ข่าวประชาสัมพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม | newswit

'มหาดไทย' มอบ 266 รางวัลกำนัน
'มหาดไทย' มอบ 266 รางวัลกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม – โดยได้มีการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในการดูแลพี่น้องประชาชน Sep 2022
กระทรวงมหาดไทย มอบ 266 รางวัลกำนัน
กระทรวงมหาดไทย มอบ 266 รางวัลกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ในโอกาสครบรอบ 130 ปี สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน – กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 Sep 2022
10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
อีกหนึ่งด่านหน้าของสังคมไทย กระทรวงมหาดไทย มอบ 264 รางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 – มเนื่องในวันที่ 10 Aug 2021
ครบรอบ 128 ปี “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ครบรอบ 128 ปี “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ประจำปี 2563 มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม แบบวิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19 – ทั้งนี้วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี Aug 2020
ภาพข่าว: กระทรวงมหาดไทย จัดงาน
ภาพข่าว: กระทรวงมหาดไทย จัดงาน
“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2561 – นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และกำนันผู้ใหญ่บ้านจากทั่วประเทศ Aug 2018
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
ประจำปี ๒๕๖๑ – กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็น"วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" Aug 2018
วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2561 –
วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2561 –
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ ๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็น"วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" Aug 2018
กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน
กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แด่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ Aug 2016
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีมอบรางวัล “กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2559” เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน – พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 " ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ผลงานที่มีต่อสังคม และเป็นตำแหน่งที่ประวัติความเป็นมา
ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม – พิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2557 นี้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 306 คน ประกอบด้วย กำนันยอดเยี่ยม จำนวน 155 คน เป็นชาย 140 คน หญิง 15 คน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 151 คน เป็นชาย 123 คน หญิง 28 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกำนันยอดเยี่ยม เป็นครั้งที่ 7 จำนวน 1 คน คือ กำนันมนเทียร แตปูซู
10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันแห่งพ่อบ้านของประชาชน – เนื่องในโอกาสที่ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 กรม การปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้มี “พิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2557” ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติกำนันและผู้ใหญ่บ้านจากทั่วประเทศ ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ
เขตราษฎร์บูรณะได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2540 – กรุงเทพ--1 ก.ค.--เขตราษฎร์บูรณะ นายไชยวัฒน์ ฉลองพันธรัตน์ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศฯ ผลการพิจารณารางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2540 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540 ให้แก่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศแล้ว และผู้ใหญ่บ้านเขตราษฎร์บูรณะได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการพิจารณาครั้งนี้