Saturday August 2, 2014 15:34

มูลนิธิสยามกัมมาจล Press Releases

นักถักทอชุมชน ตอบโจทย์ อบต. เปิดรุ่น 2 เปลี่ยนสไตล์การทำงานเชิงรุกบุกถึงตัวชาวบ้าน ทั่วไป—24 Jul 14

ทำอย่างไรให้ท้องถิ่นไทยได้เกิดการพัฒนาก้าวไกลทัดเทียมคนทั้งประเทศ ทั้งความรู้ ความสามารถ อีกทั้ง ปัญหาเด็กและเยาวชนที่กลายเป็นโจทย์ใหญ่ระดับประเทศที่ทุกฝ่ายร่วมกันคิด ร่วมกันทำ มาเป็นเวลาช้านาน แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหาโมเดลใดมาแก้โจทย์ยากตรงนี้ได้

ครู DELIVERY ไอเดียดี ๆ สำหรับการปฏิรูปครู ทั่วไป—16 Jul 14

กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--มูลนิธิสยามกัมมาจล

ในฐานะนักเรียนครูอย่าง “เอก” เอกพงษ์ สมหา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณมองว่า การเป็นครูที่ดี ไม่จำเป็นต้องสอนดีเพียงอย่างเดียว “ครูดี” ต้องสามารถให้ได้ทั้งความรู้ ความรัก ความเอาใจใส่ กระทั่งสามารถละทิ้งความสะดวกสบายของตัวเอง

ซึ่งกว่า “นักศึกษาครู” คนนี้จะเดินทางมาถึงจุดที่ “เข้าใจแก่น” ของความเป็นครูได้นั้น เขาก็ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยไม่ต่างจากนิสิตทั่วไปที่ตื่นเช้าไปเรียนหนังสือ สอบ เรียนจบ และไปทำงาน

แต่สิ่งที่ เอกพงษ์ ต่างจากนิสิตคนอื่น ๆ คือ เขาไม่ปล่อยให้โอกาสที่เดินทางมาหาถึงที่ต้องหลุดมือไป

เพราะเอกพงษ์ มองเห็นข้อดีของเนื้อหาทีเขียนอยู่ในกระดาษเพียงหนึ่งแผ่นที่สงขลาฟอรั่ม ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่งไปเชิญชวนมหาวิทยาลัยทักษิณส่งเยาวชนร่วมทำโครงการ “พลังเยาวชนสงขลา” เมื่อปีที่แล้วนั้น....สิ่งที่เอกเห็นคือ การเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว นักศึกษาต้องรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการที่เสนอต้องมีฐานมาจากปัญหาของชุมชน และที่สำคัญสงขลาฟอรั่มมีพี่เลี้ยงค่อยติดตามหนุนเสริมกระบวนการทำงานตลอดทั้งโครงการ และมีงบประมาณจำนวนหนึ่งไว้สำหรับการทำโครงการ

เอกมองว่า โอกาสแบบนี้ไมได้มีบ่อยนัก เขาจึงชักชวนเพื่อน ๆ ประกอบด้วย “แคร์” ศุภรดา เพ็งรัตน์ “แบ็งค์” วสันต์ ระมะโน “เมมี่” สรารัตน์ โพชสาลี “สาว” อรวรรณ นิ่มดวง &ldq

คำถามของ ครู สร้างให้ หนู พอเพียง ทั่วไป—03 Jul 14

ดังที่ทราบกันดีว่า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิด ที่ส่งผลถึงหลักการทำงานและหลักการใช้ชีวิต คอยกระตุ้นเตือนให้เราฉุกคิดอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องตั้งอยู่บน ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไขของ

ขยายเวลา...เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3 ทั่วไป—02 Jul 14

กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชนโครงการ “ปลูกใจ...รักษ์โลก” มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคีเครือข่าย ขยายเวลาเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปีที่ 3 ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

เนคเทคจับมือมูลนิธิสยามกัมมาจลจัดค่ายเสริมศักยภาพเด็กเก่ง ICT ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 2 ผลักดัน 13 ไอที—30 Jun 14

เนคเทคจับมือมูลนิธิสยามกัมมาจลเปิดตัว 13 ผลงานของเยาวชนคนเก่ง ICT ในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ปี 2 หวังต่อยอดผลงานจากการประกวดสู่แนวคิด “จากหิ้งสู่ห้าง” พร้อมจัดค่ายเสริมศักยภาพรอบด้าน ทั้งการบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจ

3 วิชา สู่ความสำเร็จของผู้ชายชื่อ โจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะแนะคนรุ่นใหม่หมั่นเรียนรู้จาก ความลำบาก - ทั่วไป—30 May 14

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การใช้ชีวิตของ "เยาวชน" ในยุคสังคมก้มหน้า ก็ยังคงมองหาความสำเร็จในชีวิต แต่ไม่มีอะไรเป็น "สูตรตายตัว" แน่ชัด ที่จะนำมาใช้และทำให้เกิดความสำเร็จในชีวิตได้ในที่สุด วันนี้เรามีแรงบันดาลใจ อีกหนึ่งตัวอย่างที่สามารถนำมาเป็น

ค่าย ปลาดาว ดึงเด็กมัธยมฝังชิพ คิดดี ทำดี ปลุกพลังบวกในตัว เยาวชน เพื่อสังคม ทั่วไป—19 May 14

เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะ “การคิด” ที่ดี กล้าปลดล็อกตัวเองจากข้อจำกัดเดิมๆ แล้วพัฒนาให้เป็นคนใหม่ที่กล้าคิด กล้าแสดงออก เก่งและดีที่ตัวเอง และพร้อมแบ่งปันเป็น "จิตอาสา" เพื่อผู้อื่น กลุ่มเยาวชนปลาดาวจึงจัดค่ายฤดูร้อน "Pladao Fill Up Your

เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3 ทั่วไป—02 May 14

กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชนโครงการ “ปลูกใจ...รักษ์โลก” มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคีเครือข่าย เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปีที่ 3 หากคุณเป็นเยาวชนที่มีพลัง มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุวแพทย์แผนไทย...แก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ทั่วไป—17 Apr 14

ทต.ไผ่กองดิน เดินหน้าแก้ปัญหา “ช่องว่างระหว่างวัย” ด้วยการจัดกิจกรรม “ยุวแพทย์แผนไทย” ใช้การนวดแผนโบราณดึงคน 3 ช่วงวัยคือเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และคนชรามาทำกิจกรรมร่วมกัน หวังฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นขึ้น ในยุคสังคมออนไลน์

สร้างพื้นที่การเรียนรู้ แก้ปัญหาเด็กตีกัน ทั่วไป—17 Apr 14

อบต.หนองอียอปฏิรูปการทำงานบนฐานคิดใหม่ แก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนด้วยการดึงการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนมา “สร้างพื้นที่การเรียนรู้” ร่วมกันในโรงเรียนครอบครัว ชี้แก้ปัญหาเด็กตีกันได้ดี นายสามารถ ครองสัตย์ นายกอบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า

กิจกรรมพี่สอนน้อง จาก ร.ร.ห้วยยอด จ.ตรัง ถึงร.ร.ห้วยม้าลอย จ.สุพรรณฯ เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั่วไป—16 Apr 14

เพราะการเรียนรู้มีอยู่ไม่สิ้นสุด และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก็เป็น “หัวใจ” สำคัญของการเรียนการสอนของ “ครูยุคใหม่” ที่นำเทคนิคการสอนนอกห้องเรียนและโครงงานมาใช้พัฒนาศักยภาพของลูกศิษย์และเกิดการ “ต่อยอด”

พลังชุมชน...สร้าง เกาะสุกร เข้มแข็ง ทั่วไป—27 Mar 14

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่นและมูลนิธิสยามกัมมาจล “หนุนเสริม” เครื่องมือสร้างชุมชนเข้มแข็งบนเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรังผ่านการร่วมคิดร่วมทำภายใต้โจทย์ปัญหาของชุมชน จนชาวบ้านสามารถ “ต่อยอด” ความคิดเรื่องการบริหารจัดการ

ล้อมวงเปิดใจ คนรุ่นใหม่ พึ่งตนเองบนวิถี ชีวิตเกษตรกร เกิด เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จับมือสู้ทุนนิยม ทั่วไป—26 Mar 14

หากถามถึงอาชีพในฝันของ "คนรุ่นใหม่" ในศตวรรษที่ 21 ... หนุ่มสาวหลายคนคงนึกไปถึงภาพตัวเองใส่สูทผูกไทด์ แต่งตัวสวยไฮไซ ทำงานสะดวกสบายในออฟฟิศติดแอร์เย็นฉ่ำ แต่ทว่าในมุมกลับ กลับเห็นภาพคนหนุ่มสาวทิ้งสังคมเมืองหันไปใช้วิถีชีวิต “เกษตรกร”

ค่ายเยาวชน วาด-เล่น-เต้น-เขียน เติมเต็มฝัน ทั่วไป—15 Feb 14

โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน ด้วยความเอื้อเฟื้อจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนแบบ ไป-กลับ 4 วันหัวข้อ "วาด-เล่น-เต้น-เขียน-เติมเต็มฝัน"ติววิชาชีวิต ได้แก่ การรู้จักตัวเอง การคิดเป็น การรู้จักสัมพันธภาพและสังคม

เขียน = ปลดปล่อยชีวิต ทั่วไป—12 Feb 14

คอร์สกึ่งออนไลน์เขียนเปลี่ยนชีวิตลำดับที่ 2 ของปี 2557 โดยศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน และความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ *ไม่จำเป็นต้องเขียนดี ไม่ต้องเขียนเก่ง เพราะเขียนเพื่อดูแลชีวิตด้วย

Facebiz Network ไอเดียเด็กไทย...สู่ธุรกิจทัวร์ออนไลน์ ทั่วไป—06 Feb 14

นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คิดแอพพลิเคชั่นธุรกิจทัวร์ออรไลน์ที่มีชื่อว่า “Facebiz” หวังช่วยพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็จให้เป็นระบบ และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่ายเยาวชนแบบไป-กลับ 4 วัน ในหัวข้อ วาด-เล่น-เต้น-เขียน เติมเต็มฝัน ทั่วไป—30 Jan 14

โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน ด้วยความเอื้อเฟื้อจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนแบบ ไป-กลับ 4 วันหัวข้อ "วาด-เล่น-เต้น-เขียน-เติมเต็มฝัน"ติววิชาชีวิต ได้แก่ การรู้จักตัวเอง การคิดเป็น การรู้จักสัมพันธภาพและสังคม

มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมมือกับเนคเทคจัดทำโครงการ ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ทั่วไป—26 Dec 13

มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมมือกับเนคเทคจัดทำโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” หวังพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านไอทีให้สามารถพัฒนาผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ประจริงได้ พร้อมนำเสนอ 7 ผลงานไอทีเพื่อสังคมหลายรูปแบบผ่านแอพพลิเคชั่น และโปรแกรมต่างๆ นางปิยาภรณ์

Insectica Kingdoms เกมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ทั่วไป—18 Dec 13

“เกม” คือเครื่องเล่น ของเล่น หรืออุปกรณ์การละเล่นต่างๆ ที่มีไว้เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จริงๆ แล้วการเล่นเกมส่งผลดีหลายอย่าง เช่น คลายเครียด ฝึกสมาธิ การตัดสินใจ การทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท

Active Citizen@สงขลาฟอรั่ม ทั่วไป—02 Dec 13

นี่คือเนื้อร้องของบทเพลง “สงขลาส่องแสง” ที่สงขลาฟอรั่มใช้เปิดคลอในเวที “ประชุมพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการทำงานเพื่อส่วนรวมของเยาวชน” ที่มีเยาวชนจาก 5 กลุ่มเข้าร่วมคือ1.โครงการปลูกต้นน้ำคืนชีวิต กลุ่ม CD Power จาก

ค่าย...ที่เป็นมากกว่า ค่าย ทั่วไป—15 Nov 13

นอกจากความเจริญก้าวหน้าที่เข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยี 4G ในปัจจุบันแล้วสิ่งที่ต้องตามให้ทันกับความเจริญคือ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างภาวะความเป็นผู้นำที่มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ หรือ Active

ศศิน ร่วมสานฝันเยาวชน ปลูกใจรักษ์โลก ปี2 ทั่วไป—22 Oct 13

หลังเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 388 กิโลเมตรจาก "ป่าแม่่วงก์" ปลายทางที่ "หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร”เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นสำนึกของผู้คนด้านสิ่งแวดล้อม"ศศินเฉลิมลาภ" --

นายกฯหนองสาหร่ายชี้ พัฒนาเด็กสำคัญกว่าโครงสร้างพื้นฐาน ทั่วไป—21 Oct 13

แม้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีมากมายหลายเรื่อง ทั้งงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณะสุข ด้านการศึกษา บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน แต่งานส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมักหนีไม่พ้นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า

ภาพข่าว: A-Chieve Shadow : โตแล้วไปไหน ? ครั้งที่ 6 ทั่วไป—07 Oct 13

เริ่มแล้วโครงการเพื่อสังคม A-Chieve Shadow : โตแล้วไปไหน? ครั้งที่ 6 จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล กิจกรรม work shop เติมฝันให้เยาวชนวัยมัธยมฯ ปีที่ 3 - 6 ได้ค้นพบเส้นทางอาชีพในอนาคต

พร้อมลุย โครงการปลูกใจรักษ์โลกปี 2 ทั่วไป—01 Oct 13

หลังจากที่โครงการปลูกใจรักษ์โลก ของกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนส่งใบสมัครโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้เยาวชนจากทั่วประเทศที่ส่งใบสมัครเข้ามาถึง

?นักถักทอชุมชน? เดินหน้าสร้าง ?เยาวชนนักเชียร์อ่าน? นำร่องพื้นที่แรกในจังหวัดสิงห์บุรี ทั่วไป—10 Sep 13

?รักการอ่าน...เฮ้!!?เป็นเสียงแสดงความพร้อมเพรียงของนักเรียนในชุมชน ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่มารวมตัวกัน ณ อบต.ท่างาม เพื่อทำกิจกรรมต่อยอดสู่การเป็น ?เยาวชนนักเชียร์อ่าน?ที่สามารถไปชักชวนให้เยาวชนคนอื่นๆ

?ช่วงวัย? ของเด็กกับพัฒนาการการเรียนรู้ ทั่วไป—05 Sep 13

แปลกใจไหมว่า เพราะเหตุใด ? เรื่องบางเรื่องเมื่อตอนเป็นเด็ก ต่อให้เราพยายามเปิดใจเรียนรู้แค่ไหน ก็ไม่ยักจะเห็นว่าน่าสนใจเลยสักนิด แต่พอโตขึ้นมาหน่อยกลับกลายเป็นเรื่องที่แสนตื่นตาตื่นใจ ส่วนอีกหลายๆ เรื่อง ผู้ใหญ่มากประสบการณ์อย่างเราๆ

"ปลูกใจ....รักษ์โลก ปี 2" กองทุนเพื่อเด็ก...เด็กเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—23 Aug 13

มูลนิธิกองทุนไทย จับมือองค์กรภาคีด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ "ปลูกใจ..รักษ์โลก" ปีที่ 2 สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมคลี่คลายปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนอายุตั้งแต่ 15 -

"งานเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำกัน 2 - 3คนคงจะไม่ประสบความสำเร็จ ทั่วไป—20 Aug 13

"งานเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำกัน 2 - 3คนคงจะไม่ประสบความสำเร็จ หากแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้พลังเยาวชนเข้มแข็งมากขึ้น" นี่คือแนวคิดด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของนายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง

ฟรีดาวน์โหลด ! หนังสือ "ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง" จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง ทั่วไป—15 Jul 13

หนังสือ "ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง" โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล เล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทบันทึก (Blog) ของท่านที่เขียนและแสดงทรรศนะประกอบไว้ใน เว็บไซต์ http://www.gotoknow.org/จากการอ่านหนังสือ Flip Your Classroom :