กระทรวงการคลังพร้อมคณะ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: กระทรวงการคลัง บันทึกเทปถวายพระพร ๕ ธันวา มหาราช

๑๓ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๕๙

กรุงเทพฯ-13 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจาหลุยเจริญ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

๒๕ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๔๗

กรุงเทพฯ-25 ต.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อเป็นการรำ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบปีที่ 138

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบปีที่ 138 ณกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11

ภาพข่าว: กระทรวงการคลัง วางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

๒๙ ต.ค. ๒๐๑๒ ๑๔:๓๙

กรุงเทพฯ-29 ต.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง

ภาพข่าว: กระทรวงการคลัง วางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

๒๖ ต.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๕๖

กรุงเทพฯ-26 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง

ภาพข่าว: รมช.คลัง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานขนส่งรถยนต์

๒๐ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๑๐:๒๒

กรุงเทพฯ-20 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานขนส่งรถยนต์ท่าเทียบเรือ A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่

ภาพข่าว: ศึกษาดูงานสำนักงานใหญ่ NEC กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๓๒

Bangkok-16 May-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ศึกษาดูงานสำนักงานใหญ่ NECโดยเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านระบบการ เตือนภัย ป้องการและการรับมือกับภัยพิบัติ ณ สำนักงานใหญ่ NEC

ภาพข่าว: เยี่ยมชมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งกรุงโตเกียว

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๒๙

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังเข้าเยี่ยมชมระบบเตือนภัยพิบัติของกรุงโตเกียวเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและนำมาปรับใช้กับประเทศไทย ณ

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูปัญหาอุทกภัย

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๕:๔๖

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพร้อมคณะทำงานธนาคารโลกเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูปัญหาอุทกภัยบางระกำ(บางระกำโมเดล) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 17

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมหารือประเมินความเสียหาย

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๔:๔๒

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพร้อมคณะทำงานธนาคารโลก ประชุมหารือกับนายวัฒนะ กันนะพันธุ์ปลัดจังหวัดพิษณุโลกในการนำคณะทำงานประเมินความเสียหายและจัดทำแผนฟื้นฟูภาวะอุทกภัย (Post Disaster Needs Assessment : PDNA)

ภาพข่าว: มอบเงินชดเชยพิเศษและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ต.หัวสำโรง, มุจลินท์ จ.ลพบุรี

๒๔ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-24 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เยี่ยมเยียนและมอบเงินชดเชยพิเศษและถุงยังชีพสิ่งของเครื่องใช้ แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต.หัวสำโรง,มุจลินท์จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 22

ภาพข่าว: มอบเงินชดเชยพิเศษแก่ผู้ประสบอุทกภัย ต.บางขันหมาก, บ้านเบิก จ.ลพบุรี

๒๔ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๕๓

กรุงเทพฯ-24 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังเยี่ยมเยียนและมอบเงินชดเชยพิเศษแก่ผู้ประสบอุทกภัย ต.บางขันหมาก,บ้านเบิก จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 22

ภาพข่าว: รมว.คลัง เยี่ยมศูนย์วายุภักษ์ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

๑๓ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๒๙

กรุงเทพฯ-13 ต.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะตรวจเยี่ยม ศูนย์วายุภักษ์ร่วมใจ

ภาพข่าว: รมว.คลังมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๑๓ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๒:๐๕

กรุงเทพฯ-13 ต.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรายละ5,000 บาท ให้แก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา และโรงเรียนเขาสามยอดจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 8

ภาพข่าว: ขึ้น ฮ. ดูสถานการณ์น้ำท่วม จ.ลพบุรี และเขื่อนบางโฉมศรี

๑๓ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๒:๐๓

กรุงเทพฯ-13 ต.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อดูสถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดลพบุรีและความคืบหน้าการซ่อมแซมเขื่อนบางโฉมศรี ณ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่

ภาพข่าว: ตรวจสภาพปัญหากองขยะเทศบาลเมือง จ.ลพบุรี

๑๓ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๒:๐๒

กรุงเทพฯ-13 ต.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะร่วมตรวจสภาพปัญหากองขยะเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรีเพื่อหาแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหามลพิษขยะให้สิ้นสุดโดยเร็ว ณเทศบาลเมือง ตำบลทะเลชุบศร จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลังร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงการคลังส่วนภูมิภาค

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๑:๒๓

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายธีระชัย?ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายบุญทรงเตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายวิรุฬ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเข้าตรวจเยี่ยมกรมบัญชีกลาง

๑๓ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๔:๓๕

กรุงเทพฯ-13 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมกรมบัญชีกลางเพื่อหารือความคิดเห็นข้อราชการกับคณะผู้ บริหารกรมบัญชีกลางโดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม

ภาพข่าว: การตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

๑๔ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๔:๓๗

กรุงเทพฯ-14 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมชัย ฤชุพันธุ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง นายสมชัยอภิวัฒนพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555