ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๑:๓๘ น.

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยปทุมธานี”

ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๖๐

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดประชุมและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "หลักธรรมาภิบาลทางออกของสังคมไทย" โดยมีพลเอก ดร.กิติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

EX.MPA. Batch 1 PTU : น้ำใจเพื่อน กลุ่มเพื่อนนักศึกษา EX.MPA.Batch1 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาป่วย ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๖๐

นางสุดใจ แซ่เต๋ง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานีและผู้บริหารตลาดพระรูป 1-4 พร้อมด้วยเพื่อนๆนักศึกษา นำเงินจำนวน 72,000 บาท ที่ทางนักศึกษาหลักสูตร EX.MPA. Batch 1 PTU และคณาจารย์

EX.MPA. Batch 1 PTU : นักศึกษา EX.MPA.Batch1 สืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ รดน้ำขอพร อธิการบดี ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๖๐

นายผดุงศักดิ์ พรหมทรัพย์ ประธานนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี พร้อมด้วยเพื่อนๆนักศึกษาในหลักสูตร EX.MPA.Batch1 จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากท่านดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี,อาจารย์บรรพต

PTU : : คณะรัฐศาสตร์ ม.ปทุมธานี จัดฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปร ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๖๐

อาจารย์บุญเพ็ง จันทร์งาม คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต EX.MPA.Batch1 นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

ภาพข่าว: EX.MPA. Batch 1 :PTU : นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ม.ปทุมธานี ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๕๙

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับนักบริหาร รุ่น 1 ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี EX.MPA. Batch 1 จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต โดยนักศึกษานำพวงมาลัยแสดงความรักและกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา อาทิ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ,

EX.MPA. Batch 1 :PTU : การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ โดย อาจารย์ประดิษฐ์ ยมานันท์ ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๕๙

EX.MPA. Batch 1 :PTU : เรียนจริง กับตัวจริง "การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ" โดย อาจารย์ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับนักบริหาร รุ่น 1 ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี EX.MPA. Batch 1 เรียนจริง

ภาพข่าว: EX.MPA. Batch 1 :PTU : นักศึกษา EX.MPA.Batch1 PTU. เข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ทั่วไป—๓๐ พ.ย. ๕๙

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (EX.MPA.Batch1 PTU.) เข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559

ภาพข่าว: EX.MPA. Batch 1 PTU : ร่วมทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดพระธาตุเติมบุญ คลองหนึ่ง ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๕๙

คุณผดุงศักดิ์ พรมทรัพย์ ประธานบริษัทวงศ์สุวรรณธร และประธานนักศึกษาหลักสูตร EX.MPA. Batch 1 PTU พร้อมด้วยคุณสุดใจ แซ่เต๋ง ผู้บริหารตลาดพระรูป1-4 และพี่ๆน้องๆ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมทำบุญบริจาค วัสดุก่อสร้าง ปูน หิน ทราย

ภาพข่าว: EX.MPA. Batch 1 :PTU : นักศึกษา EX.MPA.Batch1 PTU. เข้าศึกษาดูงาน ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๕๙

พลเอก พนา ถนอมสิงห์ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี นำนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (EX.MPA.Batch1 PTU.) เข้าศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ภาพข่าว: EX.MPA. Batch 1 :PTU : : ร่วมแสดงความยินดี... คุณอัญชลี แจ่มแจ้ง ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๙

พี่น้องและเพื่อนๆ หลักสูตร EX.MPA. Batch 1 :PTU ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณอัญชลี แจ่มแจ้ง นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน และนักศึกษาหลักสูตร EX.MPA.Batch1 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในโอกาสเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน

ภาพข่าว: EX.MPA. Batch 1 :PTU : ร่วมแสดงความยินดี...คุณฉลองชัย แสงสว่าง นักศึกษา EX.MPA.Batch 1 และ ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๙

พี่น้องและเพื่อนๆชาว EX.MPA. Batch 1 : PTU ได้ร่วมอนุโมทนาบุญและแสดงความยินดีกับ คุณฉลองชัย แสงสว่าง นักศึกษาหลักสูตร EX.MPA. Batch 1 มหาวิทยาลัยปทุมธานี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี ในโอกาสที่ได้บวชลูกชาย (นายชนะชัย แสงสว่าง) ณ

ภาพข่าว: EX.MPA Batch 1 : เปิดเรียนแล้ว MPA ภาคพิเศษ # 1 มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดบรรยายพิเศษ ทั่วไป—๒ ธ.ค. ๕๘

นายผดุงศักดิ์ พรมทรัพย์ ประธานรุ่น นำทีมเพื่อนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ภาคพิเศษ รุ่น 1 มหาวิทยาลัยปทุมธานี เรียนจริง..ปฎิบัติจริง จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "สังคมและการเมืองไทย Thai Society and Politics Systems "

ภาพข่าว: เฟิร์ส ลอจิก ร่วมสนับสนุน กองทุนมหาวิทยาลัยปทุมธานี ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๓

บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด มอบทุนสนันสนุนการจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล “ศึกยอดมวยโลก PABA-WBA” เพื่อหารายได้เป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยคุณยิ่งเด่น แสงชัย (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เฟิร์ส

นายร้อยตำรวจชนะทดเจ็บ ! ฟุตบอล แคนนอน ยูลีก ทั่วไป—๓ พ.ย. ๕๑

ศึกลูกหนังปัญญาชน “แคนนอน ฟุตบอล ยูลีก 2008” ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551 เป็นการแข่งขันรอบแรก วันสุดท้าย ผลปรากฏว่า ในกลุ่ม H มหาวิทยาลัยปทุมธานีเสมอกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2-2 ส่วนในกลุ่ม G