ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๐๑ น.

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ “วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี”

ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๖๓

ทีม Continue นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ชื่อผลงาน ส่งต่อความดี ภายใต้หัวข้อ "ทำดี….ไม่ต้องเดี๋ยว” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับจังหวัดชลบุรี และชุมชนบางเสร่ จัดกิจกรรมเปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ ไลฟ์สไตล์—๒๘ ส.ค. ๖๑

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นำโดย ท่านสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม เปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ "เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน" เน้นสร้างรายได้ให้ชุมชน

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจัดงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ ไลฟ์สไตล์—๒๐ ส.ค. ๖๑

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นำโดย นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ "เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน" เน้นสร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

SPU: คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๖๐

ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้บริการวิชาการสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม (CPOT) จังหวัดชลบุรี

ภาพข่าว: 18 ปี วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม.บูรพา ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๘

ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ พล.อ.ท.ปรีชา ประดับมุข รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยทีมบริหาร

ภาพข่าว: นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสร้างความเข้ ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๕๖

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานสภาวัฒนธรรม ประธานและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล เทศบาล อำเภอ เมืองพัทยา และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง

สืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทยๆ กับ “งานวันไหลบางแสน 2556” ณ หาดบางแสน ไลฟ์สไตล์—๒๗ มี.ค. ๕๖

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, จังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอเชิญท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อันดีงามแบบไทยๆ กับ“งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2556” ในระหว่างวันที่ 16-17

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวเว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๕๕

เมื่อเร็วๆนี้ นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และ“เปิดตัวเว็บไซต์ Cultural Map@Chonburi” ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ว่า กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี ผุดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดชลบุร ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๕๕

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างระบบบริการแบบบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดเว็บไซต์ ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๕๕

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว"เปิดตัวเว็บไซต์ CulturalMap@Chonburi" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โดยกระทรวงวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท

กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าว “เปิดตัวเว็บไซด์ CulturalMap @chonburi” ทั่วไป—๑๑ มิ.ย. ๕๕

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๕ โดยจัดทำเว็บไซด์ Cultural Map @chonburi

ม. ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จ.ชลบุรี แสดงศิลปวัฒนธรรมในงานพระพุทธสิหิงค์ ทั่วไป—๒๐ เม.ย. ๕๓

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โชว์การแสดงเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี กับการแสดง “ ศรีปทุม ใต้ร่มพระบารมี ” ในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ ประจำปี 2553