ข่าวประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง | newswit

เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติของอเมริกาผนึกกำลังพันธมิตรในเวียดนาม มุ่งยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ – เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network(R) หรือ NCCN(R)) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากความร่วมมือของบรรดาศูนย์มะเร็งชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ประกาศลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับโรงพยาบาลมะเร็งแห่งชาติของเวียดนาม (Vietnam National Cancer Hospital หรือ K Hospital)
เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติของอเมริกาจับมือเมดไลฟ์ ยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งคุณภาพสูงในประเทศจีนและทั่วโลก – เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network(R) หรือ NCCN(R)) ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือของบรรดาศูนย์มะเร็งชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศสร้างความร่วมมือครั้งใหม่กับเมดไลฟ์ (Medlive) เพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านมะเร็งวิทยา (NCCN Guidelines(R))
ผลสำรวจระดับโลกที่นำเสนอในการประชุม Digital Liver Cancer Summit 2021 สะท้อนผลกระทบอันหนักหน่วงของโควิด-19 ระลอกแรกที่มีต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ – ผลสำรวจเผยให้เห็นว่า โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการรักษาโรคมะเร็งตับ โดยก่อให้เกิดปัญหามากมาย เช่น การคัดกรอง การวินิจฉัยด้วยภาพ และการตรวจชิ้นเนื้อต้องล่าช้าออกไป, จำนวนแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับน้อยลง, การผ่าตัดถูกยกเลิก
NCCN บอกเล่าเรื่องราวการยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก – ชุมชนโรคมะเร็งระดับโลกเผยผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในปีที่ผ่านมาNational Comprehensive Cancer Network(R) (NCCN(R)) ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือของศูนย์มะเร็งชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ได้ผนึกกำลังกับประชาชนและองค์กรอีกหลายแห่งทั่วโลกเนื่องในวันมะเร็งโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี สำหรับวันมะเร็งโลกในปี 2564 นี้
ภาพข่าว: มุนดิฟาร์มา จัดเสวนาในหัวข้อ
ภาพข่าว: มุนดิฟาร์มา จัดเสวนาในหัวข้อ
“การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง” เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย Apr 2016
“โรงพยาบาลวัฒโนสถ” จัด “Group Interview” เทคนิคการฉายรังสี VMAT รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยประสิทธิภาพที่แม่นยำ ฉับไว – กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--โรงพยาบาลวัฒโนสถ “โรงพยาบาลวัฒโนสถ” โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย ซึ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวม ภายใต้หลักการ ค้นหา ปกป้อง รักษาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ โดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย