ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | newswit

ม.ศรีปทุม ร่วมกับ เครือข่าย กยศ.
ม.ศรีปทุม ร่วมกับ เครือข่าย กยศ.
ร่วมใจทำดีเพื่อสังคม จิตอาสาปลูกป่าชายเลน – 12 Feb
สนง.ทุนการศึกษา SPU จับมือ กยศ.
สนง.ทุนการศึกษา SPU จับมือ กยศ.
และสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต Gift For Give เฉลิมฉลองครบรอบ 54ปีศรีปทุม – 15 Jan
SPU จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
SPU จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566 มุ่งสร้างการตระหนักรู้ และรับผิดชอบต่อสังคม – นอกจากนี้ภายในงาน 14 Nov
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กยศ. ส่งเสริมความรู้ทางการเงินต่อเนื่องแก่ผู้กู้ยืม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กยศ. ส่งเสริมความรู้ทางการเงินต่อเนื่องแก่ผู้กู้ยืม
กยศ. นับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะ – SET e-Learning เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนแบบดิจิทัล บทเรียนเข้าใจง่าย 10 Mar
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ MOU กยศ.
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ MOU กยศ.
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ – Dec 2022
ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด
ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด
อันดับ 1 ของประเทศ – กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของสถานศึกษาเป็นอย่างมากในการปลูกฝ Dec 2022
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา – Jul 2022
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กยศ. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กยศ. และ
บลจ.กรุงไทย ส่งเสริมวินัยการออมการลงทุนด้วย กองทุนรวมแก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ผ่านโครงการ AOM YOUNG – นายภากร Jun 2021
มูลนิธิครอบครัวพอเพียงผนึกกำลังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มูลนิธิครอบครัวพอเพียงผนึกกำลังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ร่วมสร้างข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชน – Oct 2020
ม.ทักษิณ ร่วม 14 หน่วยงานจัดกิจกรรมจิตอาสา
ม.ทักษิณ ร่วม 14 หน่วยงานจัดกิจกรรมจิตอาสา
“เครือข่าย กยศ. สร้างสุขสู่ชุมชน” ครั้งที่ 3 – กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Feb 2020
ไอแบงก์ ร่วมสานฝันทางการศึกษา
ไอแบงก์ ร่วมสานฝันทางการศึกษา
เพื่ออนาคตให้นักเรียน-นักศึกษา ด้วยบริการเปิดบัญชีรับโอนเงิน กยศ. ผ่านช่องทางการเงินตามหลักอิสลาม – นอกจากนี้ Aug 2019
กยศ. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วย
กยศ. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วย
e-Learning – นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า May 2019
กยศ. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วย
กยศ. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วย
e-Learning – นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า May 2019
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) May 2019
กยศ. เตือนลดเบี้ยปรับโค้งสุดท้าย ชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 31 พ.ค. นี้เท่านั้น – นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า "ขณะนี้ ใกล้สิ้นสุดมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว ซึ่งกองทุนได้ให้โอกาสผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้และมีเบี้ยปรับทุกกรณี มาชำระหนี้เพื่อรับส่วนลดเบี้ยปรับ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562
“กยศ. ชี้แจงกรณีผู้ค้ำประกันร้องเรียน” – อย่างไรก็ตาม กองทุนขอชี้แจงว่า ก่อนที่จะมีการบังคับคดีกองทุนพยายามที่จะติดต่อกับผู้กู้ยืมทั้งทางจดหมายและทางโทรศัพท์ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนติดตามหนี้จากผู้กู้ยืมมาโดยตลอด แต่เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กู้ยืมไม่สามารถติดต่อได้ อีกทั้งสืบทรัพย์ผู้กู้ยืมไม่พบและไม่มีชื่อผู้กู้อยู่ในระบบหักเงินเดือน ทำให้กองทุนไม่สามารถหักเงินเดือนได้ และเมื่อมีการตั้งเรื่องบังคับคดีดังกล่าวแล้ว
ภาพข่าว: ธ.กรุงไทย ร่วมกับ กยศ.
ภาพข่าว: ธ.กรุงไทย ร่วมกับ กยศ.
ลงนาม พัฒนาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ แบบดิจิทัล – Feb 2019
กยศ. ชี้แจงกรณีนักศึกษาร้องเรียนไม่ได้รับเงินกู้ยืม – นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า "จากกรณี ที่นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาได้ยื่นขอกู้ยืมปีการศึกษา 2561 แต่ยังไม่ได้รับเงินกู้ยืมนั้น ผู้บริหารของกองทุนได้มีการลงพื้นที่เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด โดยมีผู้แทนจากสถานศึกษาและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมในที่ประชุมด้วย
ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หนุนสร้างวินัยการออมและการบริหารจัดการเงิน – Sep 2018
ภาพข่าว: กยศ. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภาพข่าว: กยศ. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน – Sep 2018
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กยศ. ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กยศ. ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
– นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า Sep 2018
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กยศ. จัดกิจกรรมในโครงการสินเชื่อพิเศษโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ – 10:00 น. ลงทะเบียน 10:15 น. กล่าวถึงความร่วมมือของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ กยศ. โดย นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10:25 น. กล่าวถึงความร่วมมือของ กยศ. กับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 10:35 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง "การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน" ระหว่าง
ภาพข่าว: การสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม
ภาพข่าว: การสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม
พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” – Aug 2018
กยศ. สร้างความเข้าใจองค์กรนายจ้างสุราษฎร์ธานี
กยศ. สร้างความเข้าใจองค์กรนายจ้างสุราษฎร์ธานี
เตรียมหักเงินเดือนผู้กู้ยืมตาม พ.ร.บ. ใหม่ – นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เปิดเผยว่า Aug 2018
ภาพข่าว “ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้าง
ภาพข่าว “ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้าง
Trainers เผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณแก่ กยศ.” – Aug 2018