ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน | newswit

SENX รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ
SENX รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ
Sustainability Disclosure ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ – โดยรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการที่บริษัทฯ 15 Jan
CKPower รับประกาศเกียรติคุณ Sustainability
CKPower รับประกาศเกียรติคุณ Sustainability
Disclosure Recognition จากไทยพัฒน์ 2 ปีซ้อน – CKPower ได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ 11 Jan
PPS คว้า Sustainability Disclosure
PPS คว้า Sustainability Disclosure
Award ปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ – 05 Jan
EA คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Recognition 4 ปีซ้อน – นายวิทยา เชียงอุทัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ เปิดเผยว่า EA ผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี มากว่า 15 ปีโดย EA เป็นผู้ริเริ่ม
เอ็ม บี เค รับรางวัล Sustainability
เอ็ม บี เค รับรางวัล Sustainability
Disclosure Acknowledgement 2023 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่อง 3 ปี – 26 Dec
BCH ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์
BCH ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์
– โดยรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ 26 Dec
EGCO Group คว้ารางวัลสูงสุดด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
EGCO Group คว้ารางวัลสูงสุดด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
จากเวที Sustainability Disclosure 2023 ต่อเนื่องปีที่ 5 – นางสาวกุลกนก เหลืองสร้อยทอง 25 Dec
บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัล Sustainability
บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัล Sustainability
Disclosure Award 2023 ต่อเนื่องปีที่ 5 ตอกย้ำความโปร่งใส ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณชน – วันที่ 21 25 Dec
TASCO รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability
TASCO รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability
Disclosure Award ประจำปี 2566 ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน – 22 Dec
UAC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
UAC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
Sustainability Disclosure Recognition 2023 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน – 22 Dec
BBGI รับประกาศเกียรติ Sustainability
BBGI รับประกาศเกียรติ Sustainability
Disclosure Recognitionประจำปี 2566 – ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BBGI ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนมายาวนานกว่า 10 ปี 22 Dec
กลุ่มบริษัทบางจากรับมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์
กลุ่มบริษัทบางจากรับมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์
ตอกย้ำความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลครบทุกมิติ – นางนฤพรรณ สุธรรมเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 22 Dec
EXIM BANK รับรางวัลเกียรติคุณ
EXIM BANK รับรางวัลเกียรติคุณ
Sustainability Disclosure Award 2023 เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนครบทุกมิติและโปร่งใส – 22 Dec
CPF รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability
CPF รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability
Disclosure Award 2023 เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนครบทุกมิติและโปร่งใส – ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลดังกล่าว 21 Dec
'ซีเค พาวเวอร์' รับประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี
'ซีเค พาวเวอร์' รับประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี
65 ตอกย้ำองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการ – ทั้งนี้การรับประกาศเกียรติคุณดังกล่าว Jan 2023
DEMCO รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 –
เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลเกียรติคุณ
เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลเกียรติคุณ
Sustainability Disclosure Award 2022 4 ปีซ้อน เชิดชูการเปิดเผยข้อมูล ESG ต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส – นางสาวกุลกนก Dec 2022
บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี
บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี
2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 – โดยในปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจ Dec 2022
กลุ่มทิสโก้รับรางวัลเกียรติคุณ
กลุ่มทิสโก้รับรางวัลเกียรติคุณ
Sustainability Disclosure 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 – ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ตระหนักดีว่าความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ Dec 2022
TFG รับรางวัล Sustainability Disclosure
TFG รับรางวัล Sustainability Disclosure
Recognition 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 – Dec 2022
TASCO รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability
TASCO รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability
Disclosure Award ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 – Dec 2022
บางจากฯ รับมอบรางวัลเกียรติคุณ
บางจากฯ รับมอบรางวัลเกียรติคุณ
Sustainability Disclosure Award 2022 จากสถาบันไทยพัฒน์ 3 ปีต่อเนื่อง สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส – ทั้งนี้ Dec 2022
กลุ่มทรู รับรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
กลุ่มทรู รับรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
4 ปีซ้อน สะท้อนองค์กรดิจิทัล มุ่งก้าวสู่เทคคอมปานีที่เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน – งนี้ กลุ่มทรู Dec 2022
CPF รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability
CPF รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability
Disclosure Award 2022 เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน โปร่งใส ครบทุกมิติ – ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ Dec 2022
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ร่วมรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 Sustainability Disclosure Acknowledgement – Jan 2022