ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า | newswit

โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก
โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก
ณ สนามกีฬากลาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง – 25 Jan
NPS ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียน
NPS ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียน
ตามโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า – 17 Oct
สำนักงาน กกพ. เปิดยอดผู้สนใจกว่า
สำนักงาน กกพ. เปิดยอดผู้สนใจกว่า
500 ราย ทั่วประเทศ ตอบรับโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 – Feb 2022
กกพ. สานต่อพลังแห่งความยั่งยืน
กกพ. สานต่อพลังแห่งความยั่งยืน
จัดโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 – นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า Feb 2022
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานกกพ.
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานกกพ.
ประกาศรางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ เด็กตื่นไฟปี 2 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท – นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล Nov 2021
เชิญชวนคุณครูมัธยมปลาย-อาชีวะ
เชิญชวนคุณครูมัธยมปลาย-อาชีวะ
ร่วมแสดงศักยภาพ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพลังงานสะอาด – สำหรับครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ Jan 2021
เครือข่ายสื่อมวลชนฯ ประสบความสำเร็จ
เครือข่ายสื่อมวลชนฯ ประสบความสำเร็จ
พร้อมเชื่อมชุมชนมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐ มุ่งทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงาน – นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย Dec 2020
ประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต
ประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต
– ขอเชิญนักเรียนและคุณครูทุกท่าน เข้าร่วมประกวดโครงการ โดยมีเงินทุนสนับสนุนโครงการและทุนการศึกษารวม 2,000,000 บาท Dec 2020
ตัวแทนสื่อ พร้อมทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะ
ตัวแทนสื่อ พร้อมทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะ
หลังเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า – นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ Dec 2020
“กกพ.” ปรับลดขั้นตอน เร่งอัดฉีดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
“กกพ.” ปรับลดขั้นตอน เร่งอัดฉีดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สนับสนุนรัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก – นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน Sep 2020
เครือข่ายสื่อมวลชนฯ เยี่ยมชมกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เครือข่ายสื่อมวลชนฯ เยี่ยมชมกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ไทรหลวง – กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง เป็นโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Sep 2020
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม
ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ – Sep 2020
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม
ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชานี – Aug 2020
โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า
โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า
เดินหน้าผลิตสื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ – นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ Jun 2020
“กกพ.” ดันกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแก้ปัญหาโควิด
“กกพ.” ดันกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแก้ปัญหาโควิด
-19 – นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ โฆษก กกพ. Apr 2020
โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า
โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 – Mar 2020
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.
นำเครือข่ายสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก – นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ Mar 2020
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กกพ. เดินหน้าจัดกิจกรรม
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กกพ. เดินหน้าจัดกิจกรรม
Focus Group สื่อมวลชนต่อเนื่องในภาคอีสาน และภาคใต้ดันบทบาทสื่อเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง Feb 2020
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กกพ. เดินหน้าจัดกิจกรรม
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กกพ. เดินหน้าจัดกิจกรรม
Focus Group สื่อมวลชนต่อเนื่องในภาคอีสานและภาคใต้ดันบทบาทสื่อเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง Feb 2020
กกพ. จัดกิจกรรม SOLAR EDUCATE
กกพ. จัดกิจกรรม SOLAR EDUCATE
TRIP ดึงผู้นำชุมชนเรียนรู้พลังงานสะอาดกับเจ้าของรางวัลระดับโลก ณ. หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ – ดร.บัณฑูร Feb 2020
“ลิฟท์, เอิร์ท, ทัช, นินิว ชวนวิ่ง
“ลิฟท์, เอิร์ท, ทัช, นินิว ชวนวิ่ง
“Power Run ปลุกจิตสำนึกเพื่อพลังงานไทย” – บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Jan 2020
“ลิฟท์ , เอิร์ท , ทัช , นินิว
“ลิฟท์ , เอิร์ท , ทัช , นินิว
ชวนวิ่ง “Power Run ปลุกจิตสำนึกเพื่อพลังงานไทย” – บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด Jan 2020
โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า
โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า
เปิดโครงการ สัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ – Jan 2020