ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๙:๓๗ น.

มูลนิธิสยามกัมมาจล ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสยามกัมมาจล”

พลเมืองเยาวชนศรีสะเกษ แสดงพลังในเทศกาลการเรียนรู้ครั้งที่ 1 ตื่นตัวรับช่วงสืบสาน ภูมิปัญญา สัมมาชีพ ร่วมพัฒนาบ้านเกิด เคียงบ่าเคียงไหล่ผู้ใหญ่ ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๕๘

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า และกำลังจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชนตนเองและประเทศชาติท่ามกลางกระแสโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม สังคม ชุมชนอย่างรุนแรง “จังหวัดศรีสะเกษ” หนึ่งในจังหวัดที่กำลังตื่นตัวกับเรื่องนี้

เพราะ หาดสมิหลา คือชีวิต พลเมืองเยาวชนสงขลา ลุกขึ้นมาปกป้องด้วยจิตวิญญาณ ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๘

เพราะหาดสมิหลาคือทรัพยากรอันล้ำค่าของชาวเมืองสงขลา เมื่อเกิดปัญหากับหาดทรายอันเป็นที่รัก“เยาวชนพลเมืองสงขลา” จึงพร้อมใจกันลุกขึ้นมาปกป้องหาดสมิหลา อย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการเรียนรู้โจทย์จริงในพื้นที่และกระบวนการทำงานเชิงวิชาการ

Eng Easy พี่สอนน้อง สนุกกับวิชาภาษาอังกฤษ ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๘

เพราะเห็นว่าน้องๆ ชั้น ม.1 ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาสำคัญ และนับวันจะทวีความจำเป็นต่อชีวิตมากขึ้น ในทางกลับกัน หากน้องมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานี้ตั้งแต่ยังเล็ก ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการต่อยอดในวันข้างหน้า... จากปัญหาและโอกาสข้างต้นนี้

เทศกาลแห่งการเรียนรู้ พลังคุณค่าเยาวชนพลเมืองศรีสะเกษ ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๘

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลแห่งการเรียนรู้ "พลังคุณค่าเยาวชนพลเมืองศรีสะเกษ" ครั้งที่ 1 แสดงพลังโดย 10 กลุ่มเยาวชนภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ เป้าหมายเพื่อเป็นการเติมพลัง เสริมคุณค่า สร้างสำนึกพลเมืองรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาสังคม

พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด ปลุกหัวใจให้ คนน่าน ตื่นตัวปกป้องบ้านตัวเอง ทั่วไป—๔ ส.ค. ๕๘

ละอ่อนเมืองน่านร่วมพลังสร้างสรรค์ 18 โครงการ สื่อ 3 ประเด็นหลักประกาศต่อผู้ใหญ่ เขย่าเมืองให้ “ตื่นตัว” ร่วมแรงร่วมใจปกป้องน่านจากภัยคุกคามภายนอก เมื่อวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน

ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 3 หนุนเด็กเก่ง IT สู่ผู้ประกอบการสังคม ไอที—๒๗ ก.ค. ๕๘

ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว สำหรับโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ดำเนินการโดย NECTEC ในการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล่าสุดได้ประกาศผล 15 กลุ่มเยาวชนคนเก่ง IT จากยอดสมัครทั้งสิ้น 120 โครงการทั่วประเทศเข้ารับทุนสนับสนุน

ปลุก ยักษ์ เด็กภาคตะวันตกรักบ้านเกิด ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๘

นี่คือคำพูดของ ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ หรือ "ธเนศ" หัวหน้าโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ โดยสะท้อนแนวคิดที่ว่า "เยาวชน" คืออนาคตของชาติ ซึ่งสามารถทำให้ประโยคข้างต้นนี้เป็นจริงได้โดยการที่ผู้ใหญ่เปิดพื้นที่

5 หนุ่มปลายโพงพาง คืนชีวิตให้สนามกีฬารกร้าง เปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ สุขภาพ—๒๓ มิ.ย. ๕๘

สนามกีฬาของชุมชนรกร้าง กลายเป็นแหล่งมั่วสุมมานานนับสิบปี เป็นหน้าที่ของ "ใคร" ต้องดูแล ? ต่อคำถามนี้ คนส่วนใหญ่มักจะชี้นิ้วไปที่ อบต.หรือผู้นำชุมชนว่าทำไมถึงปล่อยปละละเลย บ้างก็ว่าเป็นหน้าที่ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกี่ยวอย่ามายุ่ง

อบต.เมืองลีง ไม่ทิ้งเด็กกลุ่มเสี่ยง ดึงเด็กแว๊นกลับใจ คืนความสุขให้ชุมชน ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๘

บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรืออบต. ที่เป็นการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กที่สุด และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง จะทำอย่างไรให้เยาวชนในท้องที่ท้องถิ่นที่ตนเองดูแลอยู่เป็นเยาวชนที่ดี

ขอเป็นฮีโร่ให้บ้านตัวเอง ตีกลองปูจา ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง สืบทอดของดี ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

นอกจาก“เมืองน่าน”เป็น“เมืองแห่งต้นน้ำ”แล้ว ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวที่สืบทอดกันมายาวนาน ที่เป็น “เสน่ห์” ให้ทุกคนมาเยือนเมืองน่านเกิดความประทับใจอีกด้วย

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เปิดพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้ ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๕๘

นักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม จากมหาวิทยาลัย 11 แห่ง 14 คณะ เปิดพื้นที่เรียนรู้ จัดแสดงนิทรรศการสื่อสะท้อน 6 โจทย์สังคม ชูต้นแบบ“นวัตกรรมการปรับการเรียนการสอน จากโจทย์จริง” สร้าง “พลเมืองตื่นรู้” รับใช้สังคม สสส.

เชิญชมนิทรรศการสื่อสะท้อนสังคมผลงานนักศึกษา ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๕๘

มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สภาคณบดีศิลปศาสตร์แห่งประเทศไทย และภาคประชาสังคม ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการสื่อสะท้อนสังคมผลงานนักศึกษา จาก 14 คณะ 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศใน

คืนความสดใสของ เด็ก สู่ชุมชน บ่อนวัวเก่า ทั่วไป—๓๐ เม.ย. ๕๘

เพราะลงพื้นที่สำรวจประชากรเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุเพื่อทำสถิติในวิชาเรียน ที่ชุมชน “บ่อนวัวเก่า” จ.สงขลากลุ่ม C.D. Share กลับพบข้อมูลปัญหายาเสพติดที่ทำให้พวกเธอเป็นห่วงและคิดหาทางช่วยเหลือเด็กๆ

ติดอาวุธเด็กจิตอาสา...รักษาสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๕๘

ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน “ข้อมูล” ถือเป็นปัจจัยสำคัญ และ “การสื่อสาร” ก็เปรียบได้กับ “อาวุธ” ชิ้นเอกที่จะส่งผลให้งานสำเร็จหรือไม่…การทำงานจิตอาสาเพื่อบ้านเกิดของน้องๆ 21

11 มหาวิทยาลัยผนึกพลังร่วม เครือข่ายมหาวิทยาลัย ปี 2 สู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๘

สสส. มูลนิธิสยามกัมมาจล มสช. สภาคณบดีทางศิลปะฯ และ 11 มหาวิทยาลัยชื่อดัง หนุนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมปี 2 เปิดโอกาสนศ.นิเทศศาสตร์-นิเทศศิลป์ 14 คณะ เรียนรู้-สร้างสรรค์สื่อ จาก “โจทย์จริง”

ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 3 เปิดรับสมัครเด็กเก่ง IT ต่อยอดผลงานจากเวทีประกวดสู่ ทั่วไป—๙ มี.ค. ๕๘

เข้าสู่ปีที่ 3 แล้วสำหรับ โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” โครงการต่อยอดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของเยาวชนจาก “เวทีการประกวด” สู่ “การใช้งานจริง” ทั้งในภาคการค้าและการรับใช้สังคม

ครู = ชอบหรือใช่ ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๕๘

หากถูกถาม? โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร กว่าครึ่งจะมีคำตอบ “หนูอยากเป็นครูค่ะ” หรือ “ผมอยากเป็นครูครับ” แรงบันดาลใจในวัยเด็ก ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเรียน “ครู” และ ได้เป็น “ครู”

จุดกระแสรักป่าเยาวชนเมืองน่าน ทั่วไป—๑๗ ก.พ. ๕๘

จ.น่าน ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงอันดับ 2 ของประเทศ ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ลาดชั้นสูง (ที่มา : ผศ.ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี งานวิจัยปี 2557) จากข้อมูลข้างต้นนี้ ทำให้คนเมืองน่านเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ จึงได้มีการ

บทความครูเพื่อศิษย์ จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๘

หากถูกถาม? โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร กว่าครึ่งจะมีคำตอบ “หนูอยากเป็นครูค่ะ” หรือ “ผมอยากเป็นครูครับ” แรงบันดาลใจในวัยเด็ก ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเรียน“ครู” และ ได้เป็น “ครู”

เยาวชนบ้านขี้นาคร่วมใจสืบสานผ้าไหมลายลูกแก้ว ของดีคู่ชุมชน จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป—๓๐ ม.ค. ๕๘

ในยุคที่เด็กๆ สนใจแฟชั่นตาม catwalk มากกว่านุ่งผ้าทอพื้นบ้าน แต่ยังมีเยาวชนกลุ่มหนึ่งเห็นความสำคัญของการแต่งกายพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน มาถึงรุ่นตนเห็นรุ่นแม่เลิกทอผ้าแต่กลับไปซื้อผ้าจากย่านอื่นมาใช้ เกิดคำถามในใจ

นพ.วิจารณ์แนะสร้าง ความเท่าเทียม ในห้องเรียน เพิ่มคุณภาพเด็กไทยยกแผง ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๘

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เผยเด็กไทย 40% เข้าข่ายมีพัฒนาการล่าช้า การศึกษาต้องรีบหนุนก่อนเข้าสู่วงจรชั่วร้าย แนะ “ความเท่าเทียม” เป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยแบบยกแผง ชูประเทศฟินแลนด์เป็นตัวอย่าง ครูต้องไม่ใส่ใจเฉพาะเด็กเก่ง ละทิ้งเด็กอ่อน

ฟังเสียงวัยรุ่นไทย พอ = สุข สมการชีวิตที่ ใช่ แม้บนเส้นทางที่หลากหลาย ทั่วไป—๘ ม.ค. ๕๘

เยาวชนไทยปี 2558 ยังถูกสิ่งยั่วยุรอบด้าน ยากที่จะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนรู้เท่าทัน “ความคิด” และ “ความต้องการ” ของตัวเอง ส่งผลให้ชีวิตขาดความสมดุล เพราะมี “ความอยาก” เป็นตัวนำ ยังโชคดีที่มี "วัยรุ่นไทย"

ร.ร.สตรีมารดาฯ น้อมนำพระราชดำรัสฯ ปลูกความคิดคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาเด็กไทยคิดวิเคราะห์ไม่เป็น ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๕๗

ทักษะ “การคิดวิเคราะห์” ยังเป็นจุดอ่อนของเด็กไทยมาต่อเนื่องยาวนาน ผลตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการครั้งล่าสุดปี 2557 ยอมรับว่าเด็กไทยยังมีทักษะการคิดวิเคราะห์ต่ำ จำเป็นต้องเร่งพัฒนาอย่างจริงจัง จากปัญหาข้างต้นนี้ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ฝึกทักษะจิตวิทยาวัยรุ่นและการให้คำปรึกษาทำให้คนทำงานกับเยาวชนเข้าใจแบบง่ายๆ ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๗

...ค่อนข้างหลงตัวเอง มีความเพ้อฝัน มีความเป็นอิสระ แต่ยังต้องพึ่งพาพ่อแม่ ยังสนใจเพศเดียวกัน (วัยรุ่นตอนต้น อายุ 10-16 ปี) นิสัยดื้อรั้น โมโหง่าย มักจะมีความขัดแย้งกับพ่อแม่สูง เพื่อนมีอิทธิพลสูง เริ่มสนสนใจเพศตรงข้าม เป็นระยะที่จะเริ่มทดลองเรื่องเพศ

ปลุกพลังเยาวชนหัวใจสีเขียว ค่ายเปิดประตูสู่การเรียนรู้...พัฒนาโครงการ สร้างสรรค์การทำงานสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๗

ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสำหรับกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน “โครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี3”จัดโดยมูลนิธิกองทุนไทยในการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล

อยากรู้เคมี...ซอมบี้ช่วยได้ ทั่วไป—๔ พ.ย. ๕๗

เด็กเซนต์ฟรังฯ แจ๋ว ทำวิชาเคมีแสนยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วย “นายซอมบี้กับเคมีที่รัก” เกมแอนิเมชั่นสำหรับการเรียนรู้เรื่องชีวโมเลกุลผ่านแบบทดสอบและจำลองการทดลองแบบเสมือนจริง

เปิดตัว สอนเด็กให้เป็นคนดี คู่มือพ่อแม่และครูในศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจ ทั่วไป—๔ พ.ย. ๕๗

มูลนิธิสยามกัมมาจลเปิดตัวหนังสือ "สอนเด็กให้เป็นคนดี" ผลงานเขียนเล่มใหม่ล่าสุดโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มไปอ่านได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หนังสือ

ค่าย ปลูกใจ...รักษ์โลก ปี 3 เสริมพลังวัยมันส์ พัฒนาโครงการเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั่วไป—๓ พ.ย. ๕๗

“Well begun is half done.” การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง สำนวนอมตะนี้ยังคงเป็นความจริงไม่เปลี่ยนแปลง เปรียบได้กับการติดกระดุมเม็ดแรก หากติดกระดุมเม็ดแรกได้ถูกต้องก็จะช่วยให้เราติดกระดุมเม็ดอื่นๆ ต่อไปได้อย่างง่ายดาย

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ SEAMEO Congress ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

มูลนิธิสยามกัมมาจลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ “SEAMEO Congress” ด้านมูลนิธิสยามกัมมาจลแนะสังคมไทยต้องเปลี่ยนวิธีการคิด - วิธีการฟูมฟักเด็ก ยก "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นเครื่องมือชั้นยอดในการพัฒนาเยาวชน

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ SEAMEO Congress มูลนิธิสยามกัมมาจลร่วมนำเสนอ ใช้ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ “SEAMEO Congress” ด้านมูลนิธิสยามกัมมาจลแนะสังคมไทยต้องเปลี่ยนวิธีการคิด - วิธีการฟูมฟักเด็ก ยก "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นเครื่องมือชั้นยอดในการพัฒนาเยาวชน