ภาพข่าว: รมว.ไอซีที แถลงข่าวเปิด “CAT Data Center Nonthaburi II”

29 Jul 2015
นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดอาคาร “CAT Data Center Nonthaburi II” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CATรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงไอซีที จัดตั้งอาคารดังกล่าวขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่บริการให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกผู้ให้บริการโครงข่ายได้อย่างอิสระ ซึ่งปัจจุบัน CAT มีศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มากที่สุดในไทย บนพื้นที่ 7 จังหวัด ทั่วประเทศ และศูนย์ใหม่นี้ยังเป็นแห่งแรกในอาเซียนที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสากลทีเอสไอ ระดับ 3 (TSI : TrustedSite Infrastructure Certificate Level 3) จากสถาบัน TUVIT ทั้งนี้บริการของ CAT มีหลายรูปแบบ ได้แก่ บริการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ภายในศูนย์ บริการบริหารจัดการระบบของลูกค้าบริการให้เช่าพื้นที่สำนักงานชั่วคราวพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการศูนย์สำรองข้อมูล ด้วยศูนย์ที่ครอบคลุมทั่วไทย จึงทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทั้งสถานีหลักและสถานีสำรอง ตลอดจนทำการสำรองข้อมูลระหว่างสถานีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้ โดยมี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงไอซีที พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ. กสทฯ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
ภาพข่าว: รมว.ไอซีที แถลงข่าวเปิด “CAT Data Center Nonthaburi II”