กองทุนรวม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กองทุนบัวหลวง เตรียมจ่ายเงินปันผล 2 กองทุน B-FUTURE และ BCAP วันที่ 15 ก.พ. นี้

๐๘ ก.พ. ๒๕๖๔ ๑๒:๕๐

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ รวม 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) และกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน (BCAP) โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 5

เคทีซีชวนลงทุนผ่านกองทุนรวม KTAM SSF/RMF รับเงินคืน 100 บาท เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตเคทีซี

๐๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ๑๐:๑๒

เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KTAM ชวนสมาชิกซื้อกองทุนรวม KTAM SSF/RMF พร้อมรับเงินคืน 100 บาท เข้ากองทุน KTSTPLUS เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตเคทีซีสำหรับยอดลงทุนสุทธิทุก 50,000 บาท หรือใช้คะแนน KTC

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศรองรับการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างฮ่องกงและไทย

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๔ ๑๐:๐๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศรองรับการเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย ภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง ก.ล.ต. และ Securities and Futures Commission (SFC)

๐๓ มี.ค. ๒๕๖๔ ๒๒:๓๐

กองทุนบัวหลวงประเดิมปันผล SSF กองแรกในไทย กับ B-FUTURESSF หน่วยละ 0.23 บาท วันที่ 17 ธ.ค. นี้

๐๙ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๐๘:๓๗

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม (B-FUTURESSF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งแรก สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในอัตรา 0.23 บาทต่อหน่วย โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน