กาหลง ทรัพย์สอาด ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: สัมมนาสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๔๘

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กาหลง ทรัพย์สอาด ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นประธานเปิดการสัมมนาสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสล.ปณท) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดีไปรษณีย์ไทยรับรางวัลรองชนะเลิศ งานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ปี

๐๕ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๑

กรุงเทพฯ-5 มี.ค.-พีอาร์ดีดี นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายกาหลง ทรัพย์สอาด (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการภูมิภาค) บริษัท ไปรษณีย์ไทย

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย จับมือ ปปส. แก้ปัญหาลักลอบขนยาเสพติด

๒๕ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๑๓

กรุงเทพฯ-25 ก.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานระบบปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนกลาง) พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)ร่วมประชุมพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบการขนส่งทางไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์

ภาพข่าว: KTAM บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปรษณีย์ไทย

๑๖ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.-KTAM นางชวินดา หาญรัตนกูล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับนายกาหลง ทรัพย์สอาด (ขวา) ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุน โดยบลจ.กรุงไทย

ไปรษณีย์ไทย เปิดโครงการ ไปรษณีย์เพิ่มสุข

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๔๒

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-เจซีแอนด์โคพับลิครีเลชั่นส์ นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการภูมิภาค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา พุทธรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด (ที่ 3 จากขวา) เปิดตัว โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข