กระทรวงการคลังทำ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำพิธีบวงสรวงเพื่อการบูรณะซ่อมแซมองค์ช้างศักดิ์สิทธิ์

๐๓ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๒๗

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอขมาก่อนบูรณะซ่อมแซมองค์ช้างศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังที่เกิดชำรุดเสียหายจากการถูกปลวกเข้าทำลายกัดกินเนื้อไม้ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28

ภาพข่าว: กรรมการและ ผจก.ทั่วไป บสย. บรรยายพิเศษ โอกาส SMEs ในตลาด CLMV

๒๖ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๘:๓๒

กรุงเทพฯ-26 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) บรรยายพิเศษ โอกาส SMEsในตลาด CLMV ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เตรียมความพร้อมทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อขยายธุรกิจสู่กลุ่มประเทศ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๑ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๔๐

กรุงเทพฯ-11 ธ.ค.-กระทรวงการคลัง นางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นำข้าราชการ พนักงานลูกจ้างสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๒ ๐๙:๒๑

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลังบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๕:๐๒

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลังบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

กระทรวงการคลังทำความเข้าใจการเข้าโครงการพักชำระหนี้ และเตือนใกล้สิ้นสุดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๐๗

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 137 ปี

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๒ ๑๖:๓๓

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่มปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๗ ม.ค. ๒๐๑๒ ๐๘:๒๒

กรุงเทพฯ-17 ม.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการ พนักงานลูกจ้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๕ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๑:๕๑

กรุงเทพฯ-15 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางเสาวนีย์ กมลบุตร นางสาวสุภา ปิยะจิตติ นายสมชาย พูลสวัสดิ์รองปลัดกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๑ ๑๗:๓๕

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง นางเสาวนีย์ กมลบุตรนางสาวสุภา ปิยะจิตติ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๔:๔๘

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงการคลังนางดนุชา ยินดีพิธ ที่ปรึกษาการคลัง นำเหล่าข้าราชการ พนักงานลูกจ้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

โรงพยาบาลพญาไท 3 ร่วมมือกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังทำ MOU ตามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)

๐๖ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๓:๔๒

กรุงเทพฯ-6 พ.ค.-โรงพยาบาลพญาไท 3 นายเบญจะ อาสนะเพชร ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 3 และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมลงนาม (MOU) ในโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและบุคคลในครอบครัว ณ โรงแรมแม่น้ำ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๓:๒๕

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๔ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๓:๓๘

กรุงเทพฯ-14 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางเสาวนีย์ กมลบุตร นางสาวสุภา ปิยะจิตติ นายสมชาย พูลสวัสดิ์รองปลัดกระทรวงการคลัง และนายอำนวย ปรีมนวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๔ ม.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๓๒

กรุงเทพฯ-14 ม.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางเสาวนีย์ กมลบุตร นางสาวสุภา ปิยะจิตติ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและนางดนุชา ยินดีพิธ ที่ปรึกษาการคลัง นำเหล่าข้าราชการ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๔ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๖:๕๑

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๕:๐๒

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรน้อมรำลึก 100 ปี วันสวรรคตพระปิยมหาราช

๒๒ ต.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๕๔

Bangkok-22 Oct-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นำเหล่าผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ตลอดจนพี่น้องประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์

ภาพข่าว: ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๐ ๑๖:๑๘

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวศรีสมบัติ วานิจจะกูล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการ พนักงานลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๔ ก.ค. ๒๐๑๐ ๐๙:๓๔

กรุงเทพฯ-14 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภชัย จงศิริ รองปลัดกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการลูกจ้างพนักงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชาชน ถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๐ ๑๐:๑๑

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-กค. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายศุภชัย จงศิริ รองปลัดกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการลูกจ้างพนักงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๗ พ.ค. ๒๐๑๐ ๑๓:๕๗

กรุงเทพฯ-17 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภชัย จงศิริ รองปลัดกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชาชน ถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๐ ๐๙:๔๔

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นำเหล่าข้าราชการและลูกจ้างพนักงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๕ ก.พ. ๒๐๑๐ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-15 ก.พ.-สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นำเหล่าข้าราชการและลูกจ้างพนักงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันน้อมนำจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๔ ต.ค. ๒๐๐๙ ๐๙:๔๙

กรุงเทพฯ-14 ต.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นำเหล่าข้าราชการและลูกจ้างพนักงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๔ ส.ค. ๒๐๐๙ ๐๙:๕๓

กรุงเทพฯ-14 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการและลูกจ้างพนักงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๔ ก.ค. ๒๐๐๙ ๐๙:๒๒

กรุงเทพฯ-14 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการและลูกจ้างพนักงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทำลายเครื่องผลิตแผ่นซีดี

๑๑ มี.ค. ๒๐๐๘ ๑๐:๐๖

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวการทำลายเครื่องผลิตแผ่นซีดี การลักลอบนำเข้าเงินตราเข้า-ออกประเทศ และสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ณ บริเวณลานจอดรถหน้าส่วนของกลาง ในโอกาสตรวจเยี่ยมกรมศุลกากร

ปตท.ออกพันธบัตรครั้งที่ 3 ประจำปี 2543

๒๙ มิ.ย. ๒๐๐๐ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-ปตท. นายวิเศษ จูภิบาล ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท.ได้ร่วมกับกระทรวงการคลังทำการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรฯ จำนวน 4 รุ่น มูลค่าทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการออกพันธบัตรครั้งที่ 3 ในปีนี้ (ก่อนหน้านี้ ปตท. ออกพันธบัตรรวม 2

ปตท. คัดเลือกผู้จัดจำหน่ายฯ พันธบัตร มูลค่า 2,000 ล้านบาท

๒๑ ก.ค. ๒๐๐๐ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-ปตท. นายวิเศษ จูภิบาล ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ร่วมกับกระทรวงการคลังทำการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรฯ จำนวน 2 รุ่น มูลค่าทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการออกพันธบัตรครั้งที่ 5 ในปีนี้ (ก่อนหน้านี้ ปตท. ออกพันธบัตรรวม 4