ครรชิต มาลัยวงศ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

'ม.ศรีปทุมจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

๒๓ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๐๗

กรุงเทพฯ-23 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน และ วิทยาเขตขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร

ม.ศรีปทุม ชลบุรีจัดพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2561

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๑๙

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี ประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้บัณฑิตยังได้รับฟังการบรรยาย

ภาพข่าว: ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้าร่วมงาน SPU Library Days 2019 ครั้งที่ 1

๐๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๓๑

กรุงเทพฯ-1 พ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายหนังสือ SPU Library Days 2019 ครั้งที่ 1 รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ,อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี,ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี และอาจารย์กุศล สังขนันท์

กตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง ม.ศรีปทุม การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

๑๕ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-15 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ม.ศรีปทุม มอบ 4 รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562

๑๕ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๙

กรุงเทพฯ-15 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบ 4 รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันกตเวทิตาคุณรำลึก 103 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพข่าว: ร่วมยินดี ผู้ทรงคุณวุฒิสภาฯ ม.ศรีปทุม รับแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท.

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๓

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.เพ็ชร ชินบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข้อคิดดีๆจาก อธิการบดี ม.ศรีปทุม มอบแก่บัณฑิตใหม่ ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560

๒๕ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๐๕

กรุงเทพฯ-25 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ม.ศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560

๒๔ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-24 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ม.ศรีปทุม ชลบุรีจัดพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2560

๐๓ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๓

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี ประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ม.ศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2559

๑๓ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นับเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 46 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2559

๒๔ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๐๙

กรุงเทพฯ-24 พ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี ประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU : มอบ 3 รางวัลเกียรติยศ งานวันกตเวทิตาคุณ รำลึกดร.สุข พุคยาภรณ์ 101 ปี ผู้ก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบ 3 รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันกตเวทิตาคุณรำลึก 101 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560 วันที่ 17 ก.ค. 60 รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU : นายกสภา ม.ศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา60

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๒๒

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันวิสาขบูชา 2560 ณ ลานกิจกรรม

ภาพข่าว: ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

๑๕ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๕๔

กรุงเทพฯ-15 มี.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายปราโมทย์ โชติมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมและอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นผู้แทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบกระเช้าเพื่อสุขภาพและกล่าวคำอวยพรแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU : ร่วมแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558

๒๒ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๖:๔๔

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่เข้าร่วม พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ภาพข่าว: SPU : นายกสภา ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัล Bronze Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี

๑๗ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-17 พ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU ที่ได้รับรางวัล Bronze Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพข่าว: SPU : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๐๐

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง สหวิทยาการแห่งการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Interdisciplinary Research and Creation for ASEAN Economic Development) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์

ภาพข่าว: อธิการบดี ม.ศรีปทุม สวัสดีปีใหม่ 2559 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่

๑๔ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-14 ม.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 1/2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการประชุม และในโอกาสนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำคณะครูโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก เข้ารับรางวัล ครูแสนดี 2559

๑๒ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๑๖

กรุงเทพฯ-12 ม.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำคณะครูโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร ครูแสนดี ประจำปี 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ครูแสนดี ประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้มีคุณครูจากทั่วประเทศ

SPU : ขอเชิญเข้าร่วมปาฐกถา พิเศษ การเตรียมความพร้อมบุคคลากร ไอทีเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Economy และ AEC

๐๘ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๓:๕๑

กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดปาฐกถาพิเศษ การเตรียมความพร้อมบุคคลากร ไอทีเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Economy และ AEC Digital Economy and AEC โดย รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 09.00 13.00 น. ณ ห้อง Convention ชั้น4

ภาพข่าว: SPU : วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 58

๑๗ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๗

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัย วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2558 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม, ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์

ภาพข่าว: SPU : ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้าร่วมงาน SPU Library Days 2015

๒๐ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-20 มี.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ,ดร.จรรยาพุคยาภรณ์ รองอธิการบดี,ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพและอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเข้าร่วมงาน SPU Library

ภาพข่าว: SPU : นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายพิเศษ การอบรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.)

๒๕ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๗:๒๐

กรุงเทพฯ-25 ก.พ.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำเอกสาร มคอ. 3-7 การอบรมเรื่อง อบรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม