กระทรวงการคลังครบรอบ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: บสย.ร่วมสมทบทุน

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๒๒

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-บสย. นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มอบเงินสนับสนุนร่วมสบทบเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักปลัดกระทรวงการคลัง (สป. กค.) แก่นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ 140 ปี ณ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบปีที่ 138

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบปีที่ 138 ณกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังเผยแผ่ธรรมวันสถาปนาครบรอบ 137 ปี

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๒ ๒๑:๐๔

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการเผยแผ่ธรรมแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังโดยนิมนต์พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวก

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังมอบเกียรติบัตรข้าราชการซื่อสัตย์สุจริต

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๒ ๒๐:๓๔

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ 137 ปี ณห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การดูพื้นที่การเตรียมการจัดงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบปีที่ 136

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๔๘

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงการคลังดูพื้นที่การเตรียมการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบปีที่ 136 ในวันที่ 1 เมษายน 2554 นี้ ณ บริเวณกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 29

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมยินดีโอกาสครบรอบปีที่ 135 กระทรวงการคลัง

๐๑ เม.ย. ๒๐๑๐ ๑๗:๔๘

กรุงเทพฯ-1 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบปีที่ 135 จากนายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมยินดีโอกาสครบรอบปีที่ 135 กระทรวงการคลัง

๐๑ เม.ย. ๒๐๑๐ ๑๕:๒๗

กรุงเทพฯ-1 เม.ย.-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ดร.อภิชัย บุญธีรวร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบปีที่ 135 โดยมีนายกรณ์ จาติกวณิช (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: สัมภาษณ์กระทรวงการคลังครบรอบ 133 ปี

๐๑ เม.ย. ๒๐๐๘ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-1 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ 133 ปี ซึ่งสามารถติดตามชมได้ในรายการ เปิดคลังข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 7

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังครบรอบ 133 ปี

๐๑ เม.ย. ๒๐๐๘ ๑๕:๔๗

กรุงเทพฯ-1 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ร่วมกันบำเพ็ญกุศลเลี้ยงภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ 133 ปี โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี ณ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังมอบเกียรติบัตรผู้ประพฤติซื่อสัตย์สุจริต

๐๑ เม.ย. ๒๐๐๘ ๑๔:๓๗

กรุงเทพฯ-1 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ 133 ปี ณ ห้องประชุม 401 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1

ภาพข่าว: ทำบุญตักบาตรครบรอบ 132 ปีกระทรวงการคลัง

๐๒ เม.ย. ๒๐๐๗ ๐๙:๒๘

กรุงเทพฯ-2 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 81 รูป ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ 132 ปี

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังครบรอบ 132 ปี

๐๒ เม.ย. ๒๐๐๗ ๑๗:๓๕

กรุงเทพฯ-2 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ร่วมกันทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง