ข่าวประชาสัมพันธ์กรมโยธาธิการและผังเมือง | newswit

สกสว.พร้อมเป็นโซ่ข้อกลางรับมือเอลนีโญ
สกสว.พร้อมเป็นโซ่ข้อกลางรับมือเอลนีโญ
สานทัพมหาดไทยหนุนทำแผนปฏิบัติการ – ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองผู้อำนวยการ สกสว. ระบุว่า 18 Sep
กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนงานพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนงานพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
ผลักดันจังหวัดระนอง สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำของโลก (Wellness City) – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ 11 Aug
กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำรับฤดูฝน
กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำรับฤดูฝน
ปี 2566 – กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เตรียมพร้อมและเฝ้าระวังในการรับมือฤดูฝน 24 Jul
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขับเคลื่อน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขับเคลื่อน
DPT Change for Good จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน จ.สุพรรณบุรี – นายพงศ์รัตน์ 13 Jul
อธิบดีกรมโยธาฯ เร่งรัดซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล
อธิบดีกรมโยธาฯ เร่งรัดซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล
จ.อุบลราชธานีพร้อมกำชับคณะทำงานฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอน – อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 11 Jul
ยผ. เร่งตรวจความมั่นคงปลอดภัยของคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ
ยผ. เร่งตรวจความมั่นคงปลอดภัยของคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ
และกำจัดผักตบชวา เตรียมรับมือฤดูฝน ปี 66 – กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานทั่วประเทศ 07 Jul
กรมโยธาธิการและผังเมือง ยกระดับการบริการด้านช่าง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ยกระดับการบริการด้านช่าง
พัฒนา งานทดสอบวัสดุ มุ่งสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า 29 Jun
กรมโยธาธิการและผังเมือง เสริมกำลัง
กรมโยธาธิการและผังเมือง เสริมกำลัง
กรมเจ้าท่า ส่งเรือกำจัดผักตบชวา ช่วยเคลียร์ทางน้ำบริเวณวัดพนัญเชิงฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – 23 Jun
กรมโยธาฯ เผยมาตรการรับมือแผ่นดินไหวทั่วประเทศ
กรมโยธาฯ เผยมาตรการรับมือแผ่นดินไหวทั่วประเทศ
มั่นใจอาคารสาธารณะแข็งแรง ปลอดภัยรับแรงแผ่นดินไหวได้ – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 22 Jun
กรมโยธาฯ Kick off ลุยโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ
กรมโยธาฯ Kick off ลุยโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ
พัฒนาต่อยอดตามแผนการจัดทำผังภูมิสังคมฯ (Geo - social Map) จังหวัดสุรินทร์ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง 21 Jun
กรมโยธาธิการและผังเมือง แจงสาเหตุ
กรมโยธาธิการและผังเมือง แจงสาเหตุ
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อสร้างล่าช้า 19 Jun
กรมโยธาฯ ยกระดับแผนรับมือฤดูฝน
กรมโยธาฯ ยกระดับแผนรับมือฤดูฝน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ำท่วม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พร้อมกำชับเร่งซ่อมแซมจุดชำรุด – 19 Jun
กรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอมาตรการสร้างความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอมาตรการสร้างความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
พร้อมรับมือพายุฤดูร้อน – ออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายระงับการก่อสร้างหรือดัดแปลงตามมาตรา 40(1) 25 Apr
กรมโยธาฯ พัฒนาต่อเนื่องคลองหาดส้มแป้น
กรมโยธาฯ พัฒนาต่อเนื่องคลองหาดส้มแป้น
หนุนการท่องเที่ยว - ป้องกันการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดระนอง – นายอิทธิพงศ์ ตันมณี 14 Mar
กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน และปัญหาตลิ่งพัง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี – 14 Mar
อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด – 17 Feb
มหาดไทย ลุยจัดรูปที่ดินฯ อุบลราชธานีราษฎร์-รัฐ
มหาดไทย ลุยจัดรูปที่ดินฯ อุบลราชธานีราษฎร์-รัฐ
ร่วมพัฒนาที่ดินตาบอด เปลี่ยนเมืองพิบูลมังสาหาร ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน – นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 17 Feb
อยผ. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเร่งรัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
อยผ. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเร่งรัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
จ.กาฬสินธุ์บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (อยผ.) 16 Feb
อธิบดีกรมโยธาฯ สั่งคุมเข้มงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักฯ
อธิบดีกรมโยธาฯ สั่งคุมเข้มงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักฯ
จ.เชียงใหม่ ป้องกันทุกขั้นตอนไม่ให้น้ำเสียจากชุมชนไหลลงคลองแม่ข่าระหว่างการก่อสร้าง – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ 13 Feb
กรมโยธาฯ แจง กรณี ก่อสร้างถนนเกาะลันตา
กรมโยธาฯ แจง กรณี ก่อสร้างถนนเกาะลันตา
ล่าช้า พร้อมเร่งการก่อสร้าง บรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็ว – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 24 Jan
สปริงทาวเวอร์ อาคารสำนักงานให้เช่าเกรด
สปริงทาวเวอร์ อาคารสำนักงานให้เช่าเกรด
A ของกลุ่มไอร่า คว้ารางวัลระดับ GOLD ในงาน BSA Building Safety Award 2022 – 09 Dec
เดอะ สตรีท รัชดา รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาคารปลอดภัย
เดอะ สตรีท รัชดา รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาคารปลอดภัย
BSA Building Safety Awards 2022 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง – รางวัล BSA Building Safety Awards 2022 30 Nov
อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง
อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง
จ.ภูเก็ต พร้อมสั่งการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน – 23 Nov
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
สั่งเร่งให้สำรวจความเสียหายของประชาชน จากสถานการณ์อุทกภัย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี – 21 Oct
เชื่อมโยงการพัฒนาทุกมิติ สร้างสรรค์นวัตกรรม
เชื่อมโยงการพัฒนาทุกมิติ สร้างสรรค์นวัตกรรม
พร้อมการเติบโตอย่างยั่งยืน – ศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 Oct
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดขอนแก่น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง – 26 Sep
ยผ.บูรณาการทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ยผ.บูรณาการทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ลุยตรวจความพร้อมระบบป้องกันน้ำท่วม-ตลิ่งริมแม่น้ำ ตั้งรับฤดูฝน ปี 65 – นายพรพจน์ เพ็ญพาส Aug 2022
ยผ. นำร่อง 'ระบบยื่นขอใบอนุญาตฯ
ยผ. นำร่อง 'ระบบยื่นขอใบอนุญาตฯ
ออนไลน์' เตรียมเปิดใช้งานกับเทศบาลนครทั่วประเทศ 3 ตุลาคม 65 – นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง Aug 2022
ยผ. เดินหน้า 13 มาตรการรับมือฤดูฝน
ยผ. เดินหน้า 13 มาตรการรับมือฤดูฝน
ปี 65 เร่งบูรณาการ - เสริมกำลังเรือกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ – นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง Jul 2022