ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๘:๓๐ น.

มูลนิธิสยามกัมมาจล ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสยามกัมมาจล”

ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 3 หนุนเด็กเก่ง IT สู่ผู้ประกอบการสังคม ไอที—๒๗ ก.ค. ๕๘

ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว สำหรับโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ดำเนินการโดย NECTEC ในการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ล่าสุดได้ประกาศผล 15 กลุ่มเยาวชนคนเก่ง IT จากยอดสมัครทั้งสิ้น 120 โครงการทั่วประเทศเข้ารับทุนสนับสนุน

ปลุก ยักษ์ เด็กภาคตะวันตกรักบ้านเกิด ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๘

นี่คือคำพูดของ ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ หรือ "ธเนศ" หัวหน้าโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ โดยสะท้อนแนวคิดที่ว่า "เยาวชน" คืออนาคตของชาติ ซึ่งสามารถทำให้ประโยคข้างต้นนี้เป็นจริงได้โดยการที่ผู้ใหญ่เปิดพื้นที่

5 หนุ่มปลายโพงพาง คืนชีวิตให้สนามกีฬารกร้าง เปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ สุขภาพ—๒๓ มิ.ย. ๕๘

สนามกีฬาของชุมชนรกร้าง กลายเป็นแหล่งมั่วสุมมานานนับสิบปี เป็นหน้าที่ของ "ใคร" ต้องดูแล ? ต่อคำถามนี้ คนส่วนใหญ่มักจะชี้นิ้วไปที่ อบต.หรือผู้นำชุมชนว่าทำไมถึงปล่อยปละละเลย บ้างก็ว่าเป็นหน้าที่ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกี่ยวอย่ามายุ่ง

อบต.เมืองลีง ไม่ทิ้งเด็กกลุ่มเสี่ยง ดึงเด็กแว๊นกลับใจ คืนความสุขให้ชุมชน ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๘

บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรืออบต. ที่เป็นการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กที่สุด และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง จะทำอย่างไรให้เยาวชนในท้องที่ท้องถิ่นที่ตนเองดูแลอยู่เป็นเยาวชนที่ดี

ขอเป็นฮีโร่ให้บ้านตัวเอง ตีกลองปูจา ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง สืบทอดของดี ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

นอกจาก“เมืองน่าน”เป็น“เมืองแห่งต้นน้ำ”แล้ว ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวที่สืบทอดกันมายาวนาน ที่เป็น “เสน่ห์” ให้ทุกคนมาเยือนเมืองน่านเกิดความประทับใจอีกด้วย

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เปิดพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้ ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๕๘

นักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม จากมหาวิทยาลัย 11 แห่ง 14 คณะ เปิดพื้นที่เรียนรู้ จัดแสดงนิทรรศการสื่อสะท้อน 6 โจทย์สังคม ชูต้นแบบ“นวัตกรรมการปรับการเรียนการสอน จากโจทย์จริง” สร้าง “พลเมืองตื่นรู้” รับใช้สังคม สสส.

เชิญชมนิทรรศการสื่อสะท้อนสังคมผลงานนักศึกษา ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๕๘

มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สภาคณบดีศิลปศาสตร์แห่งประเทศไทย และภาคประชาสังคม ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการสื่อสะท้อนสังคมผลงานนักศึกษา จาก 14 คณะ 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศใน

คืนความสดใสของ เด็ก สู่ชุมชน บ่อนวัวเก่า ทั่วไป—๓๐ เม.ย. ๕๘

เพราะลงพื้นที่สำรวจประชากรเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุเพื่อทำสถิติในวิชาเรียน ที่ชุมชน “บ่อนวัวเก่า” จ.สงขลากลุ่ม C.D. Share กลับพบข้อมูลปัญหายาเสพติดที่ทำให้พวกเธอเป็นห่วงและคิดหาทางช่วยเหลือเด็กๆ

ติดอาวุธเด็กจิตอาสา...รักษาสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๕๘

ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน “ข้อมูล” ถือเป็นปัจจัยสำคัญ และ “การสื่อสาร” ก็เปรียบได้กับ “อาวุธ” ชิ้นเอกที่จะส่งผลให้งานสำเร็จหรือไม่…การทำงานจิตอาสาเพื่อบ้านเกิดของน้องๆ 21

11 มหาวิทยาลัยผนึกพลังร่วม เครือข่ายมหาวิทยาลัย ปี 2 สู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๘

สสส. มูลนิธิสยามกัมมาจล มสช. สภาคณบดีทางศิลปะฯ และ 11 มหาวิทยาลัยชื่อดัง หนุนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมปี 2 เปิดโอกาสนศ.นิเทศศาสตร์-นิเทศศิลป์ 14 คณะ เรียนรู้-สร้างสรรค์สื่อ จาก “โจทย์จริง”

ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 3 เปิดรับสมัครเด็กเก่ง IT ต่อยอดผลงานจากเวทีประกวดสู่ ทั่วไป—๙ มี.ค. ๕๘

เข้าสู่ปีที่ 3 แล้วสำหรับ โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” โครงการต่อยอดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของเยาวชนจาก “เวทีการประกวด” สู่ “การใช้งานจริง” ทั้งในภาคการค้าและการรับใช้สังคม

ครู = ชอบหรือใช่ ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๕๘

หากถูกถาม? โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร กว่าครึ่งจะมีคำตอบ “หนูอยากเป็นครูค่ะ” หรือ “ผมอยากเป็นครูครับ” แรงบันดาลใจในวัยเด็ก ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเรียน “ครู” และ ได้เป็น “ครู”

จุดกระแสรักป่าเยาวชนเมืองน่าน ทั่วไป—๑๗ ก.พ. ๕๘

จ.น่าน ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงอันดับ 2 ของประเทศ ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ลาดชั้นสูง (ที่มา : ผศ.ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี งานวิจัยปี 2557) จากข้อมูลข้างต้นนี้ ทำให้คนเมืองน่านเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ จึงได้มีการ

บทความครูเพื่อศิษย์ จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๘

หากถูกถาม? โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร กว่าครึ่งจะมีคำตอบ “หนูอยากเป็นครูค่ะ” หรือ “ผมอยากเป็นครูครับ” แรงบันดาลใจในวัยเด็ก ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเรียน“ครู” และ ได้เป็น “ครู”

เยาวชนบ้านขี้นาคร่วมใจสืบสานผ้าไหมลายลูกแก้ว ของดีคู่ชุมชน จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป—๓๐ ม.ค. ๕๘

ในยุคที่เด็กๆ สนใจแฟชั่นตาม catwalk มากกว่านุ่งผ้าทอพื้นบ้าน แต่ยังมีเยาวชนกลุ่มหนึ่งเห็นความสำคัญของการแต่งกายพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน มาถึงรุ่นตนเห็นรุ่นแม่เลิกทอผ้าแต่กลับไปซื้อผ้าจากย่านอื่นมาใช้ เกิดคำถามในใจ

นพ.วิจารณ์แนะสร้าง ความเท่าเทียม ในห้องเรียน เพิ่มคุณภาพเด็กไทยยกแผง ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๘

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เผยเด็กไทย 40% เข้าข่ายมีพัฒนาการล่าช้า การศึกษาต้องรีบหนุนก่อนเข้าสู่วงจรชั่วร้าย แนะ “ความเท่าเทียม” เป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยแบบยกแผง ชูประเทศฟินแลนด์เป็นตัวอย่าง ครูต้องไม่ใส่ใจเฉพาะเด็กเก่ง ละทิ้งเด็กอ่อน

ฟังเสียงวัยรุ่นไทย พอ = สุข สมการชีวิตที่ ใช่ แม้บนเส้นทางที่หลากหลาย ทั่วไป—๘ ม.ค. ๕๘

เยาวชนไทยปี 2558 ยังถูกสิ่งยั่วยุรอบด้าน ยากที่จะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนรู้เท่าทัน “ความคิด” และ “ความต้องการ” ของตัวเอง ส่งผลให้ชีวิตขาดความสมดุล เพราะมี “ความอยาก” เป็นตัวนำ ยังโชคดีที่มี "วัยรุ่นไทย"

ร.ร.สตรีมารดาฯ น้อมนำพระราชดำรัสฯ ปลูกความคิดคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาเด็กไทยคิดวิเคราะห์ไม่เป็น ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๕๗

ทักษะ “การคิดวิเคราะห์” ยังเป็นจุดอ่อนของเด็กไทยมาต่อเนื่องยาวนาน ผลตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการครั้งล่าสุดปี 2557 ยอมรับว่าเด็กไทยยังมีทักษะการคิดวิเคราะห์ต่ำ จำเป็นต้องเร่งพัฒนาอย่างจริงจัง จากปัญหาข้างต้นนี้ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ฝึกทักษะจิตวิทยาวัยรุ่นและการให้คำปรึกษาทำให้คนทำงานกับเยาวชนเข้าใจแบบง่ายๆ ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๗

...ค่อนข้างหลงตัวเอง มีความเพ้อฝัน มีความเป็นอิสระ แต่ยังต้องพึ่งพาพ่อแม่ ยังสนใจเพศเดียวกัน (วัยรุ่นตอนต้น อายุ 10-16 ปี) นิสัยดื้อรั้น โมโหง่าย มักจะมีความขัดแย้งกับพ่อแม่สูง เพื่อนมีอิทธิพลสูง เริ่มสนสนใจเพศตรงข้าม เป็นระยะที่จะเริ่มทดลองเรื่องเพศ

ปลุกพลังเยาวชนหัวใจสีเขียว ค่ายเปิดประตูสู่การเรียนรู้...พัฒนาโครงการ สร้างสรรค์การทำงานสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๗

ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสำหรับกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน “โครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี3”จัดโดยมูลนิธิกองทุนไทยในการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล

อยากรู้เคมี...ซอมบี้ช่วยได้ ทั่วไป—๔ พ.ย. ๕๗

เด็กเซนต์ฟรังฯ แจ๋ว ทำวิชาเคมีแสนยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วย “นายซอมบี้กับเคมีที่รัก” เกมแอนิเมชั่นสำหรับการเรียนรู้เรื่องชีวโมเลกุลผ่านแบบทดสอบและจำลองการทดลองแบบเสมือนจริง

เปิดตัว สอนเด็กให้เป็นคนดี คู่มือพ่อแม่และครูในศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจ ทั่วไป—๔ พ.ย. ๕๗

มูลนิธิสยามกัมมาจลเปิดตัวหนังสือ "สอนเด็กให้เป็นคนดี" ผลงานเขียนเล่มใหม่ล่าสุดโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มไปอ่านได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หนังสือ

ค่าย ปลูกใจ...รักษ์โลก ปี 3 เสริมพลังวัยมันส์ พัฒนาโครงการเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั่วไป—๓ พ.ย. ๕๗

“Well begun is half done.” การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง สำนวนอมตะนี้ยังคงเป็นความจริงไม่เปลี่ยนแปลง เปรียบได้กับการติดกระดุมเม็ดแรก หากติดกระดุมเม็ดแรกได้ถูกต้องก็จะช่วยให้เราติดกระดุมเม็ดอื่นๆ ต่อไปได้อย่างง่ายดาย

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ SEAMEO Congress ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

มูลนิธิสยามกัมมาจลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ “SEAMEO Congress” ด้านมูลนิธิสยามกัมมาจลแนะสังคมไทยต้องเปลี่ยนวิธีการคิด - วิธีการฟูมฟักเด็ก ยก "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นเครื่องมือชั้นยอดในการพัฒนาเยาวชน

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ SEAMEO Congress มูลนิธิสยามกัมมาจลร่วมนำเสนอ ใช้ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ “SEAMEO Congress” ด้านมูลนิธิสยามกัมมาจลแนะสังคมไทยต้องเปลี่ยนวิธีการคิด - วิธีการฟูมฟักเด็ก ยก "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นเครื่องมือชั้นยอดในการพัฒนาเยาวชน

บทความมูลนิธิสยามกัมมาจล ห้วยม้าลอย ใช้กิจกรรมดำนาสร้างความผูกพันในครอบครัว ผล คนสามวัย ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

ครอบครัวไทยในยุค 2014 ความผูกพันสั่นคลอน กลายเป็นปัญหาใหญ่ทางโครงสร้างสังคมไทย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย หันหลังให้กันคุยกันไม่รู้เรื่อง กลับกลายมาเป็นภาระของสังคมไม่ว่าเด็กแว๊น ท้องก่อนวัยเรียน ติดยา ติดเกม ขี้เกียจ ไม่เรียนหนังสือฯลฯ จนยากจะแก้ไข

PHA แอพ.ผู้ช่วยคนใหม่ของผู้ป่วยเบาหวานบนสมาร์ทโฟน อุ่นใจเหมือนมีคุณหมอมาอยู่ใกล้ ผลงานเยาวชนโครงการ สุขภาพ—๑๗ ต.ค. ๕๗

“โรคเบาหวาน” กำลังเป็นภัยเงียบของคนไทยและของคนทั่วโลก สำหรับประเทศไทย เมื่อปลายปี 2556กระทรวงสาธารณสุขได้อ้างถึงผลสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปพบว่า ในปี 2552 คนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานมากกว่า 3.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการรักษา 47,596

ออมให้พอ ที่เหลือใช้ให้เรียบ ! หลักบริหารเงินสไตล์ อัจฉรา โยมสินธุ์ ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๗

ข้างต้นเป็นตัวอย่างคำถาม “ล่อหลอก” ที่ชี้ให้เห็นว่ายังมีความเชื่อความเข้าใจผิดๆ อีกมากเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย ยิ่งในเรื่องการจับจ่ายใช้สอย หรือเรื่อง “การบริหารจัดการการเงิน” ด้วยแล้ว

Story Board แบบบ้าน ๆ กระบวนการเรียนรู้แบบง่าย ๆ ของกลุ่มพลังพลเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๗

เมื่อสังคมเริ่มเปลี่ยน เกมและโลกออนไลน์เริ่มเข้าใกล้ถึงตัวได้ง่ายขึ้น กลุ่มพลังพลเมืองจังหวัดศรีสะเกษจึงรวมตัวเพื่อสืบทอดฟื้นฟูอาชีพและวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นที่ค่อย ๆ สูญหายไปตามกาลเวลา โดยการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนจาก 5 อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ

กองทุน ถวัลย์ - ไทยพาณิชย์ มอบ 18 ทุนการศึกษาแก่เด็กศิลป์เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๕๗

นับเป็นปีที่ 16 ติดต่อกันแล้ว สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนถวัลย์ - ไทยพาณิชย์" กองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ.2544 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล