ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๖:๓๙ น.

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย”

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จ.ระยอง ทั่วไป—๙ ก.ค. ๖๑

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการการบริหารจัดการขยะครบวงจร แปลงขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF จังหวัดระยอง โดยมี ดร.เติมชัย บุนนาค (ที่ 3 จากซ้าย)

จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท GPSC ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--ปตท.

นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ นายจักรชัย บาลี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด โดยมีนายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวขอบคุณคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่สนับสนุนโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร รวมทั้งเห็นชอบกับหลักการของ 8 แผนงาน การแก้ไขปัญหาของจังหวัดระยอง ประกอบด้วย การกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้ลดการปล่อยมลพิษ เทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การออกแบบก่อสร้างปรับปรุงถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวป้องกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน โครงข่ายถนนเพื่อการเชื่อมโยงการขนส่งในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้สามารถอพยพประชาชนได้อย่างเร็วกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้จังหวัดระยองเป็นเจ้าภาพร่วมหารือร่วมกันระหว่างกลุ่ม ปตท. และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออก และการจัดโซนนิ่งพื้นที่อุตสาหกรรมของผังเมืองรวมมาบตาพ