ครั้งที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๐๘

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

อำเภอฝูชิงของจีนจัดประชุมสองเวที เร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นเมืองท่านานาชาติอันทันสมัย

๐๗ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๘:๓๐

การประชุมสภาประชาชนเทศบาลอำเภอฝูชิงวาระแรก ครั้งที่ 18 และการประชุมคณะกรรมการเทศบาลอำเภอฝูชิง ภายใต้สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน (CPPCC) วาระแรก ครั้งที่ 15 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-29 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้แทนสภาประชาชนและสมาชิกของ

กรุงศรีเผย กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50%

๒๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๒๐

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 13 ติดต่อกันคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่า