ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๗:๔๒ น.

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ”

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จับมือกองทัพภาคที่ 1 เร่งจัดการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรลูกหนี้เร่งด่วน ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๖๐

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จับมือ กองทัพภาคที่ 1 เร่งจัดการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรลูกหนี้เร่งด่วน กว่า 3 พันราย มูลหนี้กว่า 3 พันล้านบาท พร้อมแจ้งเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ทันที นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ

รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดทั่วประเทศ ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๘

"รมช.เกษตรฯ" มอบนโยบายสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดทั่วประเทศ เร่งรัดปฏิรูปฐานข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกร /ทะเบียนเกษตรกร อย่างเร่งด่วน ควบคู่ปฏิรูปองค์กรให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความคาดหวังแก้ไขหนี้สินให้กับเกษตรกร นายอำนวย ปะติเส

ชัยนาท ยึดภารกิจหลัก ดันแก้หนี้ ฟื้นฟูฯ เดินหน้าพร้อมกัน ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๕๕

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาชัยนาท รุกงานตามภารกิจหลัก แก้ปัญหาหนี้เร่งด่วน พร้อมผลักดันให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอาชีพตาม พรบ. ชี้แจงการใช้งบ 7,000 บาท ให้เกษตรกรเข้าใจและใช้เงินอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ ก่อนจ่ายเงินถึงมือเกษตรกร

กฟก. เยี่ยม 2 องค์กรเกษตรกรเข้มแข็ง พัฒนาท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด ทั่วไป—๘ ส.ค. ๕๕

กฟก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรเกษตรกร ในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับงบกู้ยืม และได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็งจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟู ฯ สาขาจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 องค์กร คือ กลุ่มบึงทับจั่นร่วมใจ และกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านเนินทราย

ภาพข่าว: ธ.ก.ส. และ กฟก. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้แทนเกษตรกร หุ้น—๓ พ.ย. ๕๑

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้แทนเกษตรกร ซึ่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ