ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๖:๕๑ น.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”

ผู้ว่าฯ สตง. แถลงข้อเท็จจริงกรณี สตง. ถูกกล่าวหาเป็นต้นเหตุทำพิษสุนัขบ้าระบาด ทั่วไป—๑๒ มี.ค. ๖๑

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แถลงว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงปลายปี ๒๕๕๗

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่ ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๖๐

นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ด้วยในปัจจุบันได้มีผู้เผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้สาธารณชนทราบ โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แถลงผลการสรรหา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๖๐

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง

สตง. - เปิดรับสมัครบุคคล เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๐

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีมติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ยกเว้นวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม

ภาพข่าว: บรรยายการตรวจสอบภาครัฐโดย สตง. ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๐

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจฯ และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับ นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

กรณีสื่อมวลชนรายงานข่าวว่ามีผู้ร้องเรียนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๕๙

ตามที่ สื่อมวลชนได้รายงานข่าวว่า มีผู้ร้องเรียนต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ดำเนินการตรวจสอบคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีการออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งทนายความและการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ พ.ศ.

ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวว่ามีการร้องขอให้เรียกเงินคืนจากนายภักดี โพธิศิริ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๙

วันนี้ (10 ตุลาคม 2559) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้แจงว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสาธารณะในทำนองว่ามีการยื่นคำร้องและติดตามผล ไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ดำเนินการเรียกคืนเงิน,

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100 ปี ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๙

กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมยุทธศึกษาทหารบก

ข้อเท็จจริงกรณี บมจ. ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน และกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการป ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๙

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ว่า บมจ. ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน

ข้อเท็จจริงกรณี บมจ. ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน และกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการป ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๙

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ว่า บมจ. ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน

ปตท. ได้ดำเนินการแบ่งแยกและคืนทรัพย์สินให้แก่รัฐตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว พลังงาน—๑๗ พ.ค. ๕๙

นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

คตง. ชี้ ปตท. แบ่งแยกทรัพย์สินฯ ไม่เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และมติ ครม. ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ที่ประชุม คตง. มีมติชี้ ปตท. มีการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ ไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๕๐ และมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายไม่น้อยกว่า 32,613.45 ล้านบาท

ป.ป.ช. หารือ สตง. บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั่วไป—๔ พ.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดการประชุมหารือร่วมกันระหว่างเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

น้ำบาดาลยืนยันไม่มีทุจริตตามข้อสังเกต สตง.พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๕๙

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงข่าวยืนยัน ไม่มีทุจริตตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพราะหากตรวจพบจะดำเนินการ ทางวินัยร้ายแรงตามระเบียบทันที ขณะนี้เร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับคดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ให้เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ไว้ด ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๕๙

ในวันนี้ (20 มกราคม 2559) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คตง. มีมติปรับปรุง แก้ไขระเบียบ..... ตัดงบราชการลับออก เนื่องจาก ภาระหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่น ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๙

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอแก้ไขระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีการงบประมาณให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณา ผลปรากฏว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตัดเรื่องงบราชการลับออกตามที่ สตง. เสนอ เนื่องจากไม่เคยมีการใช่จ่ายงบราชการลับ

สตง.ตรวจสอบ กสท โทรคมนาคม พบสัญญาเสียเปรียบ และการดำเนินการที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหาย ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๕๘

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงิน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท)สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พบสัญญาการดำเนินกิจกรรมการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA และกิจกรรมต่างๆ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงห้องเรียน ( E-Classroom) และห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๕๘

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงห้องเรียน ( E-Classroom) และห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ( E–Library) วงเงิน ๓๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากงบแปรญัตติ ปี 2555

ภาพข่าว: สัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑๐๐ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๘

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (คนที่ 3 จากทางซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑๐๐ ปี เรื่อง "๑๐๐ ปี บนเส้นทางการตรวจเงินแผ่นดินไทย: ประชาชนได้อะไร?

สตง. จัดสถาปนาครบรอบ 100 ปี 17-18 ก.ย. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๘

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เตรียมจัดงานครบรอบวันสถาปนา 100 ปี อย่างยิ่งใหญ่ พบกับนิทรรศการวิชาการ ช้อปของดี 15 ภูมิภาค สินค้า OTOP ของกทม. ธงฟ้า และสินค้าจากเครือสหพัฒน์ 17–18 กันยายน 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

สตง. ตรวจสอบ ข้าวสารบรรจุถุงราคาถูกช่วยค่าครองชีพ ตามโครงการรัฐ พบความผิดปกติ อคส. ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๘

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบโครงการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ซึ่งเป็นการจำหน่ายข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวให้แก่ อคส. ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาตลาด

สนพ. จ้างประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน ๙ โครงการ ใช้งบ ๙๖ ล้านบาท สตง. ตรวจสอบพบพิรุธ จัดจ้างไม่โปร่งใส ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๘

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน ของสำนักนโยบายและพลังงาน (สนพ.) จำนวน ๙ โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๙๖,๒๔๙,๒๖๖ บาท พบพิรุธกระบวนการจัดจ้างไม่โปร่งใสไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

สตง. แจ้ง อบจ.บุรีรัมย์ นำเงิน ๒๐ ล้านคืนสู่คลัง กรณีใช้เงินอุดหนุนสนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ทั่วไป—๗ ก.ค. ๕๘

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ( อบจ. บุรีรัมย์ ) ประเภทเงินอุดหนุน เบิกจ่ายให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้ชื่อ "

สตง. เร่งแจ้ง มท. ยกเลิกระเบียบเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบเทศบาลพบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นค่าบำรุงสมาคม ในแต่ละปีมีจำนวนเงินสูงมาก อาจเสี่ยงต่อความเสียหายแก่การเงินการคลังของเทศบาล สตง. จึงเร่งแจ้งให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณา ทบทวน

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลาง และ สตง. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ” ระหว่างกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ กรมบัญชีกลาง เรื่อง ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุมการปิดตรวจ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ร่วมการประชุมการปิดตรวจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารพัสดุของ สตง. ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้สรุปข้อตรวจพบ

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง กล่าวเห็นด้วยกับแนวทางของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ให้ตรวจสอบภาษีข้าราชการและนักการเมืองที่ร่ำรวยผิดปกติ เพราะการอุดรูรั่วเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปภาษีที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกับการลดหรือเพิ่มอัตราภาษี