กัญรดา ปัญญาธนพร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

เคนยากุมอบเครื่องกรองอากาศ

๓๐ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๒:๑๒

นางสิณีนาฎ อุทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับมอบเครื่องกรองอากาศ กำจัดไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย จำนวน 5 เครื่อง จากทีมบริหาร บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายพีระภพ หาญไกรพงศ์ ประธานกรรมการ นายภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนางกัญรดา

มอบเก้าอี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ

๒๑ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๗

นายพีรภพ หาญไกรพงศ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ ภญ.กัญรดา ปัญญาธนพร กรรมการบริหารส่วนงานการตลาดและขาย บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเก้าอี้ จำนวน 700 ตัว รวมมูลค่า 150,000 บาท ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

เคนยากุ มอบความห่วงใย

๒๔ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๗

นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จากทีมผู้บริหาร บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายพีระภพ หาญไกรพงศ์ ประธานกรรมการ นายภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนางกัญรดา ปัญญาธนพร

เคนยากุ มอบความห่วงใย

๒๔ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๑๒

นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จากทีมผู้บริหาร บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายพีระภพ หาญไกรพงศ์ ประธานกรรมการ นายภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนางกัญรดา ปัญญาธนพร

เคนยากุ ร่วมส่งกำลัง

๑๙ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๒๑

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จากทีมผู้บริหาร บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายพีระภพ หาญไกรพงศ์ ประธานกรรมการ นายภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนางกัญรดา ปัญญาธนพร

เคนยากุร่วมสืบสานประเพณี

๐๙ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๑

นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เป็นประธานเปิดงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน ในพื้นที่ ได้สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นางกัญรดา ปัญญาธนพร กรรมการบริหารส่วนงานการตลาดและขาย บริษัท

เคนยากุ สานฝัน

๐๑ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๑:๒๑

นายพีรภพ หาญไกรพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ภญ. กัญรดา ปัญญาธนพร และ ดร.ภญ. ดวงมณี มณีโรจน์ภักดี จัดกิจกรรมในชุมชนภายใต้โครงการ เคนยากุ สานฝัน ครั้งที่ 1 ตอนล็อคโควิด โดยจัดบรรยาย สุขภาพที่ดีพิชิตโควิด และสาธิตการใช้หน้ากากอนามัย /การล้างมือ 7