คฑา ชินบัญชร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-ฟอร์จูนกรุ๊ป แสดงความยินดี : อาจารย์คฑา ชินบัญชร เข้ารับพระราชทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ดร.ชาล ศิริสมรรถการ ( คนที่ 2 จากซ้าย ) ชุตินันท์ รวมพลังเอก ( คนที่ 3 จากขวา) นิรดา จุลโลบล ( คนที่ 2 จากขวา) กุลิสลา อุดร ( คนขวาสุด ) และ ณเปม อนัญญณิฐ ( คนซ้ายสุด ) ร่วมแสดงความยินดี ณ

ภาพข่าว: แสดงความยินดี

๒๙ พ.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๔๑