ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมประมงตบเท้าเข้าร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 61 ชูเทคโนโลยี 4.0 ธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--กรมประมง

อาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทย ถือเป็นอาชีพสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานาน ประเทศไทยจึงได้มีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม และเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรไทย

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2561 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง โดยในส่วนของกรมประมงได้นำผลงานที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกมาร่วมจัดแสดงภายในงานครั้งนี้ด้วย นั่นก็คือธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์หรือธนาคารปูไข่คาร์บอนต่ำ

ธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ เกิดมาจากแนวความคิดของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมประมง โดยเริ่มมาจากการจัดทำธนาคารปูไข่ เพื่อแก้ไขปัญหาชาวประมงไม่สามารถทำการประมงปูม้าได้เนื่องจากทรัพยากรปูม้ามีจำนวนลดน้อยลง รวมถึงผลกำไรไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทางศูนย์ศึกษาฯ จึงได้มีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ปูม้าร่วมไปกับการช่วยชาวประมงให้สามารถทำประมงปูม้าเพื่อสร้างอาชีพต่อไปได้ โครงการธนาคารปูไข่จึงเกิดขึ้นมาภายใต้การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูม้า ตลอดจนชาวประมงพื้นบ้านและประมงเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันชาวประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนสามารถทำการประมงปูม้าได้อย่างต่อเนื่อง หากแต่ต้องยอมรับว่าการทำธนาคารปูม้าในโรงเรือนถึงแม้ว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนปูม้าได้ระดับหนึ่ง แต่ก็มีส่วนร่วมในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปสะสมในชั้นบรรยากาศ ประมาณ 1,412.55 กิโลกรัม CO2/ปี/ธนาคารปู ซึ่งหากการดำเนินธนาคารปูม้าแบบโรงเรือนมีมากกว่า 100 แห่ง ก็จะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 141,255 กิโลกรัม CO2/ปี ทางศูนย์ศึกษาฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้เริ่มนำผลศึกษาและทดลองวิจัยการเพาะพันธุ์ปูม้าของกรมประมงมาประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก (โซล่าเซลล์) โดยได้ศึกษาและพัฒนาจนประสบความสำเร็จเป็น "ธนาคารปูไข่โซ่ล่าเซลล์ หรือธนาคารปูไข่คาร์บอนต่ำ "

ปัจจุบันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ กรมประมง และกรมพลังงานทดแทน ได้ร่วมดำเนินโครงการธนาคารปูไข่โซ่ล่าเซลล์ หรือธนาคารปูไข่คาร์บอนต่ำ สำเร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.อ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ กรมประมง จังหวัดจันทบุรี 2.ชุมชนประมงพื้นบ้าน ม.7 บ้านสนามไชย ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ม.6 บ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 4.กลุ่มเกษตรกรบ้านบางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมประมง กล่าวเพิ่มเติมถึงวัสดุอุปกรณ์และวิธีการเพาะฟักไข่ปูม้าว่า การทำธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์หลักๆ ดังนี้ 1. ถังพลาสติก เชื่อมต่อท่อน้ำติดกันระดับความสูงสามในสี่ส่วนของถัง ส่วนที่ก้นถังเจาะรูเพื่อใช้ระบายน้ำ 2. แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell Panel) เพื่อเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า 3. ตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า สำหรับนำไฟฟ้าเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปั๊มลม ขนาด 150 W 220 V 4. แบตเตอรี่ ขนาด 150 แอมป์-ชั่วโมง (Ah) จำนวน 4 ลูก สำหรับสำรองกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ผ่านทางอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า 5.ปั๊มลม สำหรับให้อากาศในถังฟักไข่ จำนวน 1 ชุด หลังจากที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้ว ด้านการเพาะฟักไข่ปูม้าที่ดำเนินการร่วมกับชาวประมงจะเริ่มดำเนินการจากการรวบรวมปูม้าไข่นอกกระดองจากชาวประมงพื้นบ้านและนำมาปัดไข่ปูม้าให้หลุดออกจากจับปิ้ง โดยใช้แปรงขนนุ่มๆ แปรงเบาๆ จากนั้นนำไข่มาทำความสะอาด แล้วนำไปฟักในถังพลาสติกที่จัดเตรียมไว้ โดยใส่ไข่ปูม้าปริมาณ 5 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร และคืนปูม้าแก่ชาวประมง หลังจากนั้นนำไข่ปูม้าที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ไปฟักในถังที่มีการให้อากาศตลอดเวลา โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์แทนการใช้กระแสไฟฟ้าปกติเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ธนาคารปูไข่โซ่ล่าเซลล์นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจแก่ชาวประมงในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนแล้ว ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องให้อากาศ และเครื่องสูบน้ำ ประมาณ 26 บาทต่อวัน หรือ 9,490 บาท/ปี/ 1ธนาคาร ให้กับการทำธนาคารปูไข่อีกด้วย ด้านสิ่งแวดล้อมธนาคารปูไข่โซ่ล่าเซลล์สามารถช่วยลดปัญหาการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้วันละ 3.87 กิโลกรัมคาร์บอน/ธนาคารปู/วัน หรือ 1,412.55 กิโลกรัมคาร์บอน/ธนาคารปู/ปี ดังนั้นนอกจากชื่อธนาคารปูไข่โซ่ล่าเซลล์ที่เรารู้จักกันแล้ว จึงถูกรู้จักกันอีกชื่อนั่นก็คือ "ธนาคารปูสีเขียว"

ปัจจุบันการใช้พลังงานทางเลือกอย่างโซล่าเซลล์ได้รับความนิยมในวงการต่างๆ อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้มีการพัฒนาระบบโซล่าเซลล์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างระบบแบตเตอรี่ที่เก็บสะสมกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในกลางวันมาใช้ในช่วงกลางคืน ซึ่งในปัจจุบันธนาคารปูไข่แห่งนี้ได้มีการพัฒนามาใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์จึงนับเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีที่สามารถนำไปพัฒนาภาคการประมงของประเทศได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว สำหรับผู้สนใจอยากชมเทคโนโลยีปูไข่โซล่าเซลล์ สามารถชมได้ที่งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2561 โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

Gossip : ที.ซี.ออกบูธเกษตรแฟร์ขายสินค้าราคาพิเศษ

คึกคักกันตั้งแต่ต้นปี สำหรับ ที.ซี.แนลเชอรัล ที่คราวนี้บุกรั้วมหาวิทยาลัย ร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติหรือ “เกษตรแฟร์” ประจำปี 2552 ในระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-7 ก.พ.52 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขนสินค้าทั้งบริ๊งค์และเวคกี้...

"ที เคปาร์ค เดินเคียงคู่ธรรมะ ฝึกเยาวชนให้มีสติและสมาธิ พร้อมทดแทนคุณบิดามารดาด้วยการชักชวนบุพการีเข้าวัด"

กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ วิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันห่างไกลจากวัดและพระพุทธศาสนาออกไปทุกที พ่อแม่สมัยใหม่น้อยคนนักที่จะมีเวลาพาลูก ๆไปวัดปฏิบัติธรรม ทำให้เยาวชนในปัจจุบันเติบโตขึ้นโดยขาดที่พึ่งและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาวั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง