ข่าวประชาสัมพันธ์กรมโรงงานฯ | newswit

SISTAM 2023 การประชุมและแสดงสินค้าครั้งแรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม
SISTAM 2023 การประชุมและแสดงสินค้าครั้งแรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม
– ในการประชุมนี้มีการบรรยายทางด้านวิชาการและสัมมนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายหัวข้อ อาทิเช่น 18 Oct
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัล
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัล
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม – 09 Oct
ดานิลี่ รับรางวัล CSR-DIW Continuous
ดานิลี่ รับรางวัล CSR-DIW Continuous
Award 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม – 25 Sep
ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ได้รับรางวัล
ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ได้รับรางวัล
CSR-DIW Continuous Award 2023 ตอกย้ำสร้างความยั่งยืนสู่สังคม – 19 Sep
โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ รับรางวัล
โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ รับรางวัล
CSR DIW Award 2023 สะท้อนองค์กรเติบโตแบบยั่งยืน – โดยรางวัล CSR DIW Award 2033 ได้นำมาตรฐานสากล ISO 26000 15 Sep
กรอ.มอบรางวัล CSR-DIW Award ให้
กรอ.มอบรางวัล CSR-DIW Award ให้
29 โรงงานของ CPF รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม – อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 14 Sep
มหกรรมสีและสารเคลือบผิวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
มหกรรมสีและสารเคลือบผิวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Asia Pacific Coatings Show เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงเทพฯ สะท้อนศักยภาพและการเติบโตของอุตสาหกรรมสีระดับนานาชาติ – 07 Sep
วว. ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วว. ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ – "...การดำเนินงานของ วว. โดย MPAD 23 Aug
อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัล 3Rs
อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัล 3Rs
Award ภายใต้โครงการ Zero Waste to Landfill ประจำปี 2566 พร้อมตั้งเป้าหมายสู่การฝังกลบขยะเป็นศูนย์ในทุกสถานประกอบการ 18 Aug
บางจากฯ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
บางจากฯ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) และพื้นที่อื่นๆ ในการลดมลพิษ – นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 18 Aug
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขานรับเคลื่อนนโยบาย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขานรับเคลื่อนนโยบาย
BCG จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เดินหน้าเต็มสูบจัดงาน PUMPS AND VALVES ASIA 2023 (PVA) – กรมโรงงานอุตสาหกรรม 11 Aug
กรมโรงงานฯ ชูเป้าผลักดันบีซีจีโมเดลเป็นวาระแห่งชาติ
กรมโรงงานฯ ชูเป้าผลักดันบีซีจีโมเดลเป็นวาระแห่งชาติ
พร้อมปักธงปี 2570 สู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว เตรียมส่งงานเมกะเทรดแฟร์ SISTAM 2023 – 08 Aug
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานต่อความร่วมมือ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานต่อความร่วมมือ
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดสัมมนาสัญจร ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน 01 Jun
จัดสัมมนา ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
จัดสัมมนา ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
อย่างปลอดภัยและยั่งยืน ฟังฟรี! – Registration Link : https://bit.ly/42vw5Uj 18 May
จัดสัมมนา ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
จัดสัมมนา ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
อย่างปลอดภัยและยั่งยืน ฟังฟรี! – Registration Link : https://bit.ly/42vw5Uj 16 May
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระดมความเห็นแนวทางพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระดมความเห็นแนวทางพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ชี้เตรียมพร้อมสำหรับลงทุนหลังเศรษฐกิจฟื้นตัว – นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 02 Mar
อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม
อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม
ระดับเงิน ประจำปี 2564 และระดับทอง ประจำปี 2565 – โดยได้รับมอบรางวัลระดับเงิน ประจำปี 2564 และรางวัลระดับทอง Oct 2022
ทีเคเอส เคมิคอล คว้า 3 รางวัลประสิทธิภาพการจัดการของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทีเคเอส เคมิคอล คว้า 3 รางวัลประสิทธิภาพการจัดการของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
– โครงการดังกล่าวกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจ Oct 2022
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตอกย้ำความสำเร็จการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 – Oct 2022
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสัมมนาถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสัมมนาถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
– กรมโรงงานฯ ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 Sep 2022
SCGC คว้า 5 รางวัล CSR-DIW Continuous
SCGC คว้า 5 รางวัล CSR-DIW Continuous
Award 2022 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG – สำหรับรางวัล CSR-DIW Continuous Aug 2022
กรมโรงงานฯ ผนึก อินฟอร์มาฯ สานต่อนโยบาย
กรมโรงงานฯ ผนึก อินฟอร์มาฯ สานต่อนโยบาย
BCG จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 – มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน กรมโรงงานฯ Aug 2022
ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ คว้ารางวัล
ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ คว้ารางวัล
CSR-DIW 2022 มุ่งสร้างความยั่งยืนสู่สังคม – "ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ยึดมั่นความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ Aug 2022
ซีพีเอฟ คว้า 27 รางวัล CSR-DIW
ซีพีเอฟ คว้า 27 รางวัล CSR-DIW
Continuous Award 2022 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องปีที่ 14 – นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร Aug 2022
กระทรวงอุตฯ กรมโรงงานฯ จับมือ
กระทรวงอุตฯ กรมโรงงานฯ จับมือ
Dow โชว์นวัตกรรม BCG ผลักดันภาคอุตสาหกรรม สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน – Aug 2022
อุตฯ ผนึกกำลัง มหาดไทย ก.ทรัพย์
อุตฯ ผนึกกำลัง มหาดไทย ก.ทรัพย์
สภาอุตฯ ลงนาม MOU พร้อมผู้ว่าฯ 39 จังหวัดเป้าหมาย พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ – นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ Jul 2022