ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๑:๒๘ น.

มูลนิธิสยามกัมมาจล ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสยามกัมมาจล”

ครูยุคใหม่ แค่มีจิตวิญญาณครู-ไม่พอ ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๕๙

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ถือว่าเป็น "วันครูแห่งชาติ" เป็นวันที่ลูกศิษย์จะรำลึกถึงพระคุณของครูและเป็นวันที่ทุกคนจะหวนรำลึกถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู เราเรียกร้อง "ครูยุคใหม่" ควรจะเป็นครูแบบไหน แค่มีจิตวิญญาณครูจะพอหรือไม่ สำหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21

พลังเด็ก ความหวังของสังคมไทย ทั่วไป—๘ ม.ค. ๕๙

คือคำขวัญวันเด็กที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ไว้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2559ซึ่ง "คำขวัญ" ก็คือ "ความคาดหวัง" ที่ผู้ใหญ่ ที่ไม่ใช่เฉพาะนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่อยากเห็นเด็กๆ หรือลูกหลานเป็น "เด็กดี มีความขยันหมั่นเพียร เป็นคนใฝ่เรียนรู้

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัลงเด็กและเยาวชนฯ ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๘

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิสยามกัมามาจลกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

บุหรี่เท่ากับหะรอม ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๕๘

สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกคำวินิจฉัยทางศาสนา (ฟัตวา) ที่ 02/2549 เรื่อง บุหรี่ โดยระบุว่า "หลักการหนึ่งที่ศาสนาอิสลามให้การยอมรับคือ ไม่อนุญาตให้มุสลิมรับประทาน หรือ ดื่มและเสพสิ่งใด ๆ ที่จะทำให้เสียชีวิตโดยเร็วหรือช้าก็ตาม เช่น ยาพิษทุกชนิด

สอนอย่างไร เรียกว่า ครูดี ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๕๘

เหตุจาก "ครูต้นแบบ" ที่มาร่วมในเวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1 : ครูสอนลักษณะนิสัย ที่จัดโดย 22* องค์กรภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาและพัฒนาครู เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แม้ว่าเวทีจะจบลงแต่ยังมีเรื่องราวและวิธี "สอน"

สอนเด็กให้รู้ร้อนรู้หนาว สไตล์ อบต.พลับพลาไชย ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๘

"หัวใจ" ของการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชน คือ การให้สมาชิกในแต่ละชุมชนหรือหมู่บ้านขับเคลื่อนกิจกรรมของตัวเองได้ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน และผู้ใหญ่ใจดี เป็นแกนหลักในการทำงาน นี่คือหลักในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

เปิดตัวหนังสือ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง กุญแจสำคัญที่เปลี่ยนแปลงตนเอง ทั่วไป—๓ ธ.ค. ๕๘

มูลนิธิสยามกัมมาจลเปิดตัวหนังสือ "เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" ผลงานเขียนเล่มใหม่ล่าสุด โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มไปอ่านได้ฟรี!

33 อปท.นำร่อง ชุมชนและท้องถิ่นจัดการตนเอง ชูยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วม-ใจติดชุมชน ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๕๘

สารพัดปัญหาที่ถาโถมลงสู่ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน โดยเฉพาะปัญหาเด็ก เยาวชน ที่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่โดยตรงเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งรีบ

เวทีพูนพลังครู เสริมพลังครู ครูสร้างพลังคน คนสร้างประเทศ ครูผู้สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดี ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๘

โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมนุษยชาติ โลกแคบลงแต่เมื่อหันมากลับพิจารณา ระบบการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบหลักในการพัฒนากำลังคนของประเทศชาติในขณะนี้ จะเห็นชัดว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นการ "สอนความรู้"

ตลาดนัดความรู้ อปท. ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๕๘

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

ปลุกยักษ์ ฝังสำนึกพลเมือง ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๕๘

"จริงๆ แล้วสำนึกความเป็นพลเมืองมีอยู่ในตัวทุกคน มันมักจะหลับๆ ตื่นๆ อยู่ ไม่ได้หายไปไหน เพราะไม่มีตัวกระตุ้น ถ้าเราปล่อยให้มันหลับ มันก็หลับไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้สำนึกพลเมืองบางช่วงจึงหายไปแต่ถ้าเมื่อไรที่เขาเจอสิ่งเร้าที่ดี

เศรษฐกิจพอเพียง หลักคิด หลักปฏิบัติเพื่อสร้างความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๕๘

"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชายไทยมาโดยตลอด นานกว่า 25 ปี โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา

สืบสาน น้ำตาลมะพร้าวแท้ ที่ท่าคาก่อนสูญหาย ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๕๘

"...ลงไปเรียนรู้เองจะเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในใจเขาเอง ถึงตอนเขาจะลงไปเขาไม่ได้มีจิตสำนึกอะไรในใจ แต่พอเขาได้ลงไปทำ เรียนรู้จริงก็อาจจะเกิดจิตสำนึกเหมือนกับที่ผมก็เกิดขึ้นมาแล้วครับ" นี่คือหนึ่งในเสียงสะท้อนของกลุ่มเยาวชนตำบลท่าคา

เชิญร่วมเสวนา พอเพียงสู่การปฏิบัติ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

มูลนิธิสยามกัมมาจล ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง "บนเส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงสู่การปฏิบัติ" โดย มีวิทยากรกระบวนการและผู้เชี่ยวชาญ ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา ในหัวข้อ อุปนิสัย "พอเพียง" เกิดขึ้นเมื่อไร

ภาพข่าว: สงขลาส่องแสง ครั้งที่ 3 ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

สงขลาฟอรั่ม ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเรียนรู้ไปกับพลเมืองเยาวชนใน "เทศกาลการเรียนรู้ "สงขลาส่องแสง ครั้งที่ 3" ภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ปี 3 โดยพลเมืองเยาวชนนำเสนอผลงานจำนวน 18 กลุ่ม ในธีม "พลังการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (LEARNING BY DOING) "

กองทุน ถวัลย์ - ไทยพาณิชย์ ประจำปี 2558 มอบทุนเด็กศิลปะเรียนดีแต่ขาดแคลน ปีที่ ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

เด็กทุน "ถวัลย์ - ไทยพาณิชย์" เผยดีใจได้รับทุนต่อยอดการเรียน และดีใจที่มีผู้เห็นคุณค่าของงานศิลปะ หลังเรียนจบจะกลับไปทำประโยชน์ให้บ้านตนเองต่อไป ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาของ "กองทุนถวัลย์ - ไทยพาณิชย์" ประจำปี 2558 นับเป็นปีที่ 17 ที่กองทุนฯ

ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 3 สู่ปี 4 ต่อยอดซอฟต์แวร์เด็กไทยงานใช้ได้จริง-ทำงานเป็น ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๘

ปิดท้ายความสำเร็จ โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปีที่ 3 โชว์ 15 ผลงานเยาวชนไอทีไอเดียสุดเจ๋ง "ต่อยอด" พัฒนาผลงานสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง เปลี่ยนวิธีคิด "คนไอที" คิดงานบนฐานความต้องการผู้ใช้งาน สององค์กร "เนคเทค" และ "มูลนิธิสยามกัมมาจล

มหกรรมแห่งการเรียนรู้ ปลุกพลังเยาวชนชูวิถีคนตะวันตก ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๘

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน มหกรรมแห่งการเรียนรู้ "ปลุกพลังเยาวชนชูวิถีคนตะวันตก"ครั้งที่ 1 พบกับlearning & changing ของคนรุ่นใหม่ 20 กลุ่ม ที่จะมานำเสนอ "พลังพลเมืองเยาวชน" ที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำโครงการเพื่อชุมชนถิ่นเกิดที่มีคุณค่า จากต้นน้ำแม่กลอง

เชิญชมผลงานเด่นของเด็กไอที ไอที—๗ ก.ย. ๕๘

มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมผลงานเยาวชนเก่งด้านไอที จาก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 การนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนหลังจากน้องๆ

CHANG เด็กยี้ เป็นเด็กดี ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๘

"ไม่ค่อยช่วยงานพ่อแม่ กลับมาก็ปิดห้องเล ยเข้าโครงการนี้ทำให้เราได้ฝึก มีความอดทน มีสติและกล้าแสดงออกมากขึ้น เมื่อก่อนเป็นคนขี้เกียจก็ทำให้เราขยันทำงานมากขึ้น เปลี่ยนความคิดจากแต่ก่อนคิดว่ามันเป็นงานที่เราไม่น่าที่ต้องทำเรายังเด็ก น่าจะขอเงินพ่อแม่ใช้

พลเมืองเยาวชนศรีสะเกษ แสดงพลังในเทศกาลการเรียนรู้ครั้งที่ 1 ตื่นตัวรับช่วงสืบสาน ภูมิปัญญา ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๕๘

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า และกำลังจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชนตนเองและประเทศชาติท่ามกลางกระแสโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม สังคม ชุมชนอย่างรุนแรง “จังหวัดศรีสะเกษ” หนึ่งในจังหวัดที่กำลังตื่นตัวกับเรื่องนี้

เพราะ หาดสมิหลา คือชีวิต พลเมืองเยาวชนสงขลา ลุกขึ้นมาปกป้องด้วยจิตวิญญาณ ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๘

เพราะหาดสมิหลาคือทรัพยากรอันล้ำค่าของชาวเมืองสงขลา เมื่อเกิดปัญหากับหาดทรายอันเป็นที่รัก“เยาวชนพลเมืองสงขลา” จึงพร้อมใจกันลุกขึ้นมาปกป้องหาดสมิหลา อย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการเรียนรู้โจทย์จริงในพื้นที่และกระบวนการทำงานเชิงวิชาการ

Eng Easy พี่สอนน้อง สนุกกับวิชาภาษาอังกฤษ ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๘

เพราะเห็นว่าน้องๆ ชั้น ม.1 ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาสำคัญ และนับวันจะทวีความจำเป็นต่อชีวิตมากขึ้น ในทางกลับกัน หากน้องมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานี้ตั้งแต่ยังเล็ก ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการต่อยอดในวันข้างหน้า... จากปัญหาและโอกาสข้างต้นนี้

เทศกาลแห่งการเรียนรู้ พลังคุณค่าเยาวชนพลเมืองศรีสะเกษ ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๘

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลแห่งการเรียนรู้ "พลังคุณค่าเยาวชนพลเมืองศรีสะเกษ" ครั้งที่ 1 แสดงพลังโดย 10 กลุ่มเยาวชนภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ เป้าหมายเพื่อเป็นการเติมพลัง เสริมคุณค่า สร้างสำนึกพลเมืองรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาสังคม

พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด ปลุกหัวใจให้ คนน่าน ตื่นตัวปกป้องบ้านตัวเอง ทั่วไป—๔ ส.ค. ๕๘

ละอ่อนเมืองน่านร่วมพลังสร้างสรรค์ 18 โครงการ สื่อ 3 ประเด็นหลักประกาศต่อผู้ใหญ่ เขย่าเมืองให้ “ตื่นตัว” ร่วมแรงร่วมใจปกป้องน่านจากภัยคุกคามภายนอก เมื่อวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน

ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 3 หนุนเด็กเก่ง IT สู่ผู้ประกอบการสังคม ไอที—๒๗ ก.ค. ๕๘

ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว สำหรับโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ดำเนินการโดย NECTEC ในการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล่าสุดได้ประกาศผล 15 กลุ่มเยาวชนคนเก่ง IT จากยอดสมัครทั้งสิ้น 120 โครงการทั่วประเทศเข้ารับทุนสนับสนุน

ปลุก ยักษ์ เด็กภาคตะวันตกรักบ้านเกิด ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๘

นี่คือคำพูดของ ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ หรือ "ธเนศ" หัวหน้าโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ โดยสะท้อนแนวคิดที่ว่า "เยาวชน" คืออนาคตของชาติ ซึ่งสามารถทำให้ประโยคข้างต้นนี้เป็นจริงได้โดยการที่ผู้ใหญ่เปิดพื้นที่

5 หนุ่มปลายโพงพาง คืนชีวิตให้สนามกีฬารกร้าง เปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ สุขภาพ—๒๓ มิ.ย. ๕๘

สนามกีฬาของชุมชนรกร้าง กลายเป็นแหล่งมั่วสุมมานานนับสิบปี เป็นหน้าที่ของ "ใคร" ต้องดูแล ? ต่อคำถามนี้ คนส่วนใหญ่มักจะชี้นิ้วไปที่ อบต.หรือผู้นำชุมชนว่าทำไมถึงปล่อยปละละเลย บ้างก็ว่าเป็นหน้าที่ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกี่ยวอย่ามายุ่ง

อบต.เมืองลีง ไม่ทิ้งเด็กกลุ่มเสี่ยง ดึงเด็กแว๊นกลับใจ คืนความสุขให้ชุมชน ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๘

บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรืออบต. ที่เป็นการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กที่สุด และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง จะทำอย่างไรให้เยาวชนในท้องที่ท้องถิ่นที่ตนเองดูแลอยู่เป็นเยาวชนที่ดี

ขอเป็นฮีโร่ให้บ้านตัวเอง ตีกลองปูจา ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง สืบทอดของดี ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

นอกจาก“เมืองน่าน”เป็น“เมืองแห่งต้นน้ำ”แล้ว ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวที่สืบทอดกันมายาวนาน ที่เป็น “เสน่ห์” ให้ทุกคนมาเยือนเมืองน่านเกิดความประทับใจอีกด้วย