ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๒๖ น.

สำนักงานกิจการยุติธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานกิจการยุติธรรม”

สกธ. จัดรถให้ความรู้เคลื่อนที่ ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ทั่วไป—๒ เม.ย. ๖๑

สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ปลื้ม หลังจัดกิจกรรมรถให้ความรู้เคลื่อนที่ "ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย" ใน 8 จังหวัดนำร่อง เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรมให้กับประชาชน ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

#ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย สัญจรภาคใต้ ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๖๑

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และหน่วยงานราชการในพื้นที่ นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เข้าให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนโดยตรงถึงในชุมชน เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านกฎหมาย ณ วัดควนศรี เทศบาลตำบลควนศรี

ดาว มยุรีย์ ส่งความสุขแฟนๆ ชลบุรี-ระยอง รถให้ความรู้เคลื่อนที่ #ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย บันเทิง—๑๕ มี.ค. ๖๑

นับเป็นครั้งที่ 4 และ 5 แล้ว สำหรับ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, สำนักงานบังคับคดี, สำนักงานคุมประพฤติ, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

ภาพข่าว: ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๖๑

ศิลปินลูกทุ่งสาว ดาว มยุรีย์ (ที่ 6 จากซ้าย) มาร่วมให้ความบันเทิงกับแฟนๆ ชาว จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ในกิจกรรมรณรงค์หัวข้อ "ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย" ในรูปแบบรถเคลื่อนที่ (Transit Advertising) ซึ่งจัดสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ

ดาว มยุรีย์ ร่วมให้ความสุข #ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๑

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, สำนักงานบังคับคดี, สำนักงานคุมประพฤติ, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาฬสินธุ์ นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เข้าให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนโดยตรงถึงในชุมชน

ช่องวัน31 นำรายการพิเศษ สารคดีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ บันเทิง—๓๑ ต.ค. ๕๙

ช่องวัน ร่วมกับ กสทช, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, สำนักงานกิจการยุติธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ทรท, สสส, สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, เอ็นบีที,

ภาพข่าว: สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ TDRI จัดสัมมนา ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๘

วัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "แนวทางการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการยุติธรรมไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า" โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์

ภาพข่าว: เปิดฝึกอบรมฯ ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๕๗

วิทยา สุริยะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก อบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๕ (ยธส.๕) หัวข้อ "เครือข่ายเพื่อบูรณาการ ในกระบวนการยุติธรรม” โดยมี

สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการจัดอบรม "การบริหารงานยุติธรรมรุ่นที่ 2 (ยธส.2) ที่ โรงแรมเอ-วัน เดอะ ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๔

เมื่อวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2554 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการจัดอบรม "การบริหารงานยุติธรรมรุ่นที่ 2 (ยธส.2)" ได้มีการอบรมเกี่ยวกับงานด้านสื่อมวลชนแก่ผู้บริหารระดับ 9ทีห้องราชนาวี 1 ชั้น 9 โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว

ภาพข่าว: ปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๓

นายวิทยา สุริยะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นประธานแถลงข่าวปิดโครงการคืนดีสู่สังคม ประกาศความสำเร็จของโครงการฯ และขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ช่วยผลักดันให้โครงการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมี นิรุตติ์ ศิริจรรยา และ อริสรา

งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง ยุติ อย่างไรให้เป็น "ธรรม" ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๒

สำนักงานกิจการยุติธรรมขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเปิดโลกยุติธรรม พบกับการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ยุติ อย่างไรให้เป็น“ธรรม” และนิทรรศการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เปิดประตูต้อนรับ 2 หน่วยงานแรก กรมการพัฒนาชุมชน และ หุ้น—๒๕ ก.ย. ๕๑

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) กล่าวว่า ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 กรมการพัฒนาชุมชน และ สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมประเดิมย้ายเข้าใช้พื้นที่พร้อมเปิดทำการอย่างเป็นทางการ เป็น 2 หน่วยงานแรก ณ

ยธ.ดันแผนแม่บทยุติธรรมชาติที่ประชาชนต้องการ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๑

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม นาย วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สืบเนื่องตาม พ.ร.บ. พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 ได้กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ดำเนินการ

ภาพข่าว: การสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรการบังคับทางปกครอง ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๕๐

สถาบันวิจัยและพัฒนาการปกครอง สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการสัมมนาเรื่อง การพัฒนามาตรการบังคับทางปกครอง เพื่อให้ความรู้และรวบรวมความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ เจ้

ผลประกวดเยาวชนพลยุติธรรมระดับประเทศ ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๕๐

วานนี้ (18 ธ.ค.) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดระดับประเทศ โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ที่จัดขึ้น ณ MCC Hall ชั้น 4 เด

ภาพข่าว: ประกวดเยาวชนพลยุติธรรม ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๕๐

นายจรัล ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานการประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์โครงการเยาวชนพลยุติธรรม ระดับประเทศ ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการจัดขึ้นที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 18 ธันวาคม 2550 โดยมีโรงเรียนที่ชน

ประกวดโครงการ "เยาวชนพลยุติธรรม" ระดับประเทศ ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๕๐

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ โครงการเยาวชนพลยุติธรรมฯ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดระดับประเทศ โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติเนื่อง

สกธ.จัดประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ "เยาวชนพลยุติธรรม" ระดับประเทศ ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๕๐

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ริเริ่มและดำเนินโครงการเยาวชนพลยุติธรรมขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น “โ

ภาพข่าว: สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ทั่วไป—๖ ธ.ค. ๕๐

วิพากษ์ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ : นายจรัล ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีตัวแทนจา

ยธ. ชงกฎหมายยกระดับ รปภ. ช่วยงานตำรวจ ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๐

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาอาชีพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นักวิชาการ ข้าราชการ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงผู้ประกอบการและผู้

ภาพข่าว: อบรมนักบริหารกิจการยุติธรรมแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ทั่วไป—๓ ธ.ค. ๕๐

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรม หัวข้อเรื่อง มาตรการในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน และการศึกษาดูงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ให้กับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมระดับบริหาร จำนวน 35 คน ระห

ยธ. ชงกฎหมายยกระดับ รปภ. ช่วยงานตำรวจ ทั่วไป—๒๘ พ.ย. ๕๐

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง การพัฒนาอาชีพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นักวิชาการ ข้าราชการ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงผู้ประกอบการและผู้ปร

ภาพข่าว: สัมมนาการพัฒนาอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ทั่วไป—๒๒ พ.ย. ๕๐

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น ร่าง พรบ.การรักษาความปลอดภัยเอกชน พ.ศ.... โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ร่าง พรบ.การส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในภาคเอกชน พ.ศ.... โดย กระทรวงยุติธรรม

สถิตินักโทษถึงคุกไร้รั้ว ทางเลือกก่อนคุกแตกสำนักงานกิจการยุติธรรม ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๐

นักวิชาการแนะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทำสถิตินักโทษเชื่อมโยงข้อมูล ติดตามประเมินผล และสื่อสารให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความเชื่อมั่น “ปล่อยคนดีสู่สังคม” ตัวเลขราชทัณฑ์ระบุผู้ต้องขังกว่า 1.7 แสนคน มากกว่า 86% ไม่ได้ชั่วร้ายโดยนิสัย ทำผิดพลาดพลั

ภาพข่าว: สกธ.เดินหน้าสร้างคนยุติธรรมในพื้นที่ภาคใต้ ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๐

สร้างคนยุติธรรม-พื้นที่ภาคใต้ : สำนักงานกิจการยุติธรรม โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร " ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา"

ภาพข่าว: สรุปทิศทางยุติธรรมไทย ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๐

นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สรุปผลการประชุมทางวิชาการะดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 5 “การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” จัดขึ้นที่ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธา

ก.ยุติธรรมชง กม. จำคุกนอกเรือนจำ รับมือ "อาชญากรรม" ในทศวรรษใหม่ สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๐

ก.ยุติธรรม ชง กม. จำคุกนอกเรือนจำ รับมือ “อาชญากรรม” ในทศวรรษใหม่ ชี้ข้อดีแก้ปัญหาคนล้นคุก และเอื้อต่อการฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้เป็น “คนดี” กลับคืนสู่สังคม ผลวิจัยระบุประชาชนเห็นด้วย ด้านผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานรับ

ภาพข่าว: "การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก" ทั่วไป—๖ ก.ย. ๕๐

สรุปทิศทางยุติธรรมไทย : นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สรุปผลการประชุมทางวิชาการะดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 5 “การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” จัดขึ้นที่ ศูนย์ก

สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่กฎหมายใหม่ที่มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. ไลฟ์สไตล์—๓ ก.ย. ๕๐

สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่กฎหมายใหม่ที่มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2550” ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน นริศรา แดงไผ่ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เอนก ศรีสนิท

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 5 ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๐

นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 นั้น โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง