กระทรวงการคลังเดินทางไป ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๒๐

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชกากระทรวงการคลัง จ.บึงกาฬ , จ.หนองคาย

๑๘ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๒๘

กรุงเทพฯ-18 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคท้องที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม

ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดสุราษฎ์รธานี

๐๒ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๓๕

กรุงเทพฯ-2 มิ.ย.-กระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๑๑

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๐๖

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค ณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3 - 4

ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๕:๕๗

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคท้องที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกันนี้

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๑:๕๕

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 34

ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดเชียงใหม่

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๒๕

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ(Retirement Home) และโครงการสำนักงานธนารักษ์ต้นแบบเชียงใหม่ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 17

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดอ่างทอง

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่ณ จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 3 กันยายน

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดสิงห์บุรี

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๓๒

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่ณ จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 3

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดพิษณุโลก

๐๓ ก.ย. ๒๐๑๓ ๐๙:๓๗

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังส่วนภูมิภาคณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 29 - 30

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่จังหวัดชัยนาทในวันที่ 29

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดนครปฐม

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๐๘

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จ.ปทุมธานี

๒๘ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๕๕

กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการและประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.นครศรีธรรมราชและ จ.พัทลุง

๑๙ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๔๐

กรุงเทพฯ-19 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 17 18

ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๑๑

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 10 - 11

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๑ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-11 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๔๗

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่6 ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร

ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๒๔

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 29 - 30

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการในภาคอีสาน

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๓ ๐๙:๕๙

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ณจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 9 10

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๑๔

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคณ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม

ภาพข่าว: การติดตามการดำเนินโครงการพัฒนากว๊าน จ.พะเยา

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๔๐

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน นายอำนวย ปรีมนวงศ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา อุทยานินผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนากว๊านพะเยา

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.ตรัง

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๓ ๐๙:๕๘

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคณ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 19 - 20

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการในภาคอีสาน

๑๔ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๓๕

กรุงเทพฯ-14 ม.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในภาคอีสาน ณจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๕๕

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23-25

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.เชียงใหม่

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๑๘

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการในส่วนภูมิภาคเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการตลอดจนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 10

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการจังหวัดพัทลุง

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 27

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๒ ๑๒:๐๑

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่7 ท้องที่จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 19 20

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังตรวจดูความพร้อมร้านกาชาดกระทรวงการคลัง

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๒ ๑๕:๒๐

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์รองปลัดกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจดูความคืบหน้าการจัดทำร้านกาชาดกระทรวงการคลังประจำปี 2555 ซึ่งงานกาชาดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ