ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริษัทเบญจจินดา | newswit

กลุ่มบริษัทเบญจจินดา คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที
กลุ่มบริษัทเบญจจินดา คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที
HR Asia รางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย และรางวัลองค์กรที่ดูแลพนักงานที่ดีเยี่ยม ประจำปี 2564 – Nov 2021
ภาพข่าว: ยูไอเอชจัดสัมมนา “Accelerate
ภาพข่าว: ยูไอเอชจัดสัมมนา “Accelerate
Your Future with UIH” – ทั้งนี้ พันธมิตรร่วมจัดสัมมนา ประกอบด้วยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, Nov 2018
นิทรรศการภาพถ่าย “บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์”
นิทรรศการภาพถ่าย “บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์”
“The Legend of Black & White Photo” – ในโอกาสนี้ทางพิพิธภัณฑ์ฯได้น้อมอันเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวน 9 ภาพมาจัดแสดง Nov 2013
กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เปิดห้องสมุดโรงเรียนวัดเทวสุนทร – กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ นางจุฑามาศ เบญจรงคกุล ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทเบญจจินดา นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมเปิดห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งห้องสมุดแห่งนี้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทเบญจจินดาได้เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุด
ภาพข่าว: เบญจจินดา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านไปรษณีย์ไทย – กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ กลุ่มบริษัทเบญจจินดา โดย คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด และ พ.อ.เรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ร่วมมอบเงินสมทบทุนผ่าน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากมหาอุทกภัย โดยมีคุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ
บีบี คอนเน็ค พร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศแล้ววันนี้ – กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--UIH บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด “BB Connect” บริษัทน้องใหม่ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา พร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศแล้ววันนี้ ทั้งบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่ายเป็นของตนเองจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 BB Connect เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเพื่อรองรับลูกค้าที่เป็น Internet
กลุ่มบริษัทเบญจจินดา อัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารเบญจจินดา – กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ นายสมชาย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการ และ นายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทเบญจจินดา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเป็นประธานและเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญองค์ครุฑ ขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ณ