ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๗:๐๗ น.

โรงเรียนนิธิปริญญา ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนนิธิปริญญา”

โรงเรียนนิธิปริญญา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ด้วยคะแนน 93.5 และ 93 คะแนน ทั่วไป—๗ พ.ย. ๕๙

รร. นิธิปริญญา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก จาก สช พร้อมมุ่งมั่นปณิธานพัฒนางานทั้งด้านวิชาการ และจริยธรรม ล่าสุดเด็กนักเรียนสอบโอเน็ตได้คะแนนเต็มร้อยคะแนน 3 ปีติดต่อกัน โรงเรียนนิธิปริญญา ได้รับการจัดมาตรฐานให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานในระดับดีมาก

เด็กดีๆ ของโรงเรียนนิธิปริญญา ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๐

โรงเรียนนิธิปริญญา โรงเรียนเอกชนขนาดกลาง ที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และประถมศึกษา 1 – 6 ด้วยปรัชญาในการดำเนินการเรียนการสอน คือ "เรียนดี มีคุณธรรม และมีสุนทรียภาพ" ดำเนินการสอนมามากกว่า 55 ปี ด้วยความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง คือ พ.ต.อ. จรูญ

โรงเรียนนิธิปริญญา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ด้วยคะแนน 93.5 และ 93 ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๙

รร. นิธิปริญญา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก จาก สช พร้อมมุ่งมั่นปณิธานพัฒนางานทั้งด้านวิชาการ และจริยธรรม ล่าสุดเด็กนักเรียนสอบโอเน็ตได้คะแนนเต็มร้อยคะแนน 3 ปีติดกัน โรงเรียนนิธิปริญญา ได้รับการจัดมาตรฐานให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานในระดับดีมาก