กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

รพ. วชิระภูเก็ต เชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ วชิระภูเก็ตร่วมใจ ต้านภัยโรคอ้วน ครั้งที่ 2เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๒๖

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.- ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยโภชนาการและหน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญผู้ป่วยโรคอ้วน ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนและประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรมงานประชุมวิชาการ วชิระภูเก็ตร่วมใจ ต้านภัยโรคอ้วน ครั้งที่ 2

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ร่วม MOU

๑๕ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๔๔

กรุงเทพฯ-15 ก.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ไทยเดินหน้าสร้างเครือข่ายการเตรียมวัคซีนมาตรฐาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตก

๓๐ ม.ค. ๒๐๑๗ ๐๘:๕๐

กรุงเทพฯ-30 ม.ค.-โฟร์พีแอดส์ (96) ประเทศไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การอนามัยโลก ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค การจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทัยป์1 และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น รวมทั้งจัดทำร่าง

ภาพข่าว: กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย จัดงานสัมนา ครบรอบ 1 ปี ช่วยเหลือผู้ป่วยภายใต้โครงการ

๐๗ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๗

กรุงเทพฯ-7 เม.ย.-สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา การดำเนินการโครงการ EXPAP ในความดูแลของมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนำโดยรศ. คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ (ที่ 3 จากขวา) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพข่าว: กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์การรับรู้การบริจาคอวัยวะ ดาราพร้อมใจร่วมบริจาคต่อชีวิตผู้ป่วย

๐๑ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๐๒

กรุงเทพฯ-1 ต.ค.-อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น นายแพทย์ชาญวิทย์ทระเทพ(กลาง)รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์การรับรู้การบริจาคอวัยวะ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ

ภาพข่าว: ESRI ร่วมงานแถลงข่าว ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข

๐๔ เม.ย. ๒๐๑๒ ๑๖:๕๔

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.-ซีดีจี บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานแถลงข่าว รณรงค์ เที่ยวสงกรานต์สบายใจ ส้วมสะอาดทั่วไทยทุกเส้นทาง จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อกระตุ้นสถานประกอบการพัฒนาความสะอาดรองรับประชาชนที่ใช้บริการ นอกจากนี้ นายไกรรพ เหลืองอุทัย

ผู้แทน 160 หน่วยงานด้านสุขภาพทั่วประเทศ ร่วมประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญของหัวข้องานวิจัย ประจำปี 2554

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๓:๔๙

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้กำหนดนโยบาย อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนองค์กรต่างๆ กว่า 180 คน จาก 160 หน่วยงานทั่วประเทศ ร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของหัวข้องานวิจัยด้านสุขภาพประจำปี 2554 ในการประชุมที่จัดโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

สธ.ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมนานาชาติ A Global Challenge for the New Millennium

๒๘ ส.ค. ๒๐๐๐ ๐๙:๑๓

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์กรต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง ไข้เลือดออก ภายใต้หัวข้อ A Global Challenge for the new Millennium ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2543 ณ จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดตั้งศูนย์ศึกษาการแพทย์ แผนไทย

๑๗ ส.ค. ๒๐๐๑ ๐๙:๔๕

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-สธ. กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดตั้งศูนย์ศึกษาการแพทย์ แผนไทย โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งเปิดให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า ในการลงนามครั้งนี้มีขึ้นระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับสถาบันการแพทย์แผนไทย

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานคร รณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

๒๒ พ.ค. ๒๐๐๑ ๐๘:๓๗

กรุงเทพฯ-22 พ.ค.-กทม. ที่บริเวณสวนจตุจักร เขตจตุจักร เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 44 เวลา 09.00 น. ฯพณฯ พล.อ.ต.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดสัปดาห์รณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 25 พ.ค. 44 โดยมีนางสุดารัตน์

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรรมการประปาหมู่บ้านร่วมแก้ปัญหาน้ำประปา

๒๗ มี.ค. ๒๐๐๐ ๑๐:๑๙

กรุงเทพฯ-27 มี.ค.-กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในชนบทมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 8,568 แห่ง โดยมอบให้กรรมการประปาหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับตำรวจเปิดศูนย์สุขภาพเพิ่มศักยภาพในคดี

๐๔ ธ.ค. ๒๐๐๑ ๑๐:๐๘

นนทบุรี-4 ธ.ค.-สธ. กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นใช้หลักจิตวิทยา แก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต และกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการเพิ่มทักษะด้านการเจรจา ต่อรองกับคดีก่อการร้ายต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรคน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกทม.รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน วัดพิชัย เขตบึงกุ่ม

๒๙ พ.ค. ๒๐๐๑ ๑๓:๒๑

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-กทม. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 เขตบึงกุ่ม เมื่อวันที่ 26 พ.ค.44 เวลา 10.00 น. นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนวัดพิชัย เขตบึงกุ่ม โดยมี น.พ.พฤติชัย ดำรงรัตน์ ส.ส.เขตบึงกุ่ม น.พ.กฤษณ์ หิรัญรัศ

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกลุ่มบริษัทเทเลคอมเอเชียพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อสารสนเทศ

๐๖ ก.ย. ๒๐๐๐ ๑๐:๒๑

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกลุ่มบริษัทเทเลคอมเอเชียพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพและการแพทย์ผ่านสื่อสารสนเทศและโทรคมนาคมยุคใหม่ โดยจัดเป็นโครงการนำร่องเพื่อนำไปใช้กับชุมชน ที่อาคารเทเลคอมทาวเวอร์ นายแพทย์ชาตรี บานชื่น รองอธิบดีกรมการแพทย์

สธ. ปรับแผนรถรับส่งผู้ป่วย ยันไม่ผลาญงบ ทำเพื่อความปลอดภัยประชาชน

๐๗ ม.ค. ๑๙๙๘ ๑๖:๕๙

กรุงเทพ-7 ม.ค.-กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับตำรวจทางหลวง ปรับแผนในการขนส่งผู้ป่วยในต่างจังหวัด โดยคำนึงถึงความรวดเร็วและปลอดภัยของประชาชน เป็นหลัก กระจายรถวอลโว่เพื่อขนส่งผู้ป่วย 250 คันทั่วประเทศ เป็นผลงานจากยุคชวน 1 มีการดำเนินการมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่มีปัญหา

สร้างมิติใหม่ให้วงการกีฬา กกท.ซื้อบัตรประกันสุขภาพให้นักกีฬาทีมชาติ

๒๐ ส.ค. ๑๙๙๗ ๑๗:๐๐

กรุงเทพ-20 ส.ค.-กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย สร้างมิติใหม่ในวงการกีฬาจัดทำบัตรประกันสุขภาพให้นักกีฬาทีมชาตินักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 19 และเอเชี่ยนเกมส์ ครั้ง 13 กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเมื่อฝึกซ้อมจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า วันนี้ (20 ส.ค.2540) เวลา 11.00 น.

กทม. เชิญชมสุดยอดทีมฟุตซอลชิงชัยในพิธีปิด TO BE NUMBER ONE FUTSAL

๒๔ ก.พ. ๒๐๐๔ ๐๘:๑๕

กรุงเทพฯ-24 ก.พ.-กทม. กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดพิธีปิดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE FUTSAL ในวันที่ 24 ก.พ.47 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เวลา 10.00-18.00 น. โดยมี นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน นายนิคม ไวยรัชพานิช

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(24 พฤศจิกายน 2549)

๒๓ พ.ย. ๒๐๐๖ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-อินโฟเควสท์วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 254909.45 น. สายการบินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส ในเครือของแควนตัส กรุ๊ป แถลงข่าวเปิดสองเส้นทางบินระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น และ ภูเก็ต-ซิดนีย์ ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท13.00 น. - 17.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสัมมนา ทิศทางเศรษฐกิจและตลาด

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(24 พฤศจิกายน 2549)

๒๔ พ.ย. ๒๐๐๖ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-24 พ.ย.-อินโฟเควสท์วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 254909.45 น. สายการบินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส ในเครือของแควนตัส กรุ๊ป แถลงข่าวเปิดสองเส้นทางบินระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น และ ภูเก็ต-ซิดนีย์ ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท13.00 น. - 17.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสัมมนา ทิศทางเศรษฐกิจและตลาด

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทย แถลงเทิดพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๔ พ.ย. ๒๐๐๖ ๑๐:๓๐

กรุงเทพฯ-24 พ.ย.-พิตอน คอมมิวนิเคชั่น งานแถลงเทิดพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกรมการแพทย์ 6 (DMS 6) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00 16.00 น.