่ 3 ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 3 มีนาคม 2565

๐๗ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑๓:๑๘

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบแนวทางการกำกับดูแล โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ในลักษณะพร้อมใช้