ข่าวประชาสัมพันธ์ขอทานต่างด้าว | newswit

เขตพระโขนงเข้มงวดตรวจสอบแก้ปัญหาคนเร่ร่อน
เขตพระโขนงเข้มงวดตรวจสอบแก้ปัญหาคนเร่ร่อน
ไร้บ้าน ขอทานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแนวถนนสุขุมวิท – 15 Feb
กทม.บูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาคนไร้บ้าน-ขอทานต่างด้าวถนนสุขุมวิท
กทม.บูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาคนไร้บ้าน-ขอทานต่างด้าวถนนสุขุมวิท
เตรียมรณรงค์งดให้เงินขอทาน – นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวว่า 12 Feb
กทม.บูรณาการความร่วมมือจัดระเบียบแก้ปัญหาคนเร่ร่อน
กทม.บูรณาการความร่วมมือจัดระเบียบแก้ปัญหาคนเร่ร่อน
- ขอทานในพื้นที่สาธารณะ – โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจตราเฝ้าระวังและผลักดันให้ออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 21 Jun
พม. เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาขอทานต่างด้าว – นายไมตรี กล่าวว่า กระบวนการจัดระเบียบขอทานต่างด้าวดำเนินการ ดังนี้ ๑) มีการเชิญตัวเพื่อบันทึกประวัติการขอทาน หลังจากนั้นนำส่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การคุ้มครองชั่วคราว ก่อนนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อส่งตัวกลับประเทศ ๒) กรณีที่พบว่ามีเด็กร่วมอยู่ด้วย มีการเชิญตัวเพื่อบันทึกประวัติการขอทาน หลังจากนั้นนำส่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี