ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๕:๕๙ น.

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ข่าวประชาสัมพันธ์ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา”

ภาพข่าว: ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๖๒

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดพิธีทักษิณานุประทานอุทิศให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และการประชุมเสวนาสร้างเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยมีคณะสงฆ์ นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร

วธ. เชิญรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรถวายประธานสงฆ์ สปป.ลาว ชูมิติศาสนา เชื่อมสัมพันธ์ด้านศาสนา-ศิลปวัฒนธรรมสองประเทศ หารือ-เชิญชวน สปป.ลาว ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีถวายรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 แก่พระมหางอน ดำลงบุน ประธานสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมอบรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรให้กรมศาสนา ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   มีอธิบดีกรมศาสนา ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีสารถึงประธานสังฆปธานาธิบดี ประธานศูนย์กลางองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ทรงแสดงถึงความห่วงใยในพระภิกษุ สามเณร และประชาชนชาวลาว ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมนี้ได้ถวายกัปปิยภัณฑ์มีมูลค่าเท่ากับ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์ผุ้ประสบภัย โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นผู้ถวาย

นายวีระ กล่าวว่า เนื่องจากในปี 2561 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลาย และเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ จำนวน ๑๖๐ รูป/คน แบ่งเป็นพระสงฆ์ ๙๒ รูป ฆราวาส ๕๓ คน และหน่วยงาน ๑๕ แห่ง ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา

รมว.วธ. นำประมุขสงฆ์-พระสงฆ์ กัมพูชา-เมียนมา-ศรีลังกา และพุทธศาสนิกชนต่างประเทศ ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๖๑

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑ ได้พิจารณาคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑

ดีเจ.เชาเชา รับรางวัลลูกกตัญญูกตเวทีดีเด่น บันเทิง—๑๙ ส.ค. ๕๘

แม่ลูกดีเด่น... ขอแสดงความยินดีกับ ดีเจ.เชาเชา ชวลิต ศรีมั่นคงธรรม จากคลื่น 94 อีเอฟเอ็ม ที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูกตเวทีดีเด่น พร้อมด้วยคุณแม่ สายสุนี ศรีมั่นคงธรรม เข้ารับรางวัลแม่ดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา แม่ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม

ภาพข่าว: TVT เข้ารับรางวัลพระราชทาน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ(คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVT เข้ารับรางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว: CEO ทรู รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวิสาขบูชา ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๘

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

SPU : สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร 58 อธิการบดี ม.ศรีปทุม ทั่วไป—๓ มิ.ย. ๕๘

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชทานรางวัล ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

วธ.ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี 2558 ส่งเสริมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขึ้น ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ.2525 ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี

โฟร์ กั๊ก ศิลปินต้นแบบ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา บันเทิง—๒๙ ก.ย. ๕๖

เนื่องในโอกาสมหามงคล 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช คัดเลือกให้ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รวมถึงศิลปินในสังกัด "โฟร์ – ศกลรัตน์

ภาพข่าว: ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ทั่วไป—๖ มิ.ย. ๕๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 ณ พลับพลามณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม

“ปาน” ไม่หลงมายา ใช้ชีวิตแบบมีสติ บันเทิง—๓ พ.ย. ๕๕

ถึงโสด แต่ไม่เคยเหงา เพราะมีเพื่อนบุญ และ หนังสือธรรมะเป็นคู่คิด ล่าสุด ปาน – ธนพร แวก ประยูร ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับประทานโล่ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวโรกาสมหามงคล เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

“ปาน” พุทธศาสนิกชนแบบอย่าง รับโล่ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” บันเทิง—๒๕ ต.ค. ๕๕

เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เจริญพระชนมายุครบ ๙๙ พรรษา สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประทานโล่ให้ “ปาน – ธนพร แวกประยูร” ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๕๕

“สมเด็จพระวันรัต” ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช มอบโล่ห์ประทานให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2555 ให้กับ ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS)

12 ศิลปินร่วมเป็นสื่อกลางเชิญชวนประชาชนสมทบทุนสร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลบางขุนเทียน ทั่วไป—๖ มี.ค. ๕๕

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ศิลปินคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2555 ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา