ข่าวประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี | newswit

ปตท.สผ. คว้ารางวัลด้านบรรษัทภิบาล
ปตท.สผ. คว้ารางวัลด้านบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม จากเวทีระดับประเทศและสากล – รางวัลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ "ดีเลิศ" 29 Nov
ราช กรุ๊ป ยึดมั่นธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ราช กรุ๊ป ยึดมั่นธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประจักษ์จากรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส การกำกับกิจการที่ดี ระดับ ดีเลิศ 5 ดาว SET ESG Ratings ระดับ AA – ทั้งนี้ 20 Nov
DDD คว้า CGR ระดับ 5 ดาว ดีเลิศ
DDD คว้า CGR ระดับ 5 ดาว ดีเลิศ
3 ปีซ้อน และจัดประชุม AGM 100 คะแนนเต็ม สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน – 20 Nov
บี.กริม เพาเวอร์ ครองอันดับ หุ้นยั่งยืน
บี.กริม เพาเวอร์ ครองอันดับ หุ้นยั่งยืน
6 ปีซ้อน คว้าเรตติ้งสูงสุด AAA และได้รับการประเมินจากโครงการ CGR ในระดับดีเลิศ ( 5 ดาว) – บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 15 Nov
แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน
แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมิน
CGR ดีเลิศ 7 ปีซ้อน สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน – 10 Nov
RT ปลื้ม! คว้าคะแนน CGR ระดับ
RT ปลื้ม! คว้าคะแนน CGR ระดับ
5 ดาว ดีเลิศ – นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT 09 Nov
ATP30 คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว
ATP30 คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว
ดีเลิศ – นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 09 Nov
FLOYD ได้รับการประเมิน CG ระดับดีเลิศ
FLOYD ได้รับการประเมิน CG ระดับดีเลิศ
(5ดาว) ประจำปี 2566 ย้ำองค์กรวิศวกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดี – 08 Nov
UBE คว้า CG 5 ดาว และหุ้นยั่งยืน
UBE คว้า CG 5 ดาว และหุ้นยั่งยืน
SET ESG Ratings ระดับ A – นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ 08 Nov
CIVIL คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว
CIVIL คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว
ดีเลิศ เป็นปีแรก – นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ 08 Nov
GGC คว้าคะแนน CGR 5 ดาว หรือ ดีเลิศ
GGC คว้าคะแนน CGR 5 ดาว หรือ ดีเลิศ
6 ปีซ้อน สะท้อนถึงการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี – "GGC มุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบ 08 Nov
การกำกับดูแลกิจการที่ดี: ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาก่อนลงทุน – คำตอบที่คุ้นเคยอาจจะเป็นนโยบายการทำธุรกิจ การคาดการณ์ผลตอบแทนที่ต้องการ ผลประกอบการในอดีต อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ "ปัจจัยด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี" โดยบริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งที่เสนอขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเงิน ด้านการบริหาร
ไทยประกันชีวิต คว้าคะแนน CGR ระดับ
ไทยประกันชีวิต คว้าคะแนน CGR ระดับ
5 ดาว ประจำปี 2566 – ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินจะเป็นการประเมินภายใต้เกณฑ์ใหม่ 4 หมวด ได้แก่ 07 Nov
GRAMMY คว้าคะแนน CGR 5 ดาว หรือ
GRAMMY คว้าคะแนน CGR 5 ดาว หรือ
ดีเลิศ ประจำปี 2566 ต่อเนื่องปีที่ 13 สะท้อนการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง – บุษบา 06 Nov
TGE โชว์ฟอร์มคว้าคะแนน CGR ระดับ
TGE โชว์ฟอร์มคว้าคะแนน CGR ระดับ
'ดีเลิศ' จากประเมินในปีแรก – 03 Nov
NTSC สุดภูมิใจได้คะแนน CGR ระดับ
NTSC สุดภูมิใจได้คะแนน CGR ระดับ
4 ดาว ดีมาก ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงาน ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี – ดร. พัชร์ เอกปัญญาสกุล 03 Nov
SGP คว้า CGR ระดับ 5 ดาว ดีเลิศ
SGP คว้า CGR ระดับ 5 ดาว ดีเลิศ
ประจำปี 2566 มุ่งมั่นสร้างฐานธุรกิจให้ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล – สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัท 02 Nov
NTSC สุดภูมิใจได้คะแนน CGR ระดับ
NTSC สุดภูมิใจได้คะแนน CGR ระดับ
4 ดาว ดีมาก ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงาน ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี – ดร. พัชร์ เอกปัญญาสกุล 02 Nov
ITEL คว้า CGR 5 ดาวระดับ ดีเลิศ
ITEL คว้า CGR 5 ดาวระดับ ดีเลิศ
ประจำปี 2566 ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและยั่งยืน – 02 Nov
ซินเน็คฯ ได้รับคะแนน CGR 5 ดาว
ซินเน็คฯ ได้รับคะแนน CGR 5 ดาว
หรือ ดีเลิศ ประจำปี 2566 ย้ำความสำเร็จดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน – 02 Nov
ซินเน็คฯ ได้รับคะแนน CGR 5 ดาว
ซินเน็คฯ ได้รับคะแนน CGR 5 ดาว
หรือ ดีเลิศ ประจำปี 2566 ย้ำความสำเร็จดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน – 02 Nov
NRF คว้าคะแนน CGR 2023 ระดับ 5
NRF คว้าคะแนน CGR 2023 ระดับ 5
ดาว หรือ ดีเลิศ สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง – 01 Nov
กลุ่มบริษัทบางจาก จัดงาน CG Day
กลุ่มบริษัทบางจาก จัดงาน CG Day
ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ร่วมส่งต่อพลังความดี ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งยั่งยืน – นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ 20 Oct
บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน Corporate
บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน Corporate
Governance Day 2023 ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน – ดร.ฮาราลด์ 21 Sep
เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ตอกย้ำบทบาทผู้นำองค์กรแห่งความยั่งยืน
เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ตอกย้ำบทบาทผู้นำองค์กรแห่งความยั่งยืน
จัดอบรมหลักสูตร ต้านสภาวะโลกร้อน – คุณนิวัฒน์ กัณวเศรษฐ์ Assistant Managing Director Platform Ops เปิดเผยว่า 11 Sep
ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาออนไลน์ บทบาท
ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาออนไลน์ บทบาท
หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง – 22 Jun
บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัล ASEAN
บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัล ASEAN
Asset class PLCs จากงาน ASEAN Corporate Governance Scorecard Awards ประจำปี 2564 – ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ 10 Mar
STI ปักหมุดกลยุทธ์ ESG รับปีกระต่าย
STI ปักหมุดกลยุทธ์ ESG รับปีกระต่าย
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน – การดำเนินการหลักของปีนี้คือการสร้างระบบฐานข้อมูลงานออกแบบและงานก่อสร้าง (BIG 31 Jan