กรพล ชินพัฒน์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

บตท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี ธอส.

๒๙ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๓:๓๖

นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 67 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า

ภาพข่าว: บตท. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน งานบ้าน ธอส. เอ๊กซ์โป @ กรุงเทพฯ ประจำปี 2561

๒๐ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๐

กรุงเทพฯ-20 มิ.ย.-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย นายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ร่วมแถลงข่าว งานบ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ ประจำปี 2561 : GH Bank Expo 2018 โดยมีนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

ภาพข่าว: บตท. แสดงความยินดี ผอ.สบน.

๒๘ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๑๘

กรุงเทพฯ-28 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กรกลุ่มที่ 1 ร่วมแสดงความยินดีแก่นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ

ภาพข่าว: บตท. แสดงความยินดี ผอ.สบน. เข้ารับตำแหน่งใหม่

๒๘ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๖

กรุงเทพฯ-28 พ.ค.-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง และนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กรกลุ่มที่ 1 เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

ภาพข่าว: บตท. จัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟพาลูกค้าชมภาพยนตร์ Avengers Infinity War

๓๐ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๒๐

กรุงเทพฯ-30 เม.ย.-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง และนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กร กลุ่มที่1

ภาพข่าว: บตท. บรรยายพิเศษแก่สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

๒๑ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๐:๔๗

กรุงเทพฯ-21 ก.พ.-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย นายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กรกลุ่มที่1 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงาน CFP Professional Forum จัดโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ในหัวข้อ

กจ. บตท. นำคณะผู้บริหาร/พนักงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๑๖ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๓๐

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง และนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กรกลุ่มที่1 นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง บตท.

ภาพข่าว: บตท. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

๒๗ ต.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๑๒

กรุงเทพฯ-27 ต.ค.-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง และ นายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กร กลุ่มที่1